Анонс модуля «Конфлікт як позитивна сила змін» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»

Модуль 2.1.1.

«Конфлікт як позитивна сила змін»

із циклу модулів підтеми 2.1.

«Нове бачення процесу змін»

теми 2.

«Переосмислення лідерства у період змін як можливість руху до лідерства-служіння»

загального курсу

«Основи соціального лідерства-служіння».

«Ми не намагаємося стати одне одним,

ми повинні визнати одне одного,

 вчитися бачити іншого і поважати його,

 такого, яким він є».

(Герман Гессен)

Автор: Галина Канафоцька, координатор Центру соціального лідерства ХСП, тренер-викладач.

Цільова аудиторія: Різні фокус-групи від старшокласників до дорослого населення різного роду діяльності, релігійних, політичних та ідеологічних вподобань, різного рівня знань та компетентностей, різного рівня свідомості з високою мотивацією до власного зростання та бажанням відкриття свого потенціалу/талантів на шляху досягнення особистого і колективного розвитку та спільного блага і руху до відкриття та формування власного лідерства на засадах лідерства-служіння.

Вид: Тренінг-практикум-семінар.

Контекст модуля: Модуль «Конфлікт як позитивна сила змін» подається з метою формування нового погляду на природу і усвідомлення конфліктів та техніками їх вирішення і нормами управління ними, а також  загального осмислення діалогу як умови переходу на вищий рівень розвитку громад/організацій.

Учасники модуля матимуть змогу отримати інформацію, знання та навички, які допоможуть їм: забезпечити загальне осмислення діалогу; змінити своє бачення щодо конфлікту  та способів його вирішення; дозволять розглядати конфлікт як позитивну силу змін; зрозуміти, яким чином нові підходи до вирішення конфліктів сприяють створенню та підтримці позитивних стосунків, а також забезпечують спільний ріст і розвиток громади/організації.

Дещо з презентаційних слайдів модуля:

Хто б не прийшов до вас – це  той, хто потрібно.

 • Це нагадує нам, що не важливо, скільки людей прийде, хто вони і яке їх положення, важливо, що вони привносять свою цілеспрямованість, яка лише і здатна щось змінити, а тому вони і є “тими, хто потрібен”.
 • Ми не знаємо, хто ми є, доки не починаємо взаємодіяти з іншими людьми, ідеями, подіями.
 • Зіштовхуючись у конкретному просторі з ідеями інших, ми пробуджуємо свій потенціал.

 Усвідомлення  і відкриття власного потенціалу дозволяє людині:

 • не перебувати у стані жертви зовнішніх впливів і внутрішніх обставин;
 • скористатися свободою вибору змінити світ на краще, якщо це можливо;
 • змінити себе на краще, якщо це необхідно;
 • піднятися над і вийти за межі існуючого становища;
 • перетворити негативні переживання у позитивні, конструктивні, творчі.

Страшно ризикувати, коли відчуваєш себе вразливим, але зробивши це, ми відкриваємося до навчання і  побудови нових форм стосунків. Безпека не в оточенні – вона у нас самих.

 «Ти скаржишся: «Це середовище… дуже на мене впливає!» – Відповім: «Звичайно. Саме тому потрібна добра школа, щоб залишаючись справжнім, носити з собою всюди своє власне середовище і задати свій тон спільноті, у якій живемо».»

(Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

 «Апостольська душе, серед своїх ти наче камінь, що впав у озеро. – Словом і прикладом утвори навколо себе перше коло…і ще одне…,і ще, і ще… Щоразу ширше.

Чи тепер розумієш велич своєї місії?».

(Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

Процес нашого власного росту і розвитку потребує інформації/ знань, які ми відбираємо із зовнішнього оточення. Спілкування – одна із засадничих складових даного процесу, змістовне наповнення якого відкривається через розуміння походження і значення цього слова.

Спілкування і громада/організація:

 • Communicate – латинський корінь, який також присутній у словах «communication» (спілкування) і «community»  (громада). Його значення – «зробити спільним для багатьох, ділитися чимось».
 • Процес, коли люди діляться думками, почуттями та ідеями одне з одним загальноприйнятними способами.
 • Веде до громади (організації), тобто, –  до розуміння, зближення, уміння цінувати одне одного.

Спілкування

Найважливіша  цінність у побудові громади.

Власний ріст і розвиток означає не лише прагнення наповнювати власне життя змістом з його реалізацією, а й означає прагнення до взаємодії  при цьому з іншими людьми.

