Ініціатива “Християнська Суспільна Платформа”

Маніфест відкритий для приєднання іншими християнськими організаціями та рухами незалежно від конфесійної та деномінаційної приналежності,  які поділяють його харизму, принципи та цілі.

 МАНІФЕСТ

про утворення Християнської Суспільної Платформи

задля утвердження

Христового світоглядно-цивілізаційного вибору в Україні

Ми, представники християнських мирянських організацій, об’єднань та рухів, розуміючи відповідальність перед Богом за майбутнє України,

ОПИРАЮЧИСЬ на думки, викладені  1 грудня 2011 року у Зверненні глав традиційних Українських Церков до українського народу,  до вірних та до всіх людей доброї волі з нагоди двадцятиліття референдуму на підтвердження Акту проголошення незалежності України, а згодом у Декларації Ініціативної групи «Першого грудня»;

ВИЗНАЮЧИ, що ситуація в Україні постійно  ускладнюється через війну, корупцію, економічну кризу, соціальну несправедливість, духовний занепад, моральну деградацію, руйнування інституту сім’ї, аборти та засилля гендерної ідеології, масову еміграцію молоді та людей працездатного віку, алкоголізм і наркоманію, знищення довкілля тощо, в результаті чого виникає реальна загроза безпеці Держави і збереженню Нації;

УСВІДОМЛЮЮЧИ важливість об’єднання зусиль для спільної праці на благо духовного відродження українського суспільства та повернення Українському Народу Віри, Надії, Любові, щоби з Божою допомогою засіяти у його лоні зерна істинного християнського життя, аутентичної національної ідентичності, просвітництва, самоорганізації і взаємодопомоги;

ПРАГНУЧИ утвердження світоглядно-цивілізаційного вибору з боку українців як великої християнської європейської нації, а також побудови гідного майбутнього для України та її громадян;

МАЮЧИ НА МЕТІ розбудову громадських, державних, соціальних, економічних, освітніх інституцій та формування нової культури суспільно-політичних відносин на базі основних принципів Соціального Вчення Церкви, котрі  зводяться до найвищої заповіді любити Бога і ближнього та розглядаються в їхній єдності і взаємозв’язку, а також  мають глибоке моральне значення, адже стосуються найважливіших інституційних засад життя в суспільстві, а саме:

 • принцип людської гідності, який становить підґрунтя всіх інших принципів;
 • принцип спільного блага;
 • принцип субсидіарності;
 • принцип солідарності,

та на нероздільних з цими принципами фундаментальнних цінностях, таких як:

 • істина;
 • свобода;
 • справедливість;
 • любов,

котрі притаманні закладеній Богом природі людини і стимулюють її справжній розвиток на подобу Господню;

прийшли до згоди об’єднати  зусилля в рамках цього Маніфесту  і закликаємо усіх відповідальних християн  та людей доброї волі долучитись до розробки і реалізації довгострокової стратегії розвитку України з метою становлення Християнської Ери Милосердя на її теренах та здійснення Українцями їх Покликання як невід’ємної частини Божого Народу.

Об’єднуючись в ім’я торжества в повноті Божої Любові, Божого Миру та Божого Закону на нашій землі, в державі, в громаді, в родині, в кожній українській душі, ЗОБОВ’ЯЗУЄМОСЯ РЕАЛІЗОВУВАТИ завдання, визначені Євангельським Вченням, зокрема Соціальною Доктриною Католицької Церкви, а саме:

 • розпізнавати та пропагувати цілісне бачення щодо майбутнього шляху розвитку Українського Простору як осередку сучасної християнської цивілізації в духовному, світоглядному та соціальному вимірах;
 • розвивати, поширювати та укорінювати базові християнські цінності у владі, освіті, медіа, культурі, бізнесі, інших сферах суспільного буття;
 • захищати та зміцнювати інститут християнської родини, боротися за збереження життя від зачаття і до моменту смерті, протистояти поширенню гендерної ідеології та інших подібних смертоносних доктрин у суспільній свідомості, законодавстві та житті.

Таким чином  ми утвердимо не лише свій духовний, а й базований на ньому світоглядно-цивілізаційний вибір Українців як християнської європейської нації, увійшовши у визначені для нас Господом Місію та Покликання у сучасному світі.

НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СКАЗАНОГО ВИЩЕ

МИ ПІДПИСАЛИ ЦЕЙ МАНІФЕСТ

Михайло Канафоцький, Голова Соборного Патріаршого товариства святого Рівноапостольного Великого київського князя Володимира

Мирослав Данилків, Голова Громадського об’єднання «Християнська Україна»

Ігор Шулік,  Голова Християнської Служби Порятунку

Мирослав Возняк, Заступник голови Івано-Франківського християнського Руху  за життя”

Володимир Клименко, Голова Християнського  товариства  “Єдність”

Контакти для зацікавлених:

Михайло Канафоцький

7hir.ua@gmail.com