Курс «Основи соціального лідерства – служіння»: уже на старті

Центр соціального лідерства Християнської Служби Порятунку готується до запровадження спеціального базового освітнього курсу «Основи соціального лідерства-служіння». Ключове завдання курсу – підготувати християн до здійснення апостольської місії в світі відповідно до духу і букви Соціальної Доктрини Церкви. Один із принципів діяльності ХСП, зокрема, звучить так:

 «Тут, на Місійній Землі, ми маємо вчити людей жити, а не виживати.

Вчити брати відповідальність за своє життя, життя своїх родин, життя своїх громад.

Вчити вчитися та проявляти ініціативу.

Вчити об’єднуватися та взаємодіяти заради спільного блага.

Так реалізуються даровані Творцем свобода і гідність людини.

Господь прагне змінювати життя своїх дітей, що уповають на Нього.

Але для цього також має змінитися і спосіб мислення, пройшовши еволюцію від свідомості раба до свідомості вільної людини. Щоби знову і знову не повторювалася історія євреїв, що вийшовши із єгипетського рабства, так і не зуміли увійти у Землю Обітовану. [1]»

Отже курс «Основи соціального лідерства-служіння»:

Автор Галина Канафоцька, кординатор Центру соціального лідерства ХСП, тренер-викладач.

Цільова аудиторія: Різні фокус-групи від старшокласників до дорослого населення різного роду діяльності, релігійних, політичних та ідеологічних вподобань, різного рівня знань та компетентностей, різного рівня свідомості з високою мотивацією до власного зростання та бажанням відкриття свого потенціалу/талантів на шляху досягнення особистого і колективного розвитку та спільного блага і руху до відкриття та формування власного лідерства на засадах  лідерства-служіння.

Контекст курсу: Курс «Основи соціального лідерства-служіння» є логічним продовженням попередніх напрацювань автора з курсу «Лідерство-служіння», який пройшли тисячі слухачів і під впливом якого відкривалися можливості для змін способу їх мислення, цінностей, а відтак і їхнього життя в соціумі, а також формувалася здатність віднаходити і скористатися наявними можливостями для гідної самореалізації в умовах постійних змін і трансформацій.

Назва курсу не просто доповнена словом «соціального». Він суттєво доопрацьований в контексті соціального вчення Церкви, викладеного в «Компендіумі соціальної доктрини Церкви», та опертий на історичний та існуючий міжнародний та український досвід розвитку та поширення мирянських рухів служіння, одним з яких є «Католицька Акція». Саме «Присутність мирян у суспільній сфері – це служіння, знак і вираз любові, що відповідним чином проявляється в сімейному, культурному, трудовому, економічному і політичному житті». Бо, «Служіння людині – першочергове завдання, яке стоїть перед мирянами в соціальній сфері. Перший крок на шляху до здійснення цього завдання – прагнення і зусилля, спрямовані на оновлення свого внутрішнього світу».«Те, що цей Священний Собор пропонує зі скарбів вчення Церкви, має на меті допомогти всім наших сучасникам – вірують вони в Бога чи визнають Його неявно, – щоб вони ясніше усвідомили повноту свого покликання, краще пристосовували світ до найвищої гідності людини, прагнули до більш глибокого значення братерства і, керуючись любов’ю, великодушними спільними зусиллями вирішували невідкладні потреби нашого часу».[2] Саме « Християнська надія спонукає нас багато працювати в соціальній сфері і дає впевненість, що можливо побудувати кращий світ, навіть якщо «раю на землі» ніколи не буде.»[3]

