Модуль «Стратегія і комунікації» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»

Модуль 3.3.3.

«Стратегія і комунікації»

із циклу модулів підтеми 3.3.

«Лідер успішної громади»

теми 3.

«Лідерство-служіння в забезпеченні успішного розвитку громад»

загального курсу

«Основи соціального лідерства-служіння».

«В основі будь-якої форми роботи лежить поняття відносин,

які ми можемо і повинні мати з тими, хто відрізняється від нас самих.»

(п.125 Енцикліки Святішого отця Франциска «Laudato Si»

Про турботу за наш спільний дім, 94)

Автор: Галина Канафоцька, координатор Центру стратегічних комунікацій та моделювання ХСП, тренер-викладач.

Цільова аудиторія: Різні фокус-групи від старшокласників до дорослого населення різного роду діяльності, релігійних, політичних та ідеологічних вподобань, різного рівня знань та компетентностей, різного рівня свідомості з високою мотивацією до власного зростання та бажанням відкриття свого потенціалу/талантів на шляху досягнення особистого і колективного розвитку та спільного блага і руху до відкриття та формування власного лідерства на засадах лідерства-служіння.

Вид: Творчий диспут-тренінг.

Контекст модуля: Модуль «Стратегія і комунікації» подається з метою розуміння  особливої ролі комунікацій при формуванні взаємної довіри і поваги між членами коллективу, що забезпечить інтеграцію та відкриє доступ до особистих ресурсів кожного учасника у процесі досягнення стратегій.

Дещо з презентаційних слайдів і матеріалів модуля:

Для початку згадаємо модуль «Конфлікт як позитивна сила змін», в якому розкривається суть спілкування. Можливо, тоді ми ще не переймалися питанням досягнення стратегій і особливої ролі комунікацій в даному процесі, але цей анонс скерований саме на усвідомлення і розуміння цього.

Комунікації, які, як і прийняття рішень, відносяться до поєднувальних процесів управління, без яких управління просто неможливе.

Комунікації

 • механізм координації планів суб’єктів у процесі їх взаємодії;
 • складний процес взаємозалежних кроків, кожен з яких необхідний для того, щоб зробити наші думки зрозумілими іншій особі.

Власний ріст і розвиток означає не лише прагнення наповнювати власне життя змістом з його реалізацією, а й означає прагнення до взаємодії  при цьому з іншими людьми.

Процес нашого власного росту і розвитку потребує інформації/ знань, які ми відбираємо із зовнішнього оточення. Спілкування – одна із засадничих складових даного процесу, змістовне наповнення якого відкривається через розуміння походження і значення цього слова.

Спілкування і громада/організація:

 • Communicate – латинський корінь, який також присутній у словах «communication» (спілкування) і «community»  (громада). Його значення – «зробити спільним для багатьох, ділитися чимось».
 • Веде до громади (організації), тобто, –  до розуміння, зближення, уміння цінувати одне одного.
 • Процес, коли люди діляться думками, почуттями та ідеями одне з одним загальноприйнятним способом – спілкуванням.

Спілкування:

 • Найважливіша форма роботи у громаді;
 • Основний процес створення чогось спільного, цінного і нового (спільного капіталу, системи стосунків, колективного змісту).

Спілкування – найважливіша форма роботи в організації (громаді)… настільки, що воно і є організація (громада), бо його результат формує чи анулює можливості для розвитку подальших  взаємовідносин, – того, що забезпечує майбутню позитивну взаємодію на перспективу.

Істинне спілкування створює:

 • умови співіснування,
 • умови, які дають партнерам можливість відкриватися і зростати разом.

Спілкування дозволяє

 • усвідомити партнера як людину зі своїми унікальними природними нахилами.

 Спілкування потрібне, щоб:

 • вияснити з наміром пізнати;
 • виявити і перевірити вихідні положення;
 • розкрити загальний зміст;
 • об’єднати різні точки зору.

Складові досягнення стратегій: влада, лідерство, вплив 

 • Якщо лідерство розглядати як здатність впливати на окремі особистості і групи, скеровуючи їх зусилля на досягнення цілей організації,
 • а вплив як здатність вносити зміни і коректувати поведінку, стосунки, відчуття і т.п. іншого індивіда чи групи,
 • а владу як можливість впливати на поведінку інших,
 • то вплив можна розглядати як комплекс навичок міжособистісного спілкування, метою якого є, як отримання користі для організації, так і задоволення особистих потреб та інтересів членів колективу.
 • Це позитивний взаємовигідний процес у забезпеченні мотивацій (потреб, цілей) своїх та інших людей без застосування маніпуляцій, бо при маніпуляціях нехтуються мотивації, потреби, інтереси та цілі інших людей.
 • Включення в роботу інтуїції дозволяє гарно розпізнавати маніпуляцію.

