Війна в Україні як війна п’ятого покоління: Чому ця війна не переросте у Третю світову

Повномасштабна воєнна агресія Росії проти України 24 лютого 2022 року приголомшила світ і підірвала всю основу міжнародного порядку, який існував після закінчення Холодної війни. Хоча плани цього нападу були відомі розвідкам Заходу та України і його загроза була дуже добре висвітлена західними ЗМІ, ця війна як така була чимось неймовірним, тому що це була перша війна такого масштабу в Європі з часів закінчення Другої світової, а події навколо неї явно нагадували політичні ігри, які призвели до Другої світової.

З іншого боку, події навколо російсько-української війни так само нагадували умови Холодної війни. Таким чином, за межами України, яка зараз повністю зосереджена на меті перемогти Росію, увага громадськості зосереджена на загрозі Третьої світової та глобальної ядерної війни. Як можна побачити в цьому контексті, історія, теорія міжнародних відносин, військова історія та теорія там стали інтегрувались та почали впливати на суспільну думку, міжнародну політику, внутрішню політику та системи оборони в багатьох державах.

Тож чи адекватні ці страхи та реакції на ці страхи? Це питання пов’язане з проблемою історичних аналогій та історичної індивідуальності подій: а) Чи адекватні історичні аналогії і які історичні аналогії є справді адекватними чи мають значення? б) Що є унікальним у цій війні і як це пов’язано з абсолютно новими викликами глобальній безпеці, які вимагають абсолютно нових відповідей?

Відповіді на ці важливі запитання допоможуть прийняти правильні рішення, щоб захистити мир і безпеку у світі. Це вимагає певної методології, яка може допомогти висвітлити подібності та відмінності історичного, соціально-політичного та культурного контекстів. Історичні аналогії завжди базуються на діахронічній перспективі, яка шукає подібні явища та схожі умови в різних часах та контекстах. Така перспектива та усвідомлення подібності разом із такими факторами як ідентичність, менталітет, пануючі культурні коди та політичні приналежності, завжди впливають на наш спосіб мислення, але якщо усвідомлення історичних аналогій як таких є продуктивною властивістю мислення, інші фактори часто роблять мислення некритичним. У цьому світлі нам потрібно використовувати деякі додаткові інструменти, які допомагають правильно структурувати наші знання про реальність. Сфера теорії соціальних наук надає нам велику кількість таких інструментів, і я вважаю, що в контексті військової теорії та військової історії теорія поколінь сучасної війни (GMW) є дуже корисним інструментом, який допомагає зрозуміти природу сучасної російсько-української війни та її загрози.

Теорія GMW була вперше представлена Вільямом С. Ліндом та його співавторами в їхній статті 1989 року, опублікованій в «Marine Corps Gazette». У цій статті вони припустили, що історію сучасної війни від Вестфальського договору 1648 року до теперішнього часу можна розглядати як історію чотирьох поколінь війни.

Перше покоління (1GW) означає війни ранньомодерного часу та початку індустріальної ери (з середини XVII до першої половини XIX ст.), які характеризувались використанням лінійної тактики, створенням професійних національних армій і були пов’язані з самою появою сучасної концепції війни як війни між державами, що була сформована навколо ідей Карла фон Клаузевіца (Creveld 1991). 1GW покладалося переважно на людську силу.

Становлення другого покоління сучасних війн (2GW) було пов’язане з розвитком нових видів транспортних комунікацій, насамперед залізниць, розробкою нових удосконалених видів вогнепальної зброї та артилерії (особливо непрямої артилерії та кулеметів). Головним аспектом, який допоміг виділити друге покоління війн, найважливіший приклад якої становила Перша світова війна, була її спрямованість на досягнення технологічної переваги та переваги в кількості озброєння та мобілізованого війська, що в сукупності мало вилитись у вогневу перевагу на фронтах для виснаження ворога.

Такий підхід поступово призвів до появи концепції «тотальної війни», яку ввів один із видатних полководців Першої світової війни генерал Еріх Людендорф. На відміну від війн першого покоління з дуже жорстким відокремленням військових від цивільного населення, концепція «тотальної війни» пропонує ідею загальної мобілізації та масового залучення цивільного населення до потреб війни.

