Стрийська Кооперативна Ініціатива

Стрийська Кооперативна Ініціатива
самоорганізації та практичного просвітництва

У нашій історії уже є яскравий прецедент практичної реалізації Соціального вчення Католицької Церкви – духовний, світоглядний та соціально-економічний феномен просвітницької, господарчої і харитативної діяльності українців на теренах Галичини першої половини минулого століття під егідою УГКЦ на чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким. «Католицька Акція», “Просвіта”, “Народна торгівля”, “Сільський господар”, “Маслосоюз”, Ревізійний союз українських кооперативів, система кредитних кооперативів “Українбанк” та інші форми просвітництва, самоорганізації і взаємодопомоги стали легендарним прикладом поєднання живої віри в Христа, автентичної національної самоідентифікації та дієвої базової ініціативи на рівні локальних громад. Це принесло великі плоди у історії нашого народу у ту епоху, має  зіграти свою визначальну роль у житті країни та нації і зараз.

Відродження у сучасних умовах згаданих вище традицій та практик є метою Християнського соціального простору «Стрийська кооперативна ініціатива самоорганізації та практичного просвітництва», утвореного Християнською Службою Порятунку та структурами Стрийської Кооперативної Ініціативи під егідою Стрийської єпархії УГКЦ (до структур СКІ, зокрема, належать кредитна спілка “Вигода”, фонд громад “Рідня”, кооператив здорового харчування “Віра”, Великий Карпатський ярмарок-фестиваль “СтрийОрганікФест”, Товариство практиків економічної самоорганізації, кооператив «Стрийський Ясь»).

Учасники платформи  об’єднали зусилля заради:

  • Утворення на Стрийщині та Львівщині пілотних майданчиків для впровадження різноманітних форм громадянської і економічної самоорганізації  територіальних / парафіяльних громад та соціального просвітництва їх членів;
  • Мультиплікації відповідного досвіду Стрийщини у інших регіонах України;
  • Пропагування в українському суспільстві ідей, що містяться у Компендіумі Соціальної Доктрини Церкви та історичній спадщині митрополита Андрея Шептицького.

Головним координатором для створення пілотних майданчиків самоорганізації на Стрийщині та Львівщині визначається Фонд громад “Рідня”, який, зокрема, буде максимально використовувати з цією метою наявні комунікативні ресурси та власні програми діяльності.

Головним координатором поширення досвіду (мультиплікації) за межами Стрийщини  в інших регіонах України визначається Християнська Служба Порятунку, яка діятиме  через свою Соціальну Платформу.

Завдання пропагування ідей та моделей співпраці, що містяться у Компендіумі Соціальної Доктрини Церкви та історичній спадщині митрополита Андрея Шептицького, визнається сферою спільної відповідальності підписантів цієї Декларації.

Конкретні програми, проекти, акції, що реалізуються підписантами в межах виконанні завдань цієї Декларації, визначаються у вигляді додатків до неї.