Фонд Громад “Рідня” та Соціальна Платформа ХСП: співпраця триває

Участь у житті спільноти – не лише одне з найбільших прагнень громадянина, покликаного вільно і відповідально виконувати свою громадянську роль разом з іншими і задля інших407, а й одна із підвалин будь якого демократичного ладу й одна з найбільших гарантій стабільності демократичної системи

   (Компендіум соціальної доктрини церкви, п.190)  

Рік тому, а саме 24 серпня 2019, Благодійний Фонд “Фонд Громад “Рідня” та Соціальна Платформа Християнської Служби Порятунку проголосили декларацію про співпрацю та пропагування цінностей  для сприяння утворенню на Стрийщині та Львівщині  різноманітних форм громадянської і економічної самоорганізації  територіальних / парафіяльних громад та соціального просвітництва їх членів, мультиплікації досвіду на інші регіони, пропагування в українському суспільстві ідей, що містяться у Компендіумі Соціальної Доктрини Церкви та історичній спадщині митрополита Андрея Шептицького.

ФГ “Рідня” – благодійна організація, яка бачить своїм призначенням підвищувати громадську активність людей у громадах різних населених пунктів Львівської області. За участі представників органів керування фондом, партнерів, волонтерів, груп підприємців, священників та колег з новостворюваного Дрогобицького фонду громад, 30 та 31 липня, у Стрию відбулася інтенсивна праця з стратегічного планування на 2021-2025 роки.

З стратегічного планування розпочинається буквально все. Невірно обрана стратегія – це провал, і навпаки – це ключ до успіху. Що важливо – не тільки зрозуміти, куди хочемо рухатись. Але чи потрібно нам туди рухатись, і якщо відповідь «так», то вибрати найбільш оптимальний шлях.

Стратегічне планування є фундаментом для інших видів планування в організації. Починається з визначення глобальних цілей і місії. Потім встановлюються більш конкретні цілі. Для цього збирається повна інформація про внутрішнє середовище в організації, її партнерів та конкурентів, ситуацію в громадах, в державі, і про все інше, що так чи інакше може вплинути на роботу організації.

За два дні стратегічної сесії ми проаналізували шлях пройдений за 9 років, оцінили проведену роботу для об’єднання влади, підприємців та мешканців громад. При допомозі засновників, Кредитної спілки “Вигода” та Стрийської єпархії УГКЦ, з одного боку, створено неподільний капітал (ендавмент), який дає можливість адмініструвати діяльність Фонду, а  з другого – програмну діяльність профінансовано на мільйон гривень саме там, де це найбільш потрібно – у малих громадах території діяльності фонду.

Виробляючи стратегію Фонду говорили про створення власної платформи колективного фінансування, управління великими грантовими проєктами, про міжсекторні партнерства з ОТГ та асоціаціями підприємців, про університет економічної самоорганізації, оновили місію та візію, випрацювали стратегічні та операційні цілі.

Отож, на 2021-2025 роки, Фонд Громад “Рідня” бачить свою Місію у творенні гідних громад, формуючи солідарність у суспільстві, плекаючи християнське благочестя та використовуючи для цього фінансові інструменти, соціальні зв’язки та інформаційні технології.

Візія (бачення) Фонду- у кожній ОТГ Галичини є сталі громадські структури, які взаємодіють з Фондом “Рідня”, що розвиває місцеву філантропію, залучає зовнішнє фінансування та оперує фінансовими ресурсами на рівні бюджетів розвитку територій в межах його ареалу/впливу.

Цінностями Фонду визнано християнську етику в ділах, патріотизм у практичних справах, доброчинність, довіра, демократичність, професійність, проактивність, відповідальність, історичну пам’ять.

Стратегічні напрямки діяльності Фонду до 2025 року:

1) проникнення в громади (пошук і виявлення точок соціальної активності: соціальні проєкти, волонтери, благодійні скриньки);

2) економічна самоорганізація (інкубатор підприємництва, кооператив “Стрийський Ясь”, програма “Добрий господар”, кредитна спілка “Вигода”, інші кооперативи, сімейні ферми, ГО “Товариство практиків економічної самоорганізації”);

3) фінансова спроможність  (платформа колективного фінансування проєктів,  міжнародні гранти, Школа економічної зарадності);

3) організаційна спроможність  (власний проєктний відділ, творення сталих громадських інституцій: фонди громад, громадські та благодійні організації, інкубаторні послуги для ІГС).

 
Віримо, що з Божою допомогою, при підтримці партнерів, в тому числі Християнської Служби Порятунку, зробимо свій вклад у справу формування відповідального громадянського суспільства.

Підготував, Олег Шмілик

Be the first to comment on "Фонд Громад “Рідня” та Соціальна Платформа ХСП: співпраця триває"

Напишіть відгук