Війни третього покоління (3GW), найяскравішим прикладом яких є Друга світова війна та тактика блискавичної війни, характеризуються пошуком нових шляхів перемоги у «тотальній війні», яка базувалася б на перевагах стратегічного мислення. Відповідно, основою воєн третього покоління є мобільність і маневреність.

На відміну від описаних у статті Лінда попередніх трьох поколінь війн, які базувалися на історичних прикладах, ідентифікація четвертого покоління була скоріше пов’язана з перспективами військової футурології. У часи написання статті Лінда армія США та Корпус морської піхоти лише «намагались дати собі раду зі змінами третього покоління війн» (Lind et al. 1989, 22). У цьому світлі Лінд і його співавтори спробували передбачити невизначене майбутнє війни, використовуючи концепцію війни четвертого покоління. Спочатку майбутнє війни, яке було описане в статті, включало аспекти технологічних змін, а також соціальних змін (Lind et al. 1989).

З точки зору доктора Роберта Дж. Банкера (1996), який пізніше порівнював ідеї Лінда з ідеями інших військових теоретиків того часу, ставлення до майбутнього війни після закінчення Холодної війни загалом розділялося на два основні підходи, де перший підхід був більш технологічно орієнтований, тоді як другий був більш «гуманітарним» і підкреслював роль ідей та соціальних факторів. Перший підхід був значною мірою пов’язаний з ідеями Елвіна та Хайді Тоффлерів (1993), які запропонували концепцію війни третьої хвилі, що оцінювала переваги високотехнологічної війни, яка своєю чергою забезпечувала військову перевагу постіндустріальним країнам. Одна частина концепції війни четвертого покоління Лінда, як це було описано в його статті 1989 року, також була технологічно орієнтована, оскільки, подібно до підходу Тоффлерів, вона також передбачала розвиток військової високотехнологічної зброї, такої як зброя спрямованої енергії та робототехніки, тоді як друга частина була більш «гуманітарною» і передбачала зростання тих видів війни, які відомі як «асиметричні», включаючи зростання тероризму (Lind et al. 1989, 24-26). Банкер (1996, 3) каже, що Лінд і його співавтори відмовилися від технологічного шляху, коли теорія війни четвертого покоління почала бути пов’язаною з книгою доктора Мартіна ван Кревельда «Трансформація війни» 1991 року.

Кревельд (1991) зосередився на ідеях Карла фон Клаузевіца як на ідеях, які сформували сучасне значення війни. Він описав це значення як «тринітарне», тобто значення, що спиралося на тринітарне бачення війни Клаузевіцем, яке базувалося на трьох основних елементах: «уряд», «армія», «народ» (Creveld 1991/2009, 40). Кревельд стверджує, що новий тип війни, який зараз набирає обертів, стає «нетринітарним», підриваючи давнє уявлення Клаузевіца про війни як такі, що ведуться урядами, які використовують свої армії та підтримуються своїм народом. Навпаки, війни нового покоління стирають кордони між учасниками бойових дій і цивільним населенням і залучають нових акторів, таких як етнічні, соціальні та релігійні рухи, злочинці та транснаціональні бізнес-групи, тоді як уряди поступово втрачають свою монополію на війну. Тому все у військовій історії, здається, повертається до умов, які існували до Вестфальського договору 1648 року, який створив передумови сучасного образу війни. Водночас ці зміни також пов’язані з появою так званих конфліктів низької інтенсивності, які, у свою чергу, пов’язані з неможливістю ведення повномасштабної «тотальної війни» в ядерну епоху і які, незважаючи на власне ім’я, часто характеризуються особливою жорстокістю і кровопролиттям. З іншого боку, ці зміни були представлені зростанням таких явищ як революційні рухи, національно-визвольні рухи, релігійні рухи, антиколоніальна боротьба, які починали та вигравали асиметричні війни проти значно могутніших ворогів, напр. війна в Алжирі, війна у В’єтнамі, війна в Афганістані 1979-1989 років та інші. У таких війнах ці рухи впроваджували абсолютно нові (з точки зору сучасної війни) принципи, що призводили до масового залучення населення до боротьби, стирання кордонів між комбатантами та некомбатантами, ефективної партизанської війни, деморалізації ворожої сторони (у тому числі всередині країни противника), маніпуляції ставленням світової громадськості до подій.

