ХСП інтегрується у простір Об’єднання Католицьких Спільнот

У ці місяці у просторі Об’єднання Католицьких Спільнот (ОКС), учасниками якого є римо-католицькі та греко-католицькі харизматичні спільноти України, проходить внутрішня структуризація. Одним із напрямів такої структуризації є формування профільних комітетів, діяльність яких охоплюватиме ключові сфери служіння спільнот ОКСу. Серед тринадцяти комітетів, які планується сформувати, передбачено і три комітети, які покликані інтегрувати служіння Християнської Служби Порятунку у середовище спільнот ОКСу, а саме комітет молитовного щита, комітет місійно-харитативного служіння та комітет з питань дії згідно Соціальної Доктрини Церкви. Таким чином служіння ХСП стане невід’ємною складовою життєдіяльності в межах простору ОКСу. Відповідальними за зазначені комітети є служителі спільноти Віднови у Святому Дусі «Маранта» – базової спільноти для діяльності ХСП у лоні Католицької Церкви. У рамковому описі цих комітетів, надісланого на адресу всіх спільнот ОКСу, зокрема, вказано таке:

11. Комітет молитовного щита

Голова: Марина Роменська (0672421983,“Мараната”, Київ)

Заступник: Олена Павленко (0675246499, “Мараната”, Київ)

Основні завдання:

а) Формувати та координувати служіння груп і середовищ, які моляться у спільних інтенціях, пов’язаних із захистом проти викликів та загроз у житті Церкви, соціуму, нації, держави, а також інших країн (Європа, Міжмор’я, Росія, Ізраїль тощо)

б) Формувати та спрямовувати служіння груп і середовищ, які спеціалізуються на загальних заступницьких молитвах (духовна картографія, пророче поклоніння, молитовний штурм тощо)

в) Створювати формаційну базу для розвитку цих служінь, налагоджувати контакти з відповідними молитовними служіннями, спільнотами, рухами в Україні та за кордоном.

12. Комітет місійно-харитативного служіння

Голова: Ігор Шулік (0634555040, “Мараната”, Київ)

Заступник: Артем Семенець (0972400145, “Мараната”, Київ)

Основні завдання:

а) Формувати та координувати служіння місіонерськоєвангелістського корпусу служителів для здійснення благовіщення, пастирської опіки та гуманітарної підтримки на територіях, що перебувають в зоні війни або потерпають від інших екстремальних ситуацій

б) Формувати та координувати служіння команд світських капеланів, рятувальників та радників-миротворців з метою їх задіяння на місійних територіях чи у місійних середовищах згідно спеціалізації

в) Створювати формаційну базу для розвитку цих служінь, налагоджувати контакти з подібними служіннями в Україні та за кордоном.

13. Комітет з питань дії згідно Соціальної Доктрини Церкви

Голова: Андрій Оленчик (0672144737, “Мараната”, Київ)

Заступник: Оксана Семенець (0970109865, “Мараната”, Київ)

Основні завдання:

а) Проводити навчальні програми та тренінгові заходи, спрямовані на пропагування і запровадження у житті християн та їх спільнот положень Соціальної Доктрини Церкви

б) Проводити освітню діяльність з метою формації християн в дусі суспільного та соціального лідерства

в) Координувати діяльність спільнот у сфері суспільної діяльності, зокрема, з метою захисту інституту сім’ї, протидії поширенню гендерної ідеології та припинення абортивного вбивства.

Принагідно наводимо розширений перелік різновидів служіння, які передбачається здійснювати в рамках діяльності згаданих комітетів:

КОМІТЕТ МОЛИТОВНОГО ЩИТА

Напрямки служіння спільнот:

1. Постійна індивідуальна та колективна молитва в намірах ОКСу (молитовники входять до складу груп і моляться у визначений у групі спосіб, отримуючи на періодичній основі молитовні інтенції та здійснюючи зворотній зв’язок зі штабом молитовників ОКСу через координатора групи);

2. Участь у періодичних молитовних чуваннях в намірах ОКСу (молитовники зі складу однієї чи кількох груп періодично збираються для тривалої спільної молитви – як правило у вихідні дні або в режимі нічних чувань);

3. Участь у складі команди екстреної молитви у намірах ОКСу (молитовники готові до невідкладної молитви та отримують запит на молитву через смс чи дзвінок від координатора групи);

4. Проведення індивідуальних заступницьких молитов та молитов внутрішнього зцілення, зокрема для подолання духовних зранень і душевних травм у людей, постраждалих внаслідок війни, окупації, інших екстремальних обставин –   запрошуються служителі, які мають на це благословення духівників і спеціальну підготовку;

5.  Проведення загальних заступницьких молитов у намірах, пов’язаних із духовним захистом проти викликів та загроз у житті Церкви, соціуму, нації, держави в Україні, а також інших країнах і регіонах, обраних для здійснення духовної місії (Європа, Міжмор’я, Росія, Ізраїль тощо) – запрошуються служителі, які мають на це благословення духівників і спеціальну підготовку.