 • Усі об’єкти комунікаційних процесів суб’єктів створюють структурне ціле – світ змісту – логосу.
 • Світ змісту торкається психології, а значить повинен враховувати як «логос», так і «психе» – душу.

Діалог

 • від грецького слова «dia-logos».

Діалог без логоса, в якому відсутня скерованість на когось, – це взаємний монолог і взаємне самовираження. У ньому відсутня якість людської реальності, наповненої змістом і взаєморозвитком, тому що бути людиною – означає знаходитися у  взаємовідносинах  з кимось і бути скерованим на когось іншого, окрім себе самого.

То що ж таке спілкування?

Взаємодія двох сторін: тієї, що говорить і тієї, що слухає.

Істинне спілкування створює:

 • умови співіснування, відкриті логосу,
 • умови, які дають партнерам можливість відкриватися і рости у логосі.

Спілкування дозволяє

 • усвідомити партнера як людину зі своїми унікальними природними нахилами.

 Діалог потрібен, щоб:

 • вияснити з наміром пізнати;
 • виявити і перевірити вихідні положення;
 • розкрити загальний зміст;
 • об’єднати різні точки зору.

 Діалог

 • Не скерований на досягнення згоди;
 • Потребує високого рівня довіри і поваги.

 Базові умови діалогу:

 • Визначте і відкладіть тимчасово ваші вихідні позиції;
 • Не зважайте на посаду і статус;
 • Сприймайте одне одного як партнери;
 • Говоріть, коли відчуваєте потребу;
 • Слухайте і говоріть без осуду;
 • Уникайте прирікань;
 • Слухайте ефективно;
 • Відмовтесь від потреби у конкретному результаті;
 • Займіться процесом дослідження;
 • Зосередьтесь на навчанні.

Діалог/співбесіда/спілкування:

 • Найважливіша форма роботи у громаді;
 • Основний процес створення чогось спільного, цінного і нового (спільного капіталу, системи стосунків, колективного змісту).

 «Найбільша перешкода особистісного спілкування – відсутність здатності слухати іншу людину уважно, з розумінням і умінням це робити. Цей недолік широко розповсюджений у сучасному світі і жахає».

(Карл Роджерс, психолог)

«У нас у цю епоху є багато нових викликів. Але дисципліни духовного життя є старими, як світ. І перша з них, перший крок духовного життя — це є постава слухання. Або назвім це сприйняттям, чи спогляданням, чи терпеливістю, чи чеканням.»

(Архиєпископ і митрополит Філадельфійський Борис Ґудзяк,

 президент Українського католицького університету)

 «Нехай Господь благословить наше слухання! Щоб ми хоч трохи краще сьогодні могли почути того, хто поруч, …. А передовсім набираймося нової наснаги, щоб чути Божий голос.

Ця постава дуже освободжує, коли ми звільняємся від ілюзій, що ми мусимо все зробити, все полагодити, все здобути, всіх задовільнити, розуміючи, що є один головний протагоніст. Те Слово, яке дало нам життя, яке нас благословить, яке нас провадить, потішає. І кличе щораз глибше поринати у таїнство нашого життя.»

(Архиєпископ і митрополит Філадельфійський Борис Ґудзяк,

 президент Українського католицького університету)

 «Спочатку було Слово…». Слово — це є інша назва Сина Божого. Якщо ми хочемо плекати своє  життя з Богом, яке є Словом, то слід слухати.»

(Архиєпископ і митрополит Філадельфійський Борис Ґудзяк,

 президент Українського католицького університету)

Вміння слухати  – шлях до формування довіри і поваги.

«Слухання є метафорою не лише, коли ми говоримо про стосунки трьох осіб у Тройці. Слухання є метафорою взагалі щодо нашого спілкування. Це є відкрита постава до іншого. Яка сприймає іншого. З сприйманням — благословить, з сприйманням — визнає, з сприйманням — цінить.»

(Архиєпископ і митрополит Філадельфійський Борис Ґудзяк,

президент Українського католицького університету)

Стати майстром спілкування означає стати тим, хто говорить, і тим, хто слухає,  одночасно.

 • Спілкування – набутий навик поведінки.
 • Навикам ефективного спілкування можна навчитися.
 • Коли ми практикуємося, то вдосконалюємо нові навики.

«День у день невтомно працювати над собою…. Усім нам без виключення сказав Господь: «Будьте досконалими, як досконалий Отець ваш Небесний».

(Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

Якщо ми будуємо горизонтальні стосунки з людьми, не заглиблюючись у вертикальні відношення зі своїм внутрішнім світом, ми не побудуємо стосунків, що матимуть продовження в часі, а тим паче, стосунків ефективних. Тому маємо навчитися правильно спілкуватися.