Таким чином, 4GW насправді не є новим явищем, оскільки в цьому контексті воно виникло як широко розповсюджене явище в історичних умовах розпаду колоніальної системи після закінчення Другої світової війни і дуже часто було пов’язане з позитивними змінами в соціально-політичному житті та боротьбою різних категорій людей за свою свободу, що підривало старі структури влади та гноблення. Проте в останні десятиліття цей спосіб ведення війни також став тісно пов’язаним із зростанням міжнародного тероризму, який використовує методи, які ніколи не можуть бути виправданими, і який тепер став загальновизнаною глобальною загрозою. У цьому контексті Кревельд (1991) вважає, що сучасні держави не готові до загрози 4GW, оскільки вони не розуміють нових способів ведення війни.

Пізніше ці ідеї були розвинуті полковником Томасом Х. Хамсом у його книзі «Праща і камінь: про війну в XXI столітті» (2004), де він описав GMW як результат еволюційних змін, передбачених комплексами соціальних, економічних, технологічних і інших чинників, на відміну від революційних змін (революція у військовій справі або RMA), які сприймаються як засновані на нових технологіях. Відповідно, Хамс критикував підхід Міністерства оборони США, який зосереджувався лише на технологічних аспектах майбутньої війни, нехтуючи соціальними та культурними вимірами майбутніх воєн, які втілені в концепції 4GW.

Хамс (2004) також вважає, що 4GW явище не нове, і припускає, що його коріння можна простежити в ідеях революційного руху Мао Цзедуна та його політичної стратегії, яка використовувала всі доступні засоби для досягнення своїх основних цілей. У той же час Хамс підкреслює, що 4GW є єдиним видом сучасних воєн, які супердержави зазвичай програють.

Вільям С. Лінд (Lind & Thiele 2015), у свою чергу продовжував просувати теорію GMW і також підкреслював, що виклики 4GW були знехтувані Верховним командуванням США у війнах в Іраку та Афганістані. У відповідь підхід GMW був розкритикований рядом авторів (McKenzie 1993; Echevarria 2005; Evans 2010), які звинуватили його в історичній неточності, заявивши, що багато рис різних поколінь були присутні в різні часи та місце з давніх часів або розвивалися паралельно одночасно. У той же час вони стверджували, що Вестфальський договір не можна вважати видатною віхою, а Клаузевіц не вважав своє бачення війни «тринітарним». Щоб захистити GMW від цієї критики, слід зазначити, що його періодизація та інші використовувані поняття є суто уявними історіографічними категоріями, які допомагають певним чином структурувати історичну та соціально-політичну реальність. Вони також можуть бути охарактеризовані як ідеальні типи певного роду, а отже, як тяжіючі до певних ключових принципів (військовий професіоналізм і жива сила, вогнева міць, маневреність, повстання тощо), які відрізняють їх один від одного. Критикувати концепції GMW з такої есенціалістської точки зору – це те ж саме, що критикувати такі концепції, як «середньовіччя», «імперіалізм», «цивілізація», «епоха крайнощів» Гобсбаума та інші, які також є дуже довільними. Їх слід розглядати не як релевантні чи нерелевантні, а як корисні чи некорисні для певних пізнавальних цілей.

Наприклад, Антоніо Ечеварія (2005) критикував GMW за його штучний образ сучасних терористів як всемогутніх «штурмовиків» майбутнього, який далекий від справжніх терористів, а також методів і зброї, які вони використовують. Однак концепція 4GW і теорія GMW в цілому ніколи не були про це, і, з моєї точки зору, Ечеварія не зміг оцінити GMW як модель, а не як суму фактів і прогнозів. У 2005 році, коли він писав цю статтю, ніхто ще не знав про подальший розвиток війни в Іраку, включаючи появу ІДІЛ і виведення військ США з Афганістану в 2021 році з поверненням політичної влади в країні Талібану, тоді як обидва ці явища можна пояснити з точки зору теорії GMW.

