Модуль «Католицька Акція як приклад соціального лідерства-служіння» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»

Модуль 1.1.2.

«Католицька Акція як приклад соціального лідерства-служіння»

із циклу модулів підтеми 1.1.

«Соціальне вчення Церкви як основа усвідомленого руху до соціального лідерства-служіння»

теми 1.

«Шлях до усвідомленого соціального лідерства-служіння»

загального курсу

«Основи соціального лідерства-служіння».

 

Шлях віри починається з життя (vita),

життя є там, де є Бог на щодень (ParolaCлово Боже).

А, отже, життя міняється під впливом Слова Божого

 і це є формація (formazione),

яке має тривати все життя (на всіх етапах життя).

Формація для себе (per se)  

і для інших (at servitio – служіння).

(З матеріалів тренінгу «Будування системи комунікацій на основі пасторальної

 моделі Католицької Акції (КА)» Комісії УГКЦ у справах мирян, 2019)

Автор: Галина Канафоцька, координатор Центру стратегічних комунікацій та моделювання ХСП, тренер-викладач.

Цільова аудиторія: Різні фокус-групи від старшокласників до дорослого населення різного роду діяльності, релігійних, політичних та ідеологічних вподобань, різного рівня знань та компетентностей, різного рівня свідомості з високою мотивацією до власного зростання та бажанням відкриття свого потенціалу/талантів на шляху досягнення особистого і колективного розвитку та спільного блага і руху до відкриття та формування власного лідерства на засадах лідерства-служіння.

Вид: Семінар-диспут з елементами тренінгу.

Контекст модуля: Модуль «Католицька Акція як приклад соціального лідерства-служіння» подається з метою пізнання Католицької Акції (далі КА) як міжнародного руху мирян-католиків та розуміння форм і методів її діяльності у сфері духовного і морального відродження секуляризованого суспільства, праці з дітьми та молоддю у сфері освіти і катехизації, а також працю із дорослими, об’єднаними у парафіяльні спільноти, у професійні спілки, асоціації та союзи, що діють у суспільстві. (з  Матеріалів тренінгу «Будування системи комунікацій на основі пасторальної моделі КА» Комісії УГКЦ у справах мирян, 2019). А ще з наміром демонстрації поширення та розвитку КА в Україні, започаткованого Митрополитом Андреєм Шептицьким під впливом європейського руху КА, та результатами її діяльності, зокрема у Східній Галичині у міжвоєнний період.

Учасники модуля матимуть змогу отримати інформацію про найважливіші елементи та методи діяльності КА, а також зрозуміти сучасну методологію їх застосовування при забезпеченні роботи з секторами: дорослі, молодь, діти.

Дещо з інформаційних матеріалів та презентаційних слайдів модуля:

Модулі: Лідерство-служіння в контексті соціального вчення Церкви»  і «Католицька Акція як приклад соціального лідерства-служіння» взаємопов’язані і мають за мету продемонструвати, що

«Перетворення соціальних явищ силою Євангелія завжди було і буде залишатися викликом. Свою місію – служити повному спасінню людини, Церква реалізує  в рамках земної історії, у певній спільноті та суспільстві. Тому Церква розробила власну доктрину в суспільній сфері, котра, на перший погляд, не належить до компетенції Церкви, але водночас дозволяє людям «доброї волі» збагнути мотиви її написання та усвідомити причини для зустрічі, діалогу і співпраці задля спільного блага.»

( Компендіум соціальної доктрини Церкви, С. 7-12 )

Іван Павло ІІ неодноразово наголошував, що Церква завжди пам’ятає про людину, про її проблеми та її життя. Він навчав:

«Соціальна доктрина Церкви – це не «третій шлях» між ліберальним капіталізмом і марксистським колективізмом, ані альтернатива іншим, не таким радикально протилежним розв’язанням: вона становить незалежну категорію. Також  вона являє собою ідеологію, а докладніше формулювання результатів глибоких роздумів, здійснених у світлі віри й церковної традиції, над складною дійсністю людського існування в суспільстві і в міжнародному контексті. Його основна мета – пояснити цю дійсність, вивчаючи її відповідність чи невідповідність науці Євангелія про людину та її земне, а водночас і трансцендентне покликання.”

(Компендіум соціальної доктрини Церкви, С .13)

Безпосереднє завдання соціальної доктрини Церкви – запропонувати принципи і цінності, опираючись на які можна побудувати суспільство, гідне людини.

(Компендіум соціальної доктрини Церкви, С.358 )

Пій ХІ стверджував:

«Під впливом настанов та у світлі енцикліки Лева ХІІІ постало справжнє католицьке соціальне вчення, яке щодня розвивають і збагачують невтомними зусиллями ті, кого називаємо помічниками Церкви. Вони не обмежують це вчення кабінетними стінами […], а виходять з ним у світ і у вир життя.”

(Компендіум соціальної доктрини Церкви, С .13)

Для того він

«візвав всіх християн до апостольства світських і до організації всіх сил у католицькій акції. Сам її опреділив так: «Католицька Акція – це співпраця світських у гієрархічнім апостольстві Церкви»».

(ПАСТИРСЬКІ ПОСЛАННЯ Митрополита Андрея Шептицького)

Блаженніший  Любомир (Гузар), Глава УГКЦ наголосив:

«На цьому скористаємося усі, кожен з нас особисто, наші родини, громади, спільнота та наша держава.»

