Соціо-Місіонерський Корпус

Структурний підрозділ «Соціо-Місіонерський Корпус»

Соціо-Місіонерський Корпус (СМК) утворений як структурний підрозділ  Християнської Служби Порятунку з метою запровадження у різноманітні сфери життя особи, родини, громади, держави, суспільства та нації положень Соціальної Доктрини Церкви.

Завданнями СМК, зокрема, є:

– опрацювання на основі  Соціального Вчення Церкви національної моделі подальшого розвитку України як осередку сучасної європейської християнської цивілізації в духовному, світоглядному, суспільному та соціальному вимірах;

– поширення та укорінення базових християнських цінностей у повсякденній діяльності владних інститутів та інституцій громадянського суспільства, сферах освіти, медіа, культури, бізнесу, інших сферах суспільного буття;

– формування світогляду свідомого та відповідального християнина-громадянина, який є активним творцем у суспільно-політичному житті країни та процесі побудови справедливого національного соціуму;

– захист інституту християнської родини, боротьба за збереження життя від зачаття і до моменту природньої смерті, протидія поширенню гендерної ідеології та інших неомарксистських доктрин у суспільній свідомості і законодавстві, протидія проявам окультизму, язичництва та ідолопоклонства у житті народу;

– побудова духовного союзу народів Міжмор’я з метою спільного протистояння світоглядним, суспільним і безпековим загрозам як зі сходу, так і із заходу;

–  проведення базованого на біблійних істинах та найкращому практичному досвіді навчання-формації за відповідними напрямками (соціальне лідерство, родина, здоров’я, фінанси, екологія, професія, діяльність домогосподарства,  господарювання на землі, енергоефективність, самоорганізація громад тощо);

– реалізація проектів, програм, акцій з метою опрацювання, практичного застосування та мультиплікації технологій, механізмів, організаційних форм у сферах соціальної та економічної самоорганізації, взаємодопомоги і коопераціїв рамках територіальних, парафіяльних і професійних громад;

– Формування, сприяння становленню та діяльності християнських мирянських рухів, спільнот, груп, метою яких є поширення і практична  реалізація на локальному та національному рівнях світоглядних засад, теоретичних знань і практичних навичок у відповідних сферах суспільного та соціального життя українців в дусі Католицької акції та спадщини митрополита Андрея Шептицького.