Нарешті, у 2000-х роках з’явилася теорія п’ятого покоління сучасної війни (5GW). Слід зазначити, що Лінд критикував його на початку 2000-х років, заявивши, що навіть 4GW ще не може бути повністю визначеним. Навпаки, Хамс (2004), який чітко ототожнював 4GW з численними асиметричними конфліктами ХХ століття з часів кампанії Мао Цзедуна, підкреслив, що 4GW існує вже близько 70 років і тому настав час для нового покоління сучасної війни, яка принесе нові виклики. Однак на той час ніхто не знав, як виглядатиме 5GW.

Для Хамса (2004), як і для деяких інших авторів, перспективи 5GW були пов’язані з діяльністю деяких надмогутніх осіб або груп. Інший погляд на 5GW був розроблений Деніелом Х. Еботом, який запропонував модифікувати теорію GMW шляхом перетворення її на теорію xGW, де термін «покоління війни» буде замінено на «ступені війни», які можуть бути одночасними на відміну від до «поколінь», які приходять одне за одним. Згідно з Еботом (2005), 5GW буде характеризуватися стратегією значно глибшого вторгнення в цикл прийняття рішень противника, що впливає на можливість противника навіть належним чином спостерігати за обставинами війни. Цей підхід було розроблено в різних роботах, включених до «Довідника з війни п’ятого покоління» (Abbott et al. 2010).

Зокрема, Шейн Дейхман (2010) припускає, що основною характеристикою 5GW є його зосередженість на маніпулюванні інформацією, експериментах з масовою свідомістю та зміні колективного сприйняття реальності. Загалом у статтях «Довідника» 5GW розглядається як таємна війна, де якась сторона може навіть не знати, що війна взагалі йде. Інша перспектива описує ситуацію, коли люди знають, що йде війна, але вони не можуть адекватно зрозуміти, хто воює. У цьому світлі «Довідник» розглядає 5GW як те, що все більше і більше рухається до некінетичних методів ведення війни.

На перший погляд може здатися, що початок повномасштабного етапу російсько-української війни у 2022 році заперечує теорію GMW як неадекватну реальності та підтверджує аргументи її критиків. Ця війна не тільки базується переважно на кінетичних військових діях, але й є надзвичайно жорстокою. Хоча ця війна безперечно асиметрична, але це точно не конфлікт низької інтенсивності. Війн такого масштабу в Європі не було з моменту закінчення Другої світової війни в 1945 році. Всупереч аргументам теоретиків 4GW, які стверджували, що 4GW, яке використовується різними недержавними акторами, незабаром замінить старіші «тринітарні» форми воєн між урядами. держав, російсько-українська війна є явно «тринітарною» війною між двома народами. Сучасні високотехнологічні звичайні військові технології також відіграють дуже значну роль у цій війні. З точки зору теорії GMW це можна розглядати як типовий приклад війни третього покоління. Однак щось із цим не так. Щось нам підказує, що феномен нинішньої російсько-української війни – це не повернення минулого, а початок невідомого майбутнього.

Відповідь на питання про те, чим відрізняється нинішня війна, пов’язана з книгою «Необмежена війна», написаною Цяо Ляном і Ван Сянсуєм, полковниками Народно-визвольної армії. Хоча в цій книзі прямо не згадується 5GW, прихильники теорії GMW зазвичай вважають її великим внеском у її розвиток. З моєї особистої точки зору, концепція «необмеженої війни», яку представили у 1999 році Цяо Лян і Ван Сянсуй, описує саме той спосіб ведення війни, який у двадцять першому столітті слід було б назвати п’ятим поколінням сучасної війни. Відповідно до їх ідей, новий спосіб ведення війни можна описати так: «Війна, яка використовує будь-які засоби – засоби, що включають силу або зброю, і засоби, які не включають силу або зброю; засоби, які включають потужність військової сили і засоби, які не включають потужність військової сили; засоби, що призводять до втрат, і засоби, які не призводять до втрат, щоб змусити ворога служити власним інтересам».