 Маніпуляції

 • Маніпуляції можуть використовувати в менеджменті, в якого завжди обмежені ресурси як організаційні, так і особисті – людські, які досить часто ґрунтуються на статусі чи особистих якостях, але це зовсім не означає, що маніпуляції не використовуються і в лідерстві.
 • Наявність чи відсутність маніпуляцій свідчить про моральність особистості, яка їх використовує.
 • В істинному лідерстві-служінні, а не лише задекларованому, маніпуляції відсутні, а це означає, що при такому лідерстві не використовуватимуть маніпуляції і в менеджменті.

 Організаційні та особисті ресурси: вплив на їх використання та роль комунікацій при цьому

 • Якщо говорити про організаційні ресурси, то вплив на доступ до їх використання забезпечуєвідповідна ієрархія по вертикалі делегованих повноважень у структурі.
 • Якщо говорити про вплив на особисті ресурси, які включають такі категорії, як:
 • компетентність,
 • упевненість,
 • етикет,
 • прояв конкретних рис характеру,
 • вміння спілкуватися,
 • тощо,

то такі ресурси можливо отримати лише у відповідно створених для цього умовах при забезпеченні процесів позитивної взаємодії як по вертикальним, так і по горизонтальним зв’язкам організації.

Ефективні комунікації і спілкування в процесах забезпечення позитивної взаємодії та у формуванні довіри і поваги

 • На якості спілкування з іншими і з самим собою формується почуття власної гідності, яке за загальноприйнятою думкою ґрунтується на результатах, яких людина досягла в житті.
 • Відмінна думка від загальноприйнятої така, що більшість результатів залежить від цінностей і переконань, які особа випрацювала раніше.
 • Позитивна взаємодія – ефективна взаємодія.
 • Позитивна взаємодія найефективніша в командах, що мають відкриті угоди щодо того, як команда працюватиме разом у здійсненні своєї місії та підтримці спільних організаційних цінностей у процесах досягнення стратегій.
 • Відкриті угоди мають бути донесені в такий спосіб, що люди приймуть їх і будуть віддано трансформувати в реальність.
 • Для цього потрібні ефективні комунікації.
 • Стрижневий елемент у забезпеченні даного процесу – спілкування.
 • Сучасні методи ведення діалогу потребують нашої готовності до навчання і побудови нових форм стосунків, які формують ставлення до іншої сторони як до рівного і є інтегралом до зворотної комунікації, що забезпечує розвиток подальших перспектив співпраці.
 • Ефективні комунікації з якісним спілкуванням та зі зворотнім зв’язком сприяють формуванню довіри і поваги між членами колективу.
 • Довіра і повага – це шлях до спільного росту і розвитку у процесі досягнення стратегій.
 • Довіра – це єдиний найістотніший критерій успіху у стосунках між послідовниками і лідерами, це – результат надійності.

«Довіра – це функція, існування якої ґрунтується на наявності спільних інтересів. Чим більше спільних інтересів, тим більше ми будемо довіряти один одному.

Повага, з іншого боку, є функцією того, наскільки відкрито ми повинні вчитися у людей, які думають по-різному, оскільки вони різні. Чим більше я навчаюсь у ваших розбіжностях, тим більше поважаю вас.»

(за Іцхаком Адізесом)

«Боже, ти закликав нас до єдности у вірі і любові, сказавши через Сина Твого єдинородного: «Щоб усі були одно». Просвіти ж нас Духом Святим, щоб ми завжди чули цей заклик та виконували волю Твою…Допоможи нашому спілкуванню, щоб ми, прагнучи зрозуміти наші відмінності, в головному мали єдність, у другорядному – свободу, в усьому – любов…»

(З молитви за єдність)

«Усе робіть для Любові. Таким чином у вас не буде справ незначних, а тільки великі..»

(Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

Якщо Вас зацікавив модуль і Ви маєте намір більше дізнатися про механізми формування ефективних комунікацій та про їх роль і значення у процесах досягнення стратегій, тоді слідкуйте за нашими анонсами, приєднуйтеся до нашої групи дописувачів, а в подальшому слухачів і учасників курсу «Основи соціального лідерства-служіння».

Ваші відгуки і коментарі важливі для нас і ми заздалегідь вдячні за них.

Курс уже на старті. Інформацію про час і місце проведення модуля буде розміщено на сайті ХСП. Тож слідкуйте за інформацією і долучайтеся до нашого курсу.

Далі буде…

 

Be the first to comment on "Модуль «Стратегія і комунікації» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»"

Залишити відповідь