Соціо-Місіонерська Школа

Структурний підрозділ «Соціо-Місіонерська Школа»

Соціо-Місіонерська Школа (СМШ) утворена як структурний підрозділ  Християнської Служби Порятунку з метою формування простору для низки соціальних навчально-просвітницьких тренінгів, формацій, акцій, зустрічей, диспутів, практик, вебінарів та ін., що базуються на положеннях Соціальної доктрини Католицької Церкви як біблійного вчення про сукупність суспільно-політичних, економічних та етичних концепцій з подальшим практичним застосуванням отриманих знань та навиків у життя як окремих християн та їх родин, так і парафіяльних, професійних та територіальних громад.

Завданнями СМШ, зокрема, є:

1. Пропагування Соціальної Доктрини Католицької Церкви та сприяння її практичному запровадженню у житті особи, родини, громади та нації.

2. Проведення базованого на біблійних істинах та найкращому практичному досвіді навчання-формації за відповідними напрямками (соціальне лідерство, родина, здоров’я, фінанси, екологія, професія, діяльність домогосподарства,  господарювання на землі, енергоефективність, самоорганізація громад тощо).

3. Реалізація проектів, програм, акцій з метою опрацювання, практичного застосування та мультиплікації технологій, механізмів, організаційних форм у сферах соціальної та економічної самоорганізації громад, енергоефективності, екології, діяльності домогосподарств тощо.

4. Допомога християнам у розвитку практичних вмінь та навиків повсякденного життя згідно з біблійними соціальними цінностями у їх особистому, родинному та спільнотовому просторах.

5. Формування, сприяння становленню та діяльності християнських мирянських рухів, спільнот, груп, метою яких є поширення і практична  реалізація на локальному та національному рівнях світоглядних засад, теоретичних знань і практичних навичок у відповідних сферах соціального життя особи, родини, громади.