Іншими словами, на відміну від 4GW, яке знищує межу передусім між учасниками бойових дій і некомбатантами, необмежена війна п’ятого покоління знищує кордони між полями битв і неполями битв. Кожен простір тепер може стати полем битви. Причому, це стосується не тільки всіх видів відомих матеріальних просторів, включаючи космічний простір, а й віртуальних просторів і ментальних просторів. Як ми бачимо, автори «Довідника з війни п’ятого покоління» мали рацію, кажучи, що 5GW йде набагато глибше, ніж попередні покоління війни. Однак це неправда, що 5GW має покладатися лише на некінетичні шляхи. Такі речі як маніпуляція інформацією, експерименти з масовою свідомістю та зміна колективного сприйняття реальності є ключовими аспектами війни п’ятого покоління, які формують її структуру в цілому, але сфери, підпорядковані їм, можуть легко включати найжорстокіші кінетичні дії, включаючи великі масштабні війни та застосування зброї масового ураження.

Ряд авторів ототожнюють концепції «необмеженої війни» та 5GW із концепцією «гібридної війни» (Maaz 2018; Naz 2021). Особливо сильна традиція прирівнювати їх серед військових спеціалістів у Пакистані. В той же час, російська військова агресія проти України в Криму та на Донбасі, що розпочалася у 2014 році, також добре відома у світі як яскравий прояв гібридної війни, яка поєднала різні способи прямих та непрямих кінетичних військових дій, у тому числі відкритого тероризму, з численними широкомасштабними кампаніями дезінформації та маніпуляцій масовою свідомістю, спрямованих проти української держави. Глибока правда нинішньої війни в Україні, яку добре знають більшість українців і на якій часто наголошує українська влада, полягає в тому, що російсько-українська війна почалася не 24 лютого 2022 року. Вона триває з 2014 року і все ще є гібридною війною, незважаючи на те, що зараз вона використовує гігантську лінію фронту з полями битв, схожими на поля битв Другої світової війни.

По-перше, Кремль планував своє повномасштабне вторгнення в Україну як щось подібне до анексії Криму в 2014 році. Якщо цей план був би реалізований, то для суспільного сприйняття цієї війни у світі не було б нічого кардинально відмінного від сприйняття попередніх військових подій в Україні, які тривають з 2014 року. Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року лише виглядало б добре спланованою операцією штибу «Шок і тремтіння», тоді як насправді його головна сила полягала в психологічних ефектах. Загалом це була психологічна операція, підкріплена потужними кінетичними військовими засобами та спрямована проти мотивації української держави та суспільства до опору. Насправді багато українців були добре поінформовані військовими і урядом про реальний розклад і співвідношення сил. Більшість українців усвідомлювали, що російської концентрації сил на кордонах недостатньо для знищення та окупації української держави. Таким чином, абсолютно дивно, що більшість західних ЗМІ поширювали прогнози про те, що український уряд та його регулярні сили впадуть через кілька днів після вторгнення. Цей наратив добре доповнював кремлівську пропаганду.

Російська гібридна війна проти України з 2014 року ґрунтувалася на маніпуляціях інформацією та політичними контекстами, які мали трансформувати суспільне сприйняття політичної реальності у світі в такий спосіб, який би відповідав кремлівській пропаганді. Слід зазначити, що ця маніпуляція була відносно успішною в період 2014-2022 років. Більшість людей на Заході не знали, що таке війна в Україні і хто воює: Це громадянська війна чи міждержавний конфлікт? Загалом, усе це виглядало як типовий конфлікт низької інтенсивності в якійсь далекій країні. Дотепер на Заході є багато «експертів», які кажуть, що в 2014 році в Україні стався «прозахідний переворот», і посилаються на українські виборчі карти минулого, вважаючи, що ці карти допомагають їм щось знати про те, що робиться зараз в Україні. Я впевнений, що люди, які звертаються до таких карт, справді не можуть зрозуміти, чому плани росіян повернути президента-втікача Януковича українці вважають настільки абсурдними, що схожі на погане комедійне шоу. Проте поширення таких спотворених уявлень свідчить про ефективність російської гібридної війни проти України, яка сама в цілому слугувала цілям кремлівської пропаганди, яка, у свою чергу, є головним інструментом нинішньої російської міжнародної політики.

