Карітас–Спес і ХСП: співпраця в ім’я милосердя

Між релігійною місією «КАРІТАС-СПЕС» / CARITAS-SPES Римсько-католицької церкви в Україні та громадською організацією «Християнська  Служба Порятунку» підписано угоду про співробітництво. Метою цієї Угоди є поєднання зусиль Сторін задля  всеохоплюючої підтримки і допомоги  людям, які постраждали внаслідок війни, а також внаслідок інших екстремальних обставин (переслідування в умовах окупаційного режиму, природні стихійні лиха, техногенні катастрофи тощо), здійснення просвітницької та освітньої діяльності з метою підготовки людей до соціального служіння у світі, сприяння ініціативам, які покликані розвивати територіальні громади та парафіяльні  спільноти.

Відповідно до заявленої вище мети, спільна діяльність Сторін в рамках виконання положень цієї Угоди охоплюватиме, але не обмежуватиметься такими напрямами та завданнями:

  • проведення моніторингових місій, рятувальних операцій та гуманітарних акцій на територіях, що перебувають в екстремальних умовах та потребують особливого режиму гуманітарного та медичного супроводження;
  • волонтерська праця, служіння справами милосердя, надання гуманітарної допомоги, соціальна, культурологічна та освітня діяльність, миротворча активність на прифронтових територіях;
  • сприяння духовній, психологічній і фізіологічній реабілітації та суспільній і соціальній адаптації ветеранів, їх родин та людей, постраждалих внаслідок війни чи інших екстремальних обставин;
  • поширення знань та навичок серед цивільного населення з метою підвищення рівня підготовки до виживання в умовах збройних конфліктів, природніх катаклізмів, техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій;
  • пропагування Соціальної Доктрини Католицької Церкви та сприяння її практичному запровадженню у житті особи, родини, громади та нації;
  • пробудження людей до християнського лідерства та їх підготовка до відповідального суспільного, соціального та освітнього служіння у територіальних громадах і церковних спільнотах;
  • реалізація програм з соціального просвітництва та підтримка низових ініціатив, спрямованих на підвищення якості життя людей, захист інституту родини, запровадження механізмів самоврядування в межах локальних громад, розвиток місцевої економічної, соціальної та гуманітарної інфраструктури.

Реалізація визначених напрямів та завдань здійснюється через запровадження погоджених Сторонами програм, проектів чи акцій. З цією метