04/04/2020


Перехід від управління до лідерства-служіння

З огляду на те, що наша держава перебуває на шляху змін і трансформацій, крайньою потребою виникає потреба переосмислення майбутнього у контексті управління, принципів, конкуренції, ринків,…