15/11/2019

Модуль «Лідерство-служіння в контексті соціального вчення Церкви» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»

Модуль 1.1.1. «Лідерство-служіння в контексті соціального вчення Церкви» із циклу модулів підтеми 1.1. «Соціальне вчення Церкви як основа усвідомленого руху до соціального лідерства-служіння» теми 1….