Анонс модуля «Парадигма змін» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»

Модуль 2.1.1.

«Парадигма змін»

із циклу модулів підтеми 2.1.

«Нове бачення процесу змін»

теми 2.

«Переосмислення лідерства у період змін як можливість руху до лідерства-служіння»

загального курсу

«Основи соціального лідерства-служіння».

«Якщо ви хочете внести невеликі зміни,

слід розвивати практичні навички,

змінювати поведінку або ставлення до певних речей;

 якщо ж вам потрібні радикальні й негайні зміни,

 треба працювати над парадигмами.»

(Стівен Р. Кові)

Автор: Галина Канафоцька, координатор Центру соціального лідерства ХСП, тренер-викладач.

Цільова аудиторія: Різні фокус-групи від старшокласників до дорослого населення різного роду діяльності, релігійних, політичних та ідеологічних вподобань, різного рівня знань та компетентностей, різного рівня свідомості з високою мотивацією до власного зростання та бажанням відкриття свого потенціалу/талантів на шляху досягнення особистого і колективного розвитку та спільного блага і руху до відкриття та формування власного лідерства на засадах лідерства-служіння.

Вид: Майстер-клас.

Контекст модуля: Модуль «Парадигма змін» подається з метою усвідомлення  та розуміння існуючої парадигми, в якій знаходимося і з якої діємо, психології, інструментів і моделей для переходу в нову парадигму задля формування стратегічного бачення перспектив власного розвитку, а заразом і структур та громад, в яких перебуваємо, в умовах змін.

Учасники модуля матимуть змогу отримати інформацію, яка дозволить усвідомити та зрозуміти смислове наповнення поняття «парадигми»; ознайомитися з психологією, інструментами і моделями для переходу в нову парадигму; розпізнати ознаки існуючої парадигми, в якій перебуваємо зараз, та зрозуміти, яким чином потрібно діяти в існуючій парадигмі, щоб впливати на зміну парадигм (особистісних, організаційних, суспільних) та розбудовувати сильні громади у процесі відкриття та примноження власних дарів.

Дещо з презентаційних слайдів модуля:

Почнемо з визначень поняття «парадигма».

«Парадигма (грец. paradeіgma – приклад, зразок)

1) поняття античної і середньовічної філософії, що характеризує сферу вічних ідей як прототип, зразок, відповідно до якого Бог-деміург створює світ сущого;

2) у сучасній філософії науки – система теоретичних, методологічних і аксіологічних установок, узятих за зразок розв’язування наукових задач, які поділяють усі члени наукового співтовариства.»

(Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

«Під парадигмами я розумію визнані всіма наукові досягнення, які протягом певного часу дають модель постановки проблем і їх рішень науковому співтовариству.»

(Т. Кун)

«Парадигма – набір правил і норм (писаних чи ні), що має дві складові:

 • Він обмежує або визначає кордони;
 • Він диктує вам, як себе вести в середині цих меж, щоб досягти успіху.»

(Джоел Баркер «Парадигми»)

Сучасний світ дуже швидко змінюється.

Моделі постановки існуючих проблем змінюються і потребують пошуку нових механізмів, технік та інструментів для свого вирішення.

Правила і норми людської взаємодії і поведінки також набувають нових ознак.

Чи ми поза змінами?

 • Ні!
 • Ми маємо бути в їх епіцентрі.
 • А ще краще: – маємо стати тією зміною, яка цей світ вдосконалюватиме і змінюватиме на краще!

«Апостольська душе, серед своїх ти наче камінь, що впав у озеро. – Словом і прикладом утвори навколо себе перше коло…і ще одне…,і ще, і ще… Щоразу ширше.

Чи тепер розумієш велич своєї місії?».

(Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

«… Коли я був молодою людиною, я хотів змінити світ. Я дійшов висновку, що змінити світ тяжко, і спробував змінити свою націю. Коли я зрозумів, що я не можу змінити націю, я зосередився на своєму місті. Я не зміг змінити місто, і, уже подорослішавши, спробував змінити свою сім’ю. Тепер, на старості років я усвідомив, що, якби багато років тому назад я змінився сам, це вплинуло б на мою сім’ю. Моя сім’я і я вплинули б на наше місто. А його вплив змінив усю націю, і я зміг би, дійсно, змінити увесь світ.»