Ми одночасно маємо бути тим, хто говорить, і тим, хто слухає, забезпечуючи максимально правильне спілкування.

 Правильне спілкування відбувається, коли:

 • Ми знаходимося у гармонії самі з собою;
 • Наші слова і невербальні повідомлення погоджені одне з одним і з нашими намірами;
 • Наші наміри не наносять шкоди життю;
 • Наші наміри наповнені любов’ю.

«Любити ближнього , як самого себе означає бачити в ньому ту саму гідність, якою я сам втішаюся, оскільки  розумію, що походжу від Бога, бо Бог мене сотворив. Так само Бог сотворив усіх інших. А ЛЮБОВ, яку заповідав нам Ісус Христос, – то і є почуття власної гідності.»

(Бл. Любомир Гузар)

«Визнання власної гідності … – це вияв … смирення, оскільки це наближає нас до істини про себе самих. Справжнє смирення – життя в істині – неможливе без віри.»

(Олександр Діанин-Гавард )

Спілкування/діалог:

 • Допомагає зрозуміти індивідуальні відмінності і сильні сторони громади/організації;
 • Забезпечує процес включення у позитивну взаємодію через розуміння і сприйняття відмінностей і сильних сторін;
 • Створює безпечне місце;
 • Підсилює якості громади/організації;
 • Сприяє вирішенню конфлікту.

Разом з діалогом:

 • Громади (організації, команди) будуть діяти на вищому рівні, тому що навчаються використовувати творчу енергію, приховану у конфлікті, з яким вони працюють, використовуючи діалог;
 • Конфлікти сприймаються як позитивна сила для змін.

Конфлікт

 • відсутність згоди між двома і більше сторонами, які можуть бути окремими особистостями і групами.

Конфлікт:

 • функціональний – веде до підвищення ефективності громади/організації;
 • дисфункціональний – веде до зниження власного задоволення, групової співпраці, розвитку і ефективності громади/організації.

З поміж причин конфлікту варто означити:

 • розбіжності в цілях;
 • розбіжності в уявленнях і цінностях;
 • відмінності у манерах поведінки і життєвому досвіді;
 • приховані мотивації;
 • незадовільні комунікації.

«Основна динаміка псевдогромади – це  відхід від конфлікту. Відсутність конфлікту у групі  саме по собі нічого не означає. Істинна громада може мати чудові і часом досить довгі періоди без конфлікту. Але це тому, що вона навчилася справлятися з конфліктом, а не уникати його.

Псевдогромада відходить від конфлікту; істинна громада вирішує його».

(Скотт Пек).

Що сприяє створенню та підтримці стосунків і громади?

 • Писані (чи неписані) очікування чи правила поведінки;
 • Випрацюваний груповий кодекс поведінки;
 • Спільні цінності.

Що забезпечує наявність спільних цінностей та норми і правила, що їх підтримують?

 • Якість людських взаємовідносин;
 • Спільний ріст і розвиток;
 • Формування позитивного іміджу громади/організації, при якому вона стає пізнаваною і відомою.

Пам’ятайте:

 • Гармонія створює громаду;
 • Конфлікт, що ефективно вирішений, допомагає будувати і підтримувати громаду;
 • Спроби уникнути конфлікту чи неефективно його вирішити, руйнівні для громади;
 • Конфлікт природний, ні негативний, ні позитивний, він просто є;
 • Конфлікт починається всередині;
 • Справа не у тому, що у вашому житті є конфлікт, а у тому, як ви його вирішуєте;
 • Не ситуація викликає розлад і погані відчуття, а те, як ми з нею справляємося;
 • Відмова від хибних уявлень і піднесення свого рівня свідомості дозволяє ставати вільними;
 • Конфлікт – не боротьба;
 • Не потрібно бути переможцем чи переможеним;
 • Перемога і поразка – для спортивних ігор, а не для конфлікту;
 • Вирішення конфлікту не у тому, хто правий;
 • Справа у визнанні і сприйнятті відмінностей;
 • Протиріччя можуть привести до кращого розуміння того, як інші бачать ситуацію;
 • Навчання, ріст, співпраця – цілі, що спрямовують до вирішення конфлікту;
 • Конфлікт – це можливість навчання, а спільна перемога усіх учасників у його вирішенні – бажаний результат;
 • Ефективне вирішення конфлікту дозволяє поважати гідність кожного;
 • Природа використовує конфлікт як основну рушійну силу змін;
 • Конфлікт – це дар взаємодії енергії, ніхто нічого не втрачає, створюється щось нове;
 • Конфлікт пропонує нам вибирати: створити глибші і радісніші стосунки чи розійтися з тими, хто нам не байдужий;
 • Ми будуємо на ідеях одне одного;
 • Можна випрацювати рішення, в яких враховані потреби усіх і усі ми стаємо переможцями;
 • Через діалог і конфлікт ми створюємо і підтримуємо стосунки і громаду;
 • Конфлікт потрібно розглядати як позитивну силу змін.