Курс «Основи соціального лідерства-служіння» базований на авторських розробках і методиках курсу «Лідерство-служіння»,  які демонструють свою ефективність вже понад 20 років, та які постійно доповнюються, оновлюються та коректуються в контексті трансформаційних змін, що відбуваються в суспільстві (як в Україні, так і на міжнародному рівні), в якому також були використані методики Стівена Кові, Александра Діаніна Хаварда, Роберта Грінліфа, матеріали з праць Григорія Сковороди, Джоела Баркера, Іцхака Адізеса, Валеріо Альбісенті, Ворена Бенніса і Бурта Нануса, Митрополита Андрея Шептицького, Блаженнішого Любомира Гузара. Він суттєво доповнений матеріалами зі Святого Писання, соціального вчення Церкви, викладеного в «Компендіумі соціальної доктрини Церкви», Католицької Акції, з праць Св. Хосемарія Ескріва де Балагер, Джона К. Максвелла та Програми «Мільйон Лідерів» EQUIP (Equpping Leaders To Reach Our World), а також Джеффа Фонтейна, який відродив забуті концепції християнських основ створення ЄС.

Курс розрахований на 36 годин. Містить 3 теми, 7 підтем, 18 модулів, системно викладених у такій послідовності, яка дозволяє пройти шлях від пізнання себе, у т. ч. своїх духовних обдарувань, розібратися зі своїми цінностями і смислами, зрозуміти, як формувати позитивні взаємовідносини, в процесі яких відкривається наш потенціал, та яких компетентностей нам ще не вистачає, щоб його зреалізувати, а також отримати інструментарій для відкриття та формування власного лідерства на шляху до лідерства-служіння та його переходу на соціальний рівень – рівень сім’ї, організації, громади, суспільства задля досягнення особистого і колективного розвитку та спільного блага.

Формат модулів: інтерактивний.

Різновиди: майстер-класи, тренінги, семінари-тренінги, тренінги-практикуми, творчі дискусії, диспути.

Структура курсу з доповненнями та з посиланнями на всі модулі в  Курс «Основи соціального лідерства – служіння»: структурні доповнення.

Структура курсу

Теми, підтеми, модулі

 

К-кість

годин

1.Тема: Шлях до усвідомленого соціального лідерства-служіння 12
1.1.Підтема: Соціальне вчення Церкви як основа усвідомленого руху до соціального лідерства-служіння 6
1.1.1.Модуль: Лідерство-служіння в контексті соціального вчення Церкви 3
1.1.2.Модуль:Католицька Акція як приклад соціального лідерства-служіння 3
1.2.Підтема: Пізнай себе і послужи громаді 6
1.2.1.Модуль: Я і зовнішнє середовище як фактор впливу на моє становлення 4
1.2.2.Модуль:Пізнання власних меж 2
2.Тема: Переосмислення лідерства у період змін як можливість руху до лідерства-служіння 12
2.1.Підтема: Нове бачення процесу змін 4
2.1.1.Модуль:Парадигма змін 1
2.1.2.Модуль:Конфлікт як позитивна сила змін 3
2.2.Підтема: В майбутнє через минуле 8
2.2.1.Модуль: Переосмислення майбутнього у період змін 3
2.2.2.Модуль:Морально-етичне лідерство 3
2.2.3.Модуль:Лідерство-служіння як найвищий рівень ієрархії лідерства 2
3.Тема: Лідерство-служіння в забезпеченні успішного розвитку громад 12
3.1.Підтема: Прийняття рішень 5
3.1.1.Модуль: Об’єктивні і суб’єктивні фактори впливу 4
3.1.2.Модуль:Щаблі руху до повної відповідальності 1
3.2.Підтема:  Лідерство-служіння як основа ефективного управління 4
3.2.2.Модуль:Лідерство і менеджмент 2
3.2.3.Модуль:Інтеграція і синергійний ефект командної кооперації 2
3.3.Підтема: Лідер успішної громади 3
3.3.1.Модуль: Стратегія і поле перспектив 0,5
3.3.2.Модуль:Стратегія й інновації 0,5
3.3.3.Модуль:Стратегія і комунікації 0,5
3.3.4.Модуль:Стратегія і мотивації 0,5
3.3.5.Модуль:Стратегія і цінності 1

Короткий опис модулів

Тема «Шлях до усвідомленого соціального лідерства-служіння».