(Невідомий монах, вислів, що має понад 1100 р.)

«Нікого не можна примусити змінитися. Кожен із нас охороняє браму змін, яка відчиняється лише зсередини. Браму ж іншого ми відчинити не зможемо — ні аргументами розуму, ні засобами почуттів.»

(Мерилін Ферґюсон)

Я змінююся сам!

 Шлях до змін:

 • пізнай себе;
 • пізнай інших людей у досвіді створення колективу і його розвитку;
 • пізнай свій колектив шляхом лідерства – служіння;
 • ефективно впроваджуй у життя процеси змін і перетворень;
 • зрозумій, що за зміни відбуваються у нас, як у особистості, як у членах колективу, громади, суспільства, нації, людства, на планеті загалом.

Ключ до побудови колективу:

 • Впровадження якісних стосунків і позитивної взаємодії.

Якими принципами варто покеровуватися при парадигмальних переходах?

Чотири принципи:

 1. Хто б не прийшов до вас – це той, хто потрібно.
 2. Відбувається саме те, що могло відбутися.
 3. Усе відбувається у потрібний час.
 4. Усе закінчується у потрібний час.

На який закон варто опиратися?

 Закон двох ніг:

 • Якщо хтось розуміє, що він не робить свій внесок чи не вчиться, йому варто використовувати свої дві ноги і переміститися туди, де він може щось зробити.

За що індивідууми несуть відповідальність?

 • За якість свого досвіду і за примінення своїх дарів.

У кожного є дар: Побудова сильної громади  (за Джоном Мак-Найтом)

Головний інгредієнт громади

 • Визначення і примноження дарів людей, які складають громаду.

Противники віддачі свого внеску говорять:

 • Найкращий дар той, який можна оплатити;
 • Найцінніше у членах громади – це їх потреби, а не дари.

Побудова громади

 • Це приєднання до “тихого зговору” ігнорування потреб людей!?
 • Жодна громада не може рости, базуючись на своїх потребах або з                установкою на них.
 • Кожен має дар – і ми потребуємо його! В іншому разі наше життя не буде    громадою і ми помремо.

«Ми повинні мати смирення визнати власні таланти.»

(Олександр Діанин-Гавард

«Смиренна людина не боїться свого таланту; вона боїться того, що може не використати його, може не примножити його.»

(Олександр Діанин-Гавард )

«Смирення – це результат пізнання Бога, пізнання себе і пізнання інших.»

(Олександр Діанин-Гавард )

«…духовне смирення дозволяє нам усвідомити необхідність самовдосконалення з тим, щоб ліпше служити іншим; психологічне ж смирення дозволяє нам відкрити в собі сили й здібності, з допомогою яких ми повинні служити людям.»
(Олександр Діанин-Гавард )

Відкриття і примінення дарів/талантів – це:

 • Пізнання себе;
 • Пізнання інших;
 • Наша творчість і наше творення;
 • Наш ріст і розвиток;
 • Співтворчість і спів творення;
 • Спільний ріст і розвиток;
 • Процес, що призводить до змін.

Процес змін

 • Ми живемо у часовому вимірі, де зміни постійні. Зміни відбуваються на кожній межі життя і протікають усе швидше і швидше.
 • Це означає, що вміння діяти в умовах змін є життєвим навиком, і чим успішніше ми зустрічаємо зміни і працюємо з ними, тим ефективніше пройде цей історичний момент.

Деякі зміни:

 • перехід від епохи до епохи;
 • зміни в політиці, в економіці, в бізнесі;
 • громада знаходиться у процесі перебудови.

Результатом є те, що ми по-новому визначаємо себе і наші взаємовідносини – внутрішні і зовнішні.

На чому варто зосередитися?

