Громадянська ініціатива “Християнська Суспільна Платформа”

Громадянська ініціатива «Християнська Суспільна Платформа»

Громадянська ініціатива «Християнська суспільна платформа» утворена на основі Маніфесту, проголошеного низкою католицьких організацій 13 жовтня 2018 року на території Софії Київської. Християнська Суспільна Платформа покликана навчити християн бути активними учасниками суспільних процесів та ефективно боротися із хворобами суспільства.

Завданнями Християнської Суспільної Платформи, зокрема, є:

  1. Розпізнання та пропагування цілісного бачення щодо майбутнього шляху становлення Української Держави та Української Нації як осередку сучасної європейської християнської цивілізації.
  2. Опрацювання на основі Соціального Вчення Церкви національної моделі подальшого розвитку України в духовному, світоглядному, суспільному та соціальному вимірах.
  3. Поширення та укорінення базових християнських цінностей у повсякденній діяльності владних інститутів та інституцій громадянського суспільства, сферах освіти, медіа, культури, бізнесу, інших сферах суспільного буття а також.
  4. Сприяння формуванню світогляду і культури свідомого та відповідального християнина-громадянина, який є активним творцем у суспільно-політичному житті країни та процесі побудови справедливого національного соціуму.
  1. Захист та зміцнення інституту християнської родини, боротьба за збереження життя від зачаття і до моменту смерті, протидія поширенню гендерної ідеології та інших подібних смертоносних доктрин у суспільній свідомості, законодавстві та повсякденному житті українців, протидія проявам окультизму, язичництва та ідолопоклонства у житті народу, які поширюються під виглядом відродження народних традицій, відзначення сумнівних з християнської точки зору свят, продукування відповідних продуктів масової культури тощо.