Повномасштабне вторгнення в Україну мало бути просто наступним кроком цієї гібридної війни. Якщо початкові плани цього вторгнення були б реалізовані, то історія цього вторгнення стала б просто ілюстрацією маніпулятивного наративу Росії, в якому вона протистоїть однополярній глобалізації та кидає виклик існуючій однополярній глобальній системі. Національна катастрофа України була б загублена в цьому наративі, якби не вилилось море крові, яке ми бачимо тепер.

Дякувати Богу, цей план А Росії зіткнувся з несподіваною для неї могутністю та професіоналізмом українського опору і повністю провалився. Однак не схоже, що провал цього плану був абсолютно неочікуваним для Кремля і змусив Росію звернутися до незапланованих спонтанних дій і реакцій. Іншими словами, не схоже, що початкова російська 5GW проти України перетворилася на звичайні 3GW/2GW. Натомість Росія почала реалізовувати свій план Б, який так само базується на методах 5GW, але водночас характеризується значно більшим масштабом загроз, які використовуються для маніпулювання свідомістю світової спільноти. Росія створила особливу мову 5GW, де жахливі сцени геноциду, поля битв, схожі на поля битв Другої і навіть Першої світових війн, використання зброї останніх поколінь, ракетний тероризм проти мирного населення, критичної соціальної інфраструктури та культурної спадщини використовуються як семіотичні знаки у російських повідомленнях, що створюються для іншої частини світу. Буквально ці методи явно нагадують тероризм 4GW, але на державному рівні і зі значно вищим рівнем загроз. Ці загрози включають терористичні спекуляції на тему глобального голоду та ультимативні аргументи, пов’язані із застосуванням ядерної зброї та початком глобальної ядерної війни, яка остаточно знищить людство. Це новітня форма тероризму, в якій реальність і реальні жахи сучасної війни значною мірою змішуються з численними фантазмами, які водночас жахають і привабливі для людей, які живуть поза кривавим ареною війни в Україні. Цей новітній тероризм був би неможливий без недавнього приходу епохи метамодерну, яка характеризується всемогутністю ЗМІ та їх контролем над нашим сприйняттям реальності.

В обох цих планах Росії є дуже цікавий аспект, який пов’язаний з використанням наукових теорій у сфері міжнародних відносин як інструменту та зброї у війні п’ятого покоління. Росія постійно експлуатує геополітичні образи, які базуються на положеннях теорії неореалізму в міжнародних відносинах. Росія використовує популярність і академічний вплив теорії неореалізму для своїх агресивних експансіоністських цілей. Неореалізм припускає, що світова система міжнародних відносин базується на анархії та перманентному протистоянні між націями, де кожна нація дбає лише про власні національні інтереси та власну національну безпеку. Довгий час неореалізм сприймався переважно в контексті його протиставлення теоріям лібералізму та неолібералізму, які на противагу неореалізму підкреслюють важливість співпраці між геополітичними акторами. На противагу наївному прогресизму неолібералізму, неореалізм наголошував на ролі національної безпеки в міжнародних відносинах. На думку прихильників неореалізму, кожна держава зосереджена насамперед на аспектах власної національної безпеки та розглядає інші держави як потенційних суперників чи навіть ворогів. Тому дуже важливо зберегти баланс сил, бо інакше світ впаде в загрозу глобального конфлікту.

Звісно, неореалізм видається більш адекватним і прагматичним як теорія міжнародних відносин у контексті його опозиції до наївного прогресизму. Моя критика неореалізму не означає, що це неправильна теорія. Більше того, я вважаю, що він відображає правду міжнародних відносин у багатьох їх аспектах. Однак саме в назві цієї теорії є щось, що виявляє її найслабші сторони. Неореалізм претендує на відображення реальності, але він не стосується питання про те, що таке реальність, тоді як філософи та вчені виявили після так званого лінгвістичного повороту в гуманітарних і соціальних науках, що наше сприйняття реальності значною мірою визначається мовою, яку ми використовуємо для її пояснення. Теорія конструктивізму в міжнародних відносинах підкреслювала той факт, що реальність міжнародних відносин є дискурсивною, а її сприйняття є соціально сконструйованим. З цих позицій критикували неореалізм прихильники конструктивізму. Водночас їхня критика поки що не включала деякі важливі моменти. Вони ще не могли знати, що в майбутньому хтось використовуватиме дискурсивну сутність реальності як зброю з метою маніпулювання людським розумом у власних інтересах.