 • На зміні, яка потребує від нас перевершення самих себе.
 • На розумінні, яке наповнює змістом усе, що ми переживаємо.
 • На освоєнні інструментів, які дозволяють нам зробити свідомий вибір на користь більшого єднання і цілісності.
 • На зміні свідомості.

Зміни свідомості

 • Це зміни парадигми, з якої ми діємо, що призводить до її зсувів.

Зсуви парадигми

 • Це зміни основних правил, за якими ми живемо.
 • Вони можуть змінити увесь світ.
 • Вони вимагають від нас змінити спосіб сприйняття і поведінки.

 «Чим краще ви пристосовані до своєї парадигми, чим більше ви вклали в неї, тим більше вам прийдеться втратити з її зміною.»

(Джоел  Баркер “Парадигми”)

Що потрібно зробити?

«Для покращення нашої здатності до передбачення і нововведень ми повинні зрозуміти і оцінити Ефект Парадигми. Щоб ясніше бачити майбутнє, ми повинні відмовитися від норм наших сучасних парадигм і почати вивчати, чим допомогти людям, які хочуть їх змінити.»

(Джоел Баркер “Парадигми”)

 Модель переходу “Мости”

Психологія змін парадигм:

 • це процес, який починається Завершенням, а закінчується Новим Початком,

у проміжку – Нейтральна Зона;

 • оскільки це зсув парадигми, він включає у себе новий світогляд, самобутність, новий хід думок, нову реальність;
 • описує нашу психологічну реакцію, орієнтовану на зміни.

Три фази –  Завершення, Нейтральна  Зона  і  Нові Починання – кожна з яких має специфічні:

 • Больові точки;
 • Вигоди;
 • Методи їх подолання.

Інструменти для зміни парадигми:

 • Отримати доступ до інтуїції.
 • Навчитися не боятися діяти.
 • Розглядайте усе, що приходить, як можливість для навчання і росту.
 • Засвоюйте свій досвід тоді, коли отримуєте його.
 • Духовність.

«Виправлятися. День у день невтомно працювати над собою…. Усім нам без виключення сказав Господь: «Будьте досконалими, як досконалий Отець ваш Небесний».

Саме таким, безперервним, має бути твоє духовне життя: починати… знову починати…»

(Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

«Не відкладай роботу через відсутність інструментів: починай як можеш. Потім сама функція створить необхідні органи. Ті, що були непотрібні, стануть корисними. На решту чекає хірургічна операція, можливо, болісна, – святі були чудовими «хірургами»! – і робота триватиме далі.»

(Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

«Досконалість і святість – це синоніми величі.»

(Олександр Діанин-Гавард )

Про складові переходу до нової парадигми і про роль громад у процесі змін парадигми у тезах «Роль громад у процесі змін парадигми».

Якщо Вас зацікавив модуль і Ви хочете отримати відповіді на питання:

 • Що таке «парадигма» і яке її змістовне наповнення?;
 • Яка психологія зміни парадигми?;
 • Які інструменти використовувати для зміни парадигми?;
 • Хто досягає успіху в зміні парадигми і чому не кожен її змінює?;
 • Яка модель парадигмального переходу?;
 • Що заважає зустрічати зміни і мати з ними справу?
 • Яка роль творчої/креативної складової у процесах переходу до нової парадигми?
 • Чому так важливо при зміні парадигм говорити про наші дари, відкривати, примножувати і використовувати їх?
 • Яким чином відбувається розквіт громад у парадигму змін?
 • Які засадничі зміни повинні відбуватися в  сучасних організаціях/громадах при переході до нової парадигми?

Тоді слідкуйте за нашими анонсами, приєднуйтеся до нашої групи дописувачів, а в подальшому слухачів і учасників курсу «Основи соціального лідерства-служіння».

Ваші відгуки і коментарі важливі для нас і ми заздалегідь вдячні за них.

Курс уже на старті. Інформацію про час і місце проведення модуля буде розміщено на сайті ХСП. Тож слідкуйте за інформацією і долучайтеся до нашого курсу.

Далі буде…

Be the first to comment on "Анонс модуля «Парадигма змін» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»"

Залишити відповідь