(Компендіум соціальної доктрини Церкви, С .15)

Тому, що

Різнобічна діяльність громадянського суспільства – насамперед волонтерських організацій і кооперативних об’єднань у приватно-соціальному секторі, який скорочено називається “третім сектором», аби відрізнити його від держави і ринку, – становить найадекватніший шлях розвитку соціального виміру людської особи, яка знаходить у таких видах діяльності необхідний простір для цілковитого самовираження. Поступовий вихід соціальних ініціатив за межі державної сфери відкриває можливості для активної присутності і прямої дії громадян, перебираючи на себе функції держави. Це важливе явище часто здійснюється у неформальний спосіб і творить нові позитивні перспективи для реалізації прав людини, якісно збагачуючи демократичне життя.

(Компендіум соціальної доктрини Церкви, С. 257-258)

Усвідомлюючи Божу любов, людина осягає власну трансцендентну гідність, навчається не зосереджуватися лише на собі, а виходити назустріч іншому, творячи справжні людські відносини. Люди, оновлені Божою любов’ю, здатні змінювати правила та якість відносин і навіть суспільні структури.

(Компендіум соціальної доктрини Церкви, С. 20)

Для довідки:

Мирянський рух під назвою «Католицька Акція» в Європі виник в Італії як відповідь мирян на антирелігійну пропаганду. Папа Пій Х визнав і підтримав цей рух у 1905 р.Б. Папа Пій ХІ підвищив статус мирянських організацій, надаючи світським католикам право апостольскох праці у суспільстві на рівні з Церквою, а 23 грудня 1922 р.Б. через енцикліку Ubi arkano Dei заснував Католицьку Акцію як інституцію, яка є мирянським рухом у ієрархічному апостольстві Церкви для захисту основ віри і моралі, відновлення християнського розуміння родини і суспільства.

В Італії є 300 тис. офіційних членів КА (без священників) в більш як 7 тис.парафіях (із 22 тис. усіх).

З досвідом діяльності КА в Італії ознайомилася делегація священників зі Львова 16-20  жовтня 2017 р.Б.

(З матеріалів тренінгу «Будування системи комунікацій на основі пасторальної

 моделі Католицької Акції (КА)» Комісії УГКЦ у справах мирян, 2019)

Італійська делегація мирян, представлена членами італійського і міжнародного рівня КА, взяла участь у ІІІ з’їзді мирян УГКЦ “Покликання до святості сьогодні», присвяченого світлій пам’яті Праведного Митрополита Андрея Шептицького (3-4 листопада 2018 р.Б., Київ), на якому поділилася своїм досвідом діяльності КА в Італії та інших країнах Європи.

КА в Італії сьогодні покеровується трьома важливими оновленими документами:

 • Оновлений національний статус;
 • Єпархіальний нормативний акт;
 • Національний формаційний проект: «Щоби у нас формувався Христос»,

які є інструментом  для планування життя Асоціації, як на одиничному, так і на секторальному рівнях, та щоби перевірити шлях, який здійснює КА.

(З матеріалів тренінгу «Будування системи комунікацій на основі пасторальної

 моделі Католицької Акції (КА)» Комісії УГКЦ у справах мирян, 2019)

Основною метою КА є:

 • Формація віруючих мирян у місцевій церкві; у цій перспективі центральною є співпраця у процесі ініціації християнина.
 • Супроводжувати особу у свідченні «буття християнином» як у Церкві, так і в світі.
 • Формувати мирянина-християнина КА на різних вікових етапах та допомагати йому підтримувати особливу форму мирянського служіння.

(З матеріалів тренінгу «Будування системи комунікацій на основі пасторальної

 моделі Католицької Акції (КА)» Комісії УГКЦ у справах мирян, 2019)

Церква повинна завжди пам’ятати пріоритет у завданні виховання та формування свідомості, щоби Євангеліє було пережите та осмислене як зерно та закваска культури та діяльності в історії. Ця формація здійснюється у Церкві та із Церквою. Спільнота є «першим» богослов’ям, «першою» духовністю та пасторальністю.

(З матеріалів тренінгу «Будування системи комунікацій на основі пасторальної

 моделі Католицької Акції (КА)» Комісії УГКЦ у справах мирян, 2019)

Про поширення Католицької Акції у Східній Галичині в матеріалах:

Якщо Вас зацікавив модуль і Ви хочете:

 отримати відповіді на питання:

 • Що таке мирянський рух КА?;
 • Яка історія створення і поширення КА у Європі та в Україні?;
 • Які загальні напрямки та найважливіші елементи КА?;
 • Якими є вказівки щодо формування і забезпечення якісного асоціаційного життя та як ними скористатися для створення та розвитку своїх асоціацій?;
 • Яка модель формування секторів дорослих, молоді й дітей та яка їх структура?;
 • На яких методологіях ґрунтується та забезпечується діяльність КА в Італії сьогодні як приклад участі мирян у душпастирстві Церкви?;
 • Які складові методології саме служительського шляху формації?,

а також обговорити тему:

 • Чому навчає нас історичний досвід КА в Україні за часів Андрея Шептицького і чи існує потреба у її відродженні та поширенні у наш час і в якому вигляді?

Тоді слідкуйте за нашими анонсами, приєднуйтеся до нашої групи дописувачів, а в подальшому слухачів і учасників курсу «Основи соціального лідерства-служіння».

Ваші відгуки і коментарі важливі для нас і ми заздалегідь вдячні за них.

Курс уже на старті. Інформацію про час і місце проведення модуля буде розміщено на сайті ХСП. Тож слідкуйте за інформацією і долучайтеся до нашого курсу.

Далі буде…

Be the first to comment on "Модуль «Католицька Акція як приклад соціального лідерства-служіння» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»"

Залишити відповідь