«В конфлікті потрібно бути не каменем, а водою. Вода може змінюватися, а камінь – ні.

Відчуття значущості, непорушності, зверхності – суть каменя, яку він буде відстоювати. У каменя лише одна схема поведінки, один спосіб взаємодії з оточуючим середовищем, а у води їх сотні і тисячі, тому вода завжди переможе камінь. Поклоніння майбутньому, тобто принципам, ідеалам, справедливості, перетворює людину на камінь. Те, чому ми поклоняємося, повинно бути єдиним. Неможливо бігти одночасно у декількох напрямках.

Чим більше людина поклоняється майбутньому, тим менше у неї лишається варіантів розвитку. На кінець лишається лише одна модель, один варіант розвитку. Людина починає панічно боятися краху цієї моделі і ненавидіти кожного, хто може порушити її плани. Одноваріантність події робить її неймовірно вразливою і призводить до падіння енергії. Відбувається поступове затухання і втрата майбутнього.

Якщо людина поклоняється любові, то у неї можуть бути десятки і сотні сценаріїв розвитку майбутнього. Чим вища енергія, тим більше варіантів можливих ситуацій. Людина перестає бути рабом майбутнього. Тому вихідною точкою виховання іншої людини повинна бути любов, а не принципи, ідеали і справедливість. Потрібно проявляти оптимізм і терпіння та примінювати безліч різних спроб вирішення конфлікту.»

(Японська мудрість)

«Боже, ти закликав нас до єдности у вірі і любові, сказавши через Сина Твого єдинородного: «Щоб усі були одно». Просвіти ж нас Духом Святим, щоб ми завжди чули цей заклик та виконували волю Твою…Допоможи нашому спілкуванню, щоб ми, прагнучи зрозуміти наші відмінності, в головному мали єдність, у другорядному – свободу, в усьому – любов…»

(З молитви за єдність)

«Усе робіть для Любові. Таким чином у вас не буде справ незначних, а тільки великі..»

(Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

Більше про діалог, конфлікт та взаємовідносини у тезах Галини Канафоцької:

Якщо Вас зацікавив модуль і Ви хочете:

 • Створити безпечне середовище, в якому ви могли б відкрито і довірливо спілкуватися з іншими;
 • Покращити здатність слухати;
 • Досягти розуміння індивідуальних відмінностей і групових сильних сторін;
 • Зрозуміти та усвідомити природу, значення конфлікту і шляхи його вирішення;
 • Ознайомитися з техніками вирішення та нормами управління конфліктом;
 • Проаналізувати послідовність кроків при спільному вирішенні конфліктів в громадах/організаціях,

а також отримати відповіді на питання:

 • Що таке діалог, які його базові умови і для чого він нам потрібен?;
 • Як через діалог забезпечити перехід на вищий рівень розвитку громад/організацій?;
 • Як діалог включити у процеси вирішення конфліктів, щоб використати творчу енергію конфлікту?;
 • Що таке конфлікт і які існують правила його мирного вирішення?;
 • Які існують міфи та реальність про природу та усвідомлення конфлікту?;
 • В чому «Магія конфлікту» і яка модель її відкриття?;
 • Які техніки допомагають вирішувати конфлікти?;
 • Які норми управління конфліктом?;
 • На чому ґрунтується спільний процес управління конфліктом?;
 • Яким чином створюються і підтримуються стосунки в громаді/організації?.
 • Які кроки і яка їх послідовність при спільному вирішенні конфліктів в громадах/організаціях?

Тоді слідкуйте за нашими анонсами, приєднуйтеся до нашої групи дописувачів, а в подальшому слухачів і учасників курсу «Основи соціального лідерства-служіння».

Ваші відгуки і коментарі важливі для нас і ми заздалегідь вдячні за них.

Курс уже на старті. Інформацію про час і місце проведення модуля буде розміщено на сайті ХСП. Тож слідкуйте за інформацією і долучайтеся до нашого курсу.

Далі буде…

Be the first to comment on "Анонс модуля «Конфлікт як позитивна сила змін» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»"

Напишіть відгук