Курс служителя ХСП увійшов у Світоглядне ядро УКУ

Авторський курс з лідерства-служіння Галини Канафоцької, координатора Центру соціального лідерства-служіння Християнської Служби Порятунку було включено до тематичного блоку «Люди і я»  Світоглядного Ядра для студентів Українського Католицького Університету.

Лідерство служіння 

Канафоцька Галина, координаторка Центру соціального лідерства-служіння ГО «Християнська служба порятунку», співзасновниця і віце-президентка Інноваційної палати України, 25 років тренерсько-викладацькоїго досвіду.  Розробниця державних концепцій та програм з бізнес-менеджменту освіти, розвитку малого підприємництва, інноваційної діяльності, модернізації ринків капіталу та захисту суспільної моралі в Україні. Авторка нової управлінської парадигми «Менеджмент творчості» та сертифікованих курсів «Від менеджменту творчості – до лідерства-служіння» й «Основи соціального лідерства-служіння». У доробку має понад 100 наукових і науково-популярних публікацій, однією з яких є книга «Формування цінностей нової генерації в умовах суспільних трансформацій».

Анотація

Курс скерований на формування знань та навичок, які дозволяють відкрити внутрішню мотивацію до власного росту і розвитку, організувати свою діяльність на шляху руху до своєї зрілості, незалежності, усвідомленої взаємозалежності та лідерства-служіння. Під час курсу розглянемо чинники впливу на наше становлення як особистостей, складові та інструменти парадигми змін, процес формування цінностей та рівнів нашої свідомості у відповідних рівнях буття, поняття синергії та процес забезпечення синергетичного ефекту командної кооперації, послідовність кроків на шляху до особистої і колективної відповідальності у процесі формування й досягнення стратегій, методики четвертого покоління тайм-менеджменту та процес руху до лідерства-служіння.

Результати навчання:

 • Усвідомлення впливу чинників зовнішнього середовища на наше становлення;
 • Розуміння існуючої парадигми, в якій знаходимося і з якої діємо, поняття синергії, взаємозв’язку й взаємозалежності між процесом досягнення стратегій і формуванням спільних цінностей, суті лідерства-служіння;
 • Засвоєння послідовності кроків на шляху до особистої і колективної відповідальності, складових і чинників забезпечення інтеграції та синергетичного ефекту командної кооперації, методик четвертого покоління тайм-менеджменту, філософії лідерства-служіння.
 • Отримання знань і навичок з організації своєї діяльності на шляху руху до своєї цілісності та формування позитивних взаємовідносин з іншими в спосіб, що веде до спільного росту і розвитку, в контексті лідерства-служіння.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Я і зовнішнє середовище як фактор впливу на моє становлення.
 • Нове бачення процесу змін.
 • Рух до власної зрілості та цілісності.
 • Щаблі руху до повної відповідальності.
 • Стратегія і поле перспектив.
 • Інтеграція й синергетичний ефект командної кооперації.
 • Тайм-менеджмент четвертого покоління.
 • Лідерство-служіння.

СВІТОГЛЯДНЕ ЯДРО

Цінності “мажуться” на хліб (с) Ярослав Грицак

А чи Ви знали, що:

 • 96% працедавців звертають увагу на ціннісну складову кандидатів;
 • 99% працедавців наголошують на значущості аналітичного / критичного мислення, що проявляється у вмінні формулювати та ставити запитання, бути відкритим до дискусій;
 • 82% працедавців вважають адаптивність та стресостійкість  важливими якостями працівників. Йдеться не лише про вміння конструктивно переживати стрес, але й про навички продуктивно працювати в ситуації невизначеності, гнучко реагувати на зміни навколо та вміти змінювати власну поведінку.
  Згідно з дослідженням Українського католицького університету за квітень-травень 2019 року

Здобути ці навички допоможуть курси програми “Світоглядне ядро”⇓

З вересня 2019 року всі студенти бакалаврських програм УКУ вивчають курси “Світоглядного ядра”. У першому семестрі – “Вступ до університетських студій”, а у другому, третьому та четвертому семестрах – по два курси з кожного з обов’язкових трьох напрямків: “Бог і я”, “Люди і я”, “Світ і я”.

Мета “Світоглядного ядра” – цілісний розвиток особистості. Ми хочемо допомогти студентам зростати не лише інтелектуально та професійно, але і плекати у них усвідомлення власної відповідальності та вміння будувати своє життя на християнських цінностях та принципах спільного блага й людської гідності. Відтак програма формуватиметься довкола трьох напрямків – “Бог і я”, “Люди і я”, “Світ і я”.

Основні складові

Початкова складова – “Вступ до університетських студій”. Зміст навчальної програми курсу орієнтований на адаптацію студентів до університетського життя, розвиток критичного мислення, формування психоемоційної стійкості та набуття навички ефективно навчатись, розкриття можливостей конструктивного входження студентів, розкриття можливостей конструктивного входження студентів першого курсу до соціально-психологічного простору ВНЗ, розуміння й поширення культури академічної доброчесності, розвитку навчальної та професійної мотивації.

Перша складова – “Бог і я” має на меті познайомити студента із досвідом християнського свідчення зустрічі з Богом та динамікою християнського життя і віри. Пояснити суть християнської позиції та пропозиції для сучасної людини.

Друга складова – “Люди і я” розкриває студентові важливість і природу міжособистісних стосунків та розвиває вміння жити у сім’ї та спільноті, відкриватися на потреби іншого та  досягати необхідної синергії між індивідуальним та суспільним. Пояснює, що означає прожити добре життя, а також навіщо і як цього досягнути.

Третя складова – “Світ і я” повинна розкрити студентові важливість відповідального ставлення до світу, глобальних процесів та викликів, з якими його покоління буде мати справу, а також познайомити студента із християнським розумінням суспільного розвитку та прогресу і важливістю цілісного плекання особистості

Як це діятиме на практиці?

У першому семестрі всі студенти бакалаврату відвідуватимуть курс “Вступ до університетських студій”, а у 2-му, 3-му та 4-му семестрах кожен студент самостійно почергово обиратиме напрямок, за яким бажатиме навчатись, та курси, які захоче відвідувати. Отже, після двох років навчання усі студенти УКУ пройдуть курс “Вступ до університетських студій”, два курси з напрямку “Бог і я”, два курси з напрямку “Люди і я” та два курси з напрямку “Світ і я”.

У межах програми передбачено організацію для студентів відкритих світоглядних лекцій громадських діячів, відомих вчених та лідерів думок  як з України так і іноземних у вигляді як додаткових компонентів так і частини курсів.

У програмах окремих курсів є заплановані освітні поїздки по Україні та закордон.

Частиною окремих курсів програми є суспільно-орієнтовані проєкти.

Be the first to comment on "Курс служителя ХСП увійшов у Світоглядне ядро УКУ"

Залишити відповідь