Підтема: «Соціальне вчення Церкви як основа усвідомленого руху до соціального лідерства-служіння».

Модулі: “Лідерство-служіння в контексті соціального вчення Церкви» і «Католицька Акція як приклад соціального лідерства-служіння» взаємопов’язані і мають за мету продемонструвати, що «Перетворення соціальних явищ силою Євангелія завжди було і буде залишатися викликом. Свою місію – служити повному спасінню людини, Церква реалізує  в рамках земної історії, у певній спільноті та суспільстві. Тому Церква розробила власну доктрину в суспільній сфері, котра, на перший погляд, не належить до компетенції Церкви, але водночас дозволяє людям «доброї волі» збагнути мотиви її написання та усвідомити причини для зустрічі, діалогу і співпраці задля спільного блага.»[4]

Іван Павло ІІ неодноразово наголошував, що Церква завжди пам’ятає про людину, про її проблеми та її життя. Він навчав: «Соціальна доктрина Церкви – це не «третій шлях» між ліберальним капіталізмом і марксистським колективізмом, ані альтернатива іншим, не таким радикально протилежним розв’язанням: вона становить незалежну категорію. Також  вона являє собою ідеологію, а докладніше формулювання результатів глибоких роздумів, здійснених у світлі віри й церковної традиції, над складною дійсністю людського існування в суспільстві і в міжнародному контексті. Його основна мета – пояснити цю дійсність, вивчаючи її відповідність чи невідповідність науці Євангелія про людину та її земне, а водночас і трансцендентне покликання.”[5]

«Безпосереднє завдання соціальної доктрини Церкви – запропонувати принципи і цінності, опираючись на які можна побудувати суспільство, гідне людини.»[6]

Католицька Акція – це міжнародний рух мирян католиків, які ставлять собі за мету духовне і моральне відродження секуляризованого суспільства, працю з дітьми та молоддю у сфері освіти і катехизації, а також працю із дорослими, об’єднаними у парафіяльні спільноти, а також у професійні спілки, асоціації та союзи, що діють у суспільстві.[7]  Пій ХІ стверджував: «Під впливом настанов та у світлі енцикліки Лева ХІІІ постало справжнє католицьке соціальне вчення, яке щодня розвивають і збагачують невтомними зусиллями ті, кого називаємо помічниками Церкви. Вони не обмежують це вчення кабінетними стінами […], а виходять з ним у світ і у вир життя.” [8]  Для того він «візвав всіх християн до апостольства світських і до організації всіх сил у католицькій акції. Сам її опреділив так: «Католицька Акція – це співпраця світських у гієрархічнім апостольстві Церкви»».[9]

Блаженніший  Любомир (Гузар), Глава УГКЦ наголосив: «На цьому скористаємося усі, кожен з нас особисто, наші родини, громади, спільнота та наша держава.»[10] Тому, що «Різнобічна діяльність громадянського суспільства – насамперед волонтерських організацій і кооперативних об’єднань у приватно-соціальному секторі, який скорочено називається “третім сектором», аби відрізнити його від держави і ринку, – становить найадекватніший шлях розвитку соціального виміру людської особи, яка знаходить у таких видах діяльності необхідний простір для цілковитого самовираження. Поступовий вихід соціальних ініціатив за межі державної сфери відкриває можливості для активної присутності і прямої дії громадян, перебираючи на себе функції держави. Це важливе явище часто здійснюється у неформальний спосіб і творить нові позитивні перспективи для реалізації прав людини, якісно збагачуючи демократичне життя.»[11]

«Усвідомлюючи Божу любов, людина осягає власну трансцендентну гідність, навчається не зосереджуватися лише на собі, а виходити назустріч іншому, творячи справжні людські відносини. Люди, оновлені Божою любов’ю, здатні змінювати правила та якість відносин і навіть суспільні структури.»[12]

Цілісне бачення людини і  розуміння її особистісного та соціального виміру починається з підтеми « Пізнай себе і послужи громаді».

