20/11/2019

Модуль «Католицька Акція як приклад соціального лідерства-служіння» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»

Модуль 1.1.2. «Католицька Акція як приклад соціального лідерства-служіння» із циклу модулів підтеми 1.1. «Соціальне вчення Церкви як основа усвідомленого руху до соціального лідерства-служіння» теми 1….