Тривалий час Росія посилається на неореалізм, легітимізуючи свій агресивний експансіонізм, який, у свою чергу, служить лише цілям путінської автократії, а не реальним цілям захисту країни. Це почалося в 2007 році, коли Путін оголосив своє ставлення до розширення НАТО, а в наступному 2008 році Росія вже вторглася в Грузію, яка не була ні членом НАТО, ні справжньою частиною глобального Заходу, але була просто країною, яка бажала жити поза контролем кремлівської мафії. Нинішня ситуація дуже схожа, але багато видатних інтелектуалів стають сліпими через свої давні академічні переконання та думають про агресію Путіна з точки зору балансу сил і національної безпеки. Однак це не історія про оборону, це історія про розвиток тоталітаризму, тоталітаризму, який поширюється не лише в Росії, а й в інших частинах світу.

У цьому світлі спосіб війни, який використовується в 5GW, дуже схожий на той, який описав Джордж Орвелл у своєму «1984», де тоталітарні держави використовували глобальні війни, щоб зміцнити насамперед свою внутрішню владу над людьми. Таким чином, глобальні війни, які вели ці держави, дуже відрізняються від Першої та Другої світових війн, незважаючи на їхні масштаби та кількість країн, які беруть участь. Ці війни більше схожі на необмежену війну, описану Цяо Ляном і Ван Сянсуєм. Нинішня війна не призведе до Третьої світової. Натомість вона може призвести до нового типу глобальних війн, які можна назвати всюдисущою війною, тобто війною, яка не має меж і яка, на відміну від світових війн минулого, ніколи не зможе закінчитися, якщо світ не зрозуміє, як поводитися з цим. У цьому контексті поразка Росії має бути першим необхідним етапом для запобігання дуже темного майбутнього для людства.

Бібліографія

Abbott, Daniel H. «Orientation and action, part I: The OODA Loop.» In The handbook of 5GW: A fifth generation of war?, by Daniel H. Abbott. Ann Arbor, MI: Nimble Books, 2010.

Bunker. Roner J. «Generations, Waves, and Epochs. Generations of Warfare and the RPMA.» Small Wars Journal, 1996, pp. 1–10.

Creveld, Martin van. The Transformation of War. New York : Free Press, 1991.

Echevarria, Antulio J. The fourth-generation war and other myths. Strategic Studies Institute, 2005.

Herring, Adam. «Searching for 5GW.» In The handbook of 5GW: A fifth generation of war?, by Daniel H. Abbott. Ann Arbor, MI: Nimble Books, 2010.

Deichman, Shane. «Battling for Perception: into the 5th Generation.» In The handbook of 5GW: A fifth generation of war?, by Daniel H. Abbott. Ann Arbor, MI: Nimble Books, 2010.

Lind, William S., Keith Nightengale, John F. Schmitt, Joseph W.Sutton, and Gary I. Wilson. «The changingface of war: Into the fourth generation.» Marine Corps Gazetta, October 1989: 22–26.

Lind, William and Gregory Thiele. 4th generation warfare handbook. Castalia House, 2015.

Maaz, Nisar. «5GW and hybrid warfare, implications and response options.» Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Escola Marechal Castello Branco.2018. https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/2827/1/MO%200023%20-%20MAAZ.pdf.

Naz, Imtiaz Hussain. «Foreign policy in hybrid warfare environment – way forward for Pakistan.» Margalla Papers (Issue-I), 2021, 1–11.

Qiao, Liang and Wang Xiangsui. Unrestricted warfare. People’s Liberation Army Literature and Arts Publishing House. 1999.

Toffler, Alvin and Heidi Toffler. War and anti-war: Making sense of today’s global chaos. Brown and COmpany, 1993.

Джерело

Be the first to comment on "Війна в Україні як війна п’ятого покоління: Чому ця війна не переросте у Третю світову"

Залишити відповідь