Модуль «Я і зовнішнє середовище як фактор впливу на моє становлення» подається з метою усвідомлення і розуміння впливу чинників зовнішнього середовища на наше становлення та наших підходів до їх трактування в контексті забезпечення власних перспектив росту і розвитку, формування почуття власної гідності та цінностей, розкриття талантів, засвоєння нових навичок, протистояння викликам та формування при цьому відповідних рис характеру.

Модуль «Пізнання власних меж» подається з метою розуміння, що шлях до істинного лідерства пролягає через пізнання власних меж, що й забезпечує свободу і можливості для прояву, відкриття й реалізації власного творчого потенціалу в процесі руху до своєї цілісності та розкриває важливість нашого внутрішнього духовного світу.

Тема «Переосмислення лідерства у період змін як можливість руху до лідерства-служіння».

Підтема «Нове бачення процесу змін».

Модуль «Парадигма змін» подається з метою усвідомлення  та розуміння існуючої парадигми, в якій знаходимося і з якої діємо, психології, інструментів і моделей для переходу в нову парадигму задля формування стратегічного бачення перспектив власного розвитку, а заразом і структур, в яких працюємо, в умовах змін.

Модуль «Конфлікт як позитивна сила змін» подається з метою формування нового погляду на природу і усвідомлення конфліктів та техніками їх вирішення і нормами управління ними, а також  загального осмислення діалогу як умови переходу на вищий рівень розвитку громад в понятійному контексті «communication»/спілкування  і «community»/громада.

Підтема « В майбутнє через минуле».

Модуль «Переосмислення майбутнього у період змін» подається з метою усвідомлення питань, над якими треба замислитися для того, щоб переосмислити майбутнє через призму уроків минулого, у тому числі лідерства ХХІ століття.

Модуль «Морально-етичне лідерство» базований на матеріалах «Етичне лідерство» Александра Діаніна Хаварда і подається з метою усвідомлення і розуміння, які морально-етичні чесноти лежать в основі формування лідерства-служіння та що є сутністю і фундаментом лідерства.

Модуль «Лідерство-служіння як найвищий рівень ієрархії лідерства» базований на матеріалах Центру лідерства-служіння Грінліфа і розкриває філософію лідерства-служіння, його суть, а також якості й характеристики лідера-слуги, якими він має покеровуватися у дії. А ще дозволяє здійснити екскурс у глибину суті власного лідерства.

Тема «Лідерство-служіння в забезпеченні успішного розвитку громад».

Підтема «Прийняття рішень в контексті відповідальності».

Модулі «Об’єктивні і суб’єктивні фактори впливу» і «Щаблі руху до повної відповідальності» подаються з метою розуміння факторів  впливу на прийняття рішень особистісного та організаційного характеру, доповнених елементами вікової психології та теорією поколінь, а також послідовності кроків на шляху до особистої і колективної відповідальності за втілення прийнятих рішень в життя. А ще для усвідомлення необхідності й потреби зважати при прийнятті рішень на  вікові точки біфуркації, через які, накопичуючи певний потенціал та формуючи відповідні цінності, особа/группа осіб/організація/громада/суспільство переходить в наступну фазу свого життя/існування/розвитку.

Підтема «Лідер успішної громади/організації»

Модуль «Стратегія і поле перспектив» подається з метою: перегляду та коректування  усталених існуючих практик управління; формування знань і навичок, необхідних для формування поля перспектив своїх структур в процесах стратегічного планування; ознайомлення зі складовими і чинниками забезпечення процесу інтеграції.

Модуль «Стратегія й інновації» подається з метою розуміння і усвідомлення творчої складової менеджменту, яка вирішує і забезпечує основну задачу стратегічного планування і досягнення результату.

Модуль «Стратегія і комунікації» подається з метою розуміння, яким чином створити такий процес комунікацій в організації, щоб сформувати такі взаємовідносини, які забезпечать взаємодовіру і взаємоповагу між членами колективу.