6. Проведення загальних заступницьких молитов у намірах, пов’язаних з  духовним наступом (духовна картографія, пророче поклоніння, молитовний штурм тощо) – запрошуються служителі, які мають на це благословення духівників і спеціальну підготовку.

7. Проведення молитовних чувань з метою слухання Бога та розпізнання Його волі щодо ОКСу, Церкви і світу – запрошуються служителі спільнот, які відчувають таке покликання і мають відповідний духовний досвід.

КОМІТЕТ МІСІЙНОХАРИТАТИВНОГО СЛУЖІННЯ

Напрямки служіння спільнот:

I        Капелани

Служителі, які здійснюють молитовну підтримку, євангелізаційне служіння та служіння пастирської опіки у підрозділах ЗСУ та інших силових відомств, добровольчих формуваннях, госпіталях тощо. Для участі у служінні потрібні базова богословська формація та спеціальна підготовка (тактична медицина, робота з ПТРС, міжнародне гуманітарне право тощо). Територія служіння – зона ООС та місця базування на мирних теренах. Форма служіння – ротаційна (переважно).

II       Місіонери

Служителі, які здійснюють молитовну підтримку, євангелізаційне служіння та служіння біблійної формації для цивільного населення на прифронтових територіях Донбасу та для людей, постраждалих внаслідок війни, окупації Криму чи релігійних переслідувань (ветерани та їх родини, родини загиблих воїнів, вимушені переселенці тощо). Для участі у служінні потрібні базова катехитична формація та спеціальна психологічна підготовка. Територія служіння – місця проживання відповідних цільових груп. Форма служіння – постійне або ротаційне служіння на базі місіонерських центрів на прифронтових територіях, короткострокові євангелізаційні виїзди на прифронтові території, зокрема з метою проведення євангелізаційних курсів та сесій ШХЖіє, систематична робота з цільовими групами за місцем проживання на мирних теренах. 

III     Рятувальники

Служителі, які здійснюють молитовну підтримку, євангелізаційне  служіння та служіння порятунку на теренах, які потерпають  від  екстремальних ситуацій (збройні конфлікти, природні катаклізми, техногенні катастрофи, епідемії тощо), а також на мирних теренах з метою формування відповідних навиків поводження та самоорганізації з боку населення. Для участі у служінні потрібні базова біблійна формація та спеціальна підготовка (комплекс знань та навиків у сфері виживання і надання допомоги у надзвичайних ситуаціях). Територія служіння – терени, які потерпають від екстремальних ситуацій, мирні терени, на яких здійснюється відповідна освітня та організаційна робота. Форма служіння – ротаційна (у складі команд оперативного моніторингу та швидкого розгортання на прифронтових територіях), епізодична (для участі  у рятувальних операціях та гуманітарних місіях у екстремальних зонах), систематична (освітня і організаційна робота на мирних теренах).

IV     Миротворці

Служителі, які здійснюють молитовну підтримку, євангелізаційне служіння та служіння миротворення у кризових ситуаціях (кризова психологія, зцілення душевних травм, медіація, застосування методики ненасильницького спілкування тощо). Для участі у служінні потрібні базова біблійна формація та спеціальна підготовка за профілем. Територія служіння – місця виникнення кризових ситуацій. Форма служіння – залежно від характеру кризової ситуації та способу участі у її вирішенні.

V       Благовісники

Служителі, які здійснюють молитовну підтримку, євангелізаційне служіння та служіння справ милосердя для особливо потребуючих цільових груп.  Для участі у служінні потрібні базова біблійна формація та спеціальна підготовка за профілем. Територія служіння – місця знаходження потребуючих догляду і реабілітації (лікарні, хоспіси, інтернати, табори біженців тощо). Форма служіння – залежно від характеру і способу служіння.

КОМІТЕТ ДІЇ ЗГІДНО СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ЦЕРКВИ

Напрямки служіння спільнот:

  1. Пропагування і поширення Соціального Вчення Католицької Церкви

Завдання – пропагувати у церковному середовищі вчення, викладеного у  Компендіумі Соціальної Доктрини Церкви; формувати у мирян здатність до  апостольства у світі і соціального лідерства на рівні особи, родини, спільноти та держави; формувати у мирян нову культуру взаємовідносин у територіальній / парафіяльній громаді, базовану на біблійних засадах солідарності, самоорганізації, взаємодопомоги та готовності служити спільному благу у дусі Католицької Акції.

  • Захист і зміцнення інституту християнської родини та пропагування сімейних цінностей

Пошук конструктивних способів обстоювання інституту родини, підвищити освітній рівень мирян у контексті основних етичних підстав сімейного та родинного життя; пропагувати у секуляризованому суспільстві аргументовані та науково обґрунтовані позиції християнської родини; навчити розумінню та правильному реагуванню на етичні проблеми, які виникають в родинному житті, у взаємовідносинах між родиною з одного боку та Церквою, державою, суспільством, нацією – з іншого.

  • Пропагування pro-life світогляду

Завдання – боротися за збереження життя та регуманізацію ембріона, протидіяти смертоносним доктринам «культури смерті» у суспільній свідомості, законодавстві та повсякденному житті українців. «Маємо тут справу з ширшою реалією, яку мусимо визнати за справжню структуру гріха: її характерною прикметою є експансія культури антисолідарності, що приймає в багатьох випадках вид автентичної “культури смерті”. Шириться вона внаслідок сильних культурних, економічних і політичних тенденцій, що відбиті у концепції суспільства, найважливішим критерієм якого є успіх» (Evangelium Vitae cвятого Йоанна Павла ІІ, 12).

  • Протидія поширенню гендерної ідеології у суспільстві

Завдання – надавати конструктивний опір гендерній ідеології у суспільній свідомості, законодавстві та повсякденному житті українців; доносити до християн інформацію про об’єктивну небезпеку гендеру і конструктивні способи опору цьому явищу; пропагувати у секулярному суспільстві аргументовані та науково обґрунтовані позиції проти гендеру; ставати в активний бій за життя.

  • Протидія проявам окультизму, язичництва та ідолопоклонства у житті народу

Завдання конструктивно протистояти проявам язичництва, які поширюються під виглядом відродження народних традицій, відзначення сумнівних з християнської точки зору свят, продукування відповідних продуктів масової культури тощо; здійснювати пошук конструктивних способів доносити біблійно та науково обґрунтовану інформацію про небезпеку язичництва, окультизму та ідолопоклонства для життя мирян; сприяти глибшому розумінню євангелізації як способу боротьби із ідолопоклонством у житті українського народу.

  • Формування громадянської активності християн у суспільних процесах та  боротьбі із хворобами соціуму

Завдання – розпізнавати і опрацьовувати на основі  Соціального Вчення Церкви бачення подальшого розвитку України в духовному, світоглядному, суспільному та соціальному вимірах; поширювати та укорінювати базові християнські цінності у повсякденній діяльності владних інститутів та інституцій громадянського суспільства, сферах освіти, медіа, культури, бізнесу, інших сферах суспільного буття; сприяти формуванню світогляду і культури свідомого та відповідального християнина-громадянина, який є активним творцем у суспільно-політичному житті країни та процесі побудови справедливого національного соціуму.

  • Формування християнського способу життя у особистому, родинному  та спільнотовому просторі

Завдання –  формувати у мирян готовність до утворення кооперативних форм взаємодії згідно традицій та історичної спадщини митрополита Андрея Шептицького; формувати у мирян досвід та навики для побудови особистого способу життя згідно біблійних приписів та сучасних знань (фінанси, екологія, професія, здоров’я, господарювання на землі, енергоефективність тощо); формувати у мирян запит на постійну участь у локальних просвітницьких програмах, спрямованих на відродження духовної спадщини, історичної пам’яті, родових традицій, культурної ідентичності тощо.

ДОВІДКА: 9 березня 2013 року у Красилові (Хмельницька область) в реколекційному будинку св. о. Піо відбулися установчі збори Об’єднання Католицьких Спільнот (ОКС), завданням якого є поширення Доброї Новини та проповідь Слова Божого в Україні та за її межами через формування спільнот віруючих, які несуть Євангеліє у силі слова та через конкретні справи любові й милосердя.

ОКС  — це мережа спільнот та активних християн, об’єднаних спільною місією і цінностями, які відчувають себе великою християнською родиною, приналежною до Католицької Церкви, та черпають свою ідентичність з Руху Віднови у Святому Дусі. ОКС належить до середовища Європейської Мережі Спільнот (ENC) та входить у простір світової Міжнародної Служби Католицької Харизматичної Віднови (CHARIS).

На цей момент понад 50 римо-католицьких та греко-католицьких харизматичних спільнотт виявили готовність бути членами ОКСу у статусі дійсного чи асоційованого члена: сьогодні налічується 27 спільнот – дійсних членів та 27 спільнот – асоційованих членів, в тому числі спільнота Віднови у Святому Дусі «Мараната», яка є базовим середовищем для здійснення служіння Християнської Служби Порятунку. У структурі ОКСу сформовано чотири галузевих департаменти, координаційний офіс, тринадцять профільних комітетів та п’ять територіальних округів.

Конституція ОКСу окреслює  місію ОКСу таким чином:

– бути родиною та формувати культуру братерства, любові та поваги;

– бути голосом Католицького Харизматичного Руху в Україні і від імені України;

– євангелізувати та християнізувати суспільство, наслідуючи ревність перших учнів і апостолів;

– формувати мирянських лідерів, створювати й допомагати розвиватися мирянським спільнотам;

– працювати над зціленням ран Тіла Христового, тобто будувати єдність. Мета ОКСу – йти за натхненням Святого Духа у сповненні прагнення серця Ісуса про єдність між дітьми Отця (Ів. 17:20-21), будуючи мости любові, довіри і взаємного служіння між християнами, щоб світ увірував у Христа — Господа й Спасителя.

Be the first to comment on "ХСП інтегрується у простір Об’єднання Католицьких Спільнот"

Напишіть відгук