Цінності формують команду

Фонд громад “Рідня” та Християнська служба порятунку запровадили спільну програму “Добрий господар” метою якої є поширення необхідного об’єму знань та практичних навиків в громадах задля подальшого масштабування і відтворення, в результаті яких учасники набувають здатність економічної самоорганізації, стають творцями свого майбутнього, своїх родин і громад, здобувають впевненість у собі, віру у добро та людей, стають соціально активними у своїх громадах та готовими безкоштовно передавати здобуті знання і практичний досвід іншим потребуючим

На виконання програми, у вересні 2021 на Стрийщині, в особистому селянському господарстві Михайла Вишньовського, голови сільськогосподарського кооперативу “Стрийський Ясь”  проведено тренінг “Кооперація: цінності та формування команди”. Учасниками тренінгу були власники особистих селянських господарств, фермери, городники. 

Найбільшою проблемою для розвитку сучасної кооперації в Україні є брак  ціннісних людей та низький рівень довіри. Тож роботу треба провадити з низинних основ самоорганізації – навчання, демонстраційні покази та успішні історії. Сьогодні не так важливо охопити новітні технології, інвестувати значні кошти в виробництво дрібних та малих виробників, як набагато  важливішим є процес трансформації  свідомості людини. Відчуття власника має бути доповнене почуттям відповідальності за громаду, за екологію, за добробут неспроможних подбати за себе односельчан.

Сталість  економічного розвитку та гарантування продовольчої безпеки людства забезпечують сільськогосподарські виробники, що об’єднались в кооперативи. Добровільно об’єднавшись і створивши економічні підприємства у формі кооперативів,  вони забезпечують їх ефективну роботу з дотриманням соціальної складової кооперації. В такій моделі економічної діяльності вкрай важливою є  злагоджена командна робота менеджерів, що забезпечує  прибуток і дотримується кооперативних принципів. Як відбувається формування  такої команди менеджерів,  а це на практиці члени  правління кооперативу,  і які цінності повинні бути  їх моральним стержнем, щоб забезпечити успішну історію кооперативу?

     Уміння ставити особисті цілі та працювати  в команді спонукає  таких індивідуумів до переоцінки пріоритетів та  цінностей, щоб зосередитись  на досягненні цілей важливих для всієї спільноти. Спільні проблеми спонукають людей об’єднатись і в цьому процесі виникає потреба формування  нових лідерів.  Вони навчаються комунікації, співпраці й головне чути  думку кожного з них. Вони всі різні й мають особисті амбіції  щодо прийняття рішень, особистого розвитку і  тому хочуть мати відчуття влади та контролю в своєму кооперативі.

    Команда правління кооперативу має мати достатньо високий рівень  знань, що дозволить сформувати стратегію, маркетинговий план. Члени правління насамперед  є успішні члени кооперативу, що розуміють технологію та забезпечують економічну ефективність в своїй господарці. Однак в цих людей є й інші складові  мотивації до роботи в команді менеджерів кооперативу, що базується на особистих цінностях  задля  досягнення загальної цілі організації. Вони  повністю націлені на чесні відносини в команді, справедливі та солідарні в відносинах з іншими членами кооперативу. Саме участь таких людей в правлінні кооперативу мінімізує інтриги та мотивує до змін інших членів кооперативу. Для людей з кооперативними цінностями робота в команді на розвиток кооперативу – це  вибір взяти відповідальність за досягнення загальної мети кооперативу. Члени таких команд, вирішуючи індивідуальні потреби членів кооперативу,  забезпечують якісну роботу кооперативу, що в результаті дає вирішення командних потреб.

Створення команди менеджерів,  котрі будуть розвивати економіку кооперативу та забезпечувати дотримання кооперативних цінностей та принципів кооперації, – це   складний процес , який також  має свої правила. Базовим для всіх у їх діяльності є довіра, що створює передумови якісної співпраці та комунікації. Кожен член команди відчуває свою причетність до прийняття  рішень й загальну підзвітність. Вони вміють почути один одного, щоб вибрати одне спільне рішення на нові виклики. Зосереджуючись на пріоритетних цілях,  правління кооперативу забезпечує виконання стратегії та переваги  кооперативної форми організації виробництва. Управлінці з високими моральними цінностями кооперації розуміють свою роль, вони знають як поводитись, що робити. Вони впевненні в успіху кооперації, змінюючи інших стають новими лідерами, що вже не потребують формальної влади. Для команди з цінностями кооперації ключовим пріоритетом  є кожен член кооперативу та його потреби.

Українське  село має змінити та відродити нашу ідентичність. Вчімось  і вчім, працюймо і допомагаймо, єднаймося і перемагаймо.

Михайло Вишньовський, голова кооперативу “Стрийський Ясь”, тренер з кооперації.

23.09.2021

Be the first to comment on "Цінності формують команду"

Напишіть відгук