Модуль «Стратегія і мотивації» подається з метою розуміння і усвідомлення мотиваційних чинників, які формують і забезпечують відданість членів коллективу, та яку роль при цьому відіграють їх власні цілі й перспективи і як це впливає на досягнення стратегій організації.

Модуль «Стратегія і цінності» подається з метою розуміння і усвідомлення взаємозв’язку і взаємозалежності між процесом досягнення стратегії і формуванням спільних організаційних цінностей з врахуванням особистих цінностей членів колективу, що і стане орієнтиром для прийняття управлінських рішень керівником організації. А також дозволить при цьому побачити і проаналізувати роль керівника як лідера у створенні та формуванні візії, місії та цінностей організації, яку веде.

Підтема «Лідерство-служіння як основа ефективного управління».

Модуль «Лідерство і менеджмент» подається з метою розуміння і усвідомлення: питань формальної і моральної влади й особистого впливу в управлінні; контрастів-відмінностей між лідерством і менеджментом; складових та чинників переходу від обмежених ресурсів менеджменту до необмежених ресурсів істинного лідерства – лідерства-служіння.

Модуль «Інтеграція і синергійний ефект командної кооперації» подається з метою ознайомлення і наповнення змістом поняття синергії та зі складовими забезпечення синергійного ефекту командної кооперації, а також з умовами виходу структур на рівень самоорганізуючих відкритих систем та особливим місцем творчості й спільних цінностей в цьому процесі.

            «Я спав і снилося мені:

                  життя – то радість.

Прокинувся і зрозумів:

                  життя – служіння.

І діяв і побачив:

                  служіння – справжня радість.»

                                                          (Рабіндранат Тагор)

[1]  Десять принципів присутності ХСП на прифронтовій території, яку ми називаємо Місійною Землею/ Принцип 10.:ХСП – [Електронний ресурс] – режим доступу:  http://crs-center.org/pro-hrystyyansku-sluzhbu-poryatunku/desyat-pryntsypiv-prysutnosti-hsp-na-pryfrontovij-terytoriyi-yaku-my-nazyvayemo-mi – Назва з екрану.

[2] Компендіум соціальної доктрини Церкви. /Папська Рада «Справедливість і мир», Ватикан. – К: Видавництво «КАЙРОС», 2008. – 249 с. – С.335-336.

[3]  Там же: С.352.

[4] Компендіум соціальної доктрини Церкви. /Папська Рада «Справедливість і мир», Ватикан. – К: Видавництво «КАЙРОС», 2008. – 249 с. – С. 7-12.

[5]  Там же: С.13.

[6]  Там же: С. 358.

[7] Функціонування Католицької Акції в Італії як приклад участі мирян у душпастирстві Церкви./Матеріали тренінгу «Будування системи комунікацій на основі пасторальної моделі Католицької Акції (КА), Комісія УГКЦ у справах мирян, Львів, 2019.

[8] Компендіум соціальної доктрини Церкви. /Папська Рада «Справедливість і мир», Ватикан. – К: Видавництво «КАЙРОС», 2008. – 249 с. – С.13.

[9] СПІЛЬНЕ ПАСТОРСЬКЕ ПОСЛАННЯ Митрополита Андрея та єпископату Галицької церковної провінції до духовенства і вірних про важливість організації Католицької Акції (1936 р., грудня 13, Документ №25, Львів)/ ПАСТИРСЬКІ ПОСЛАННЯ Митрополита Андрея Шептицького, Том ІV, «Спільні пастирські послання 1905-1944», Фундація «АНДРЕЙ» Видавничий відділ «Артос», Львів – 2007.

[10]Компендіум соціальної доктрини Церкви. /Папська Рада «Справедливість і мир», Ватикан. – К: Видавництво «КАЙРОС», 2008. – 249 с. – С.15.

[11] Там же: С. 257-258.

[12] Там же: С. 20.

Be the first to comment on "Курс «Основи соціального лідерства – служіння»: уже на старті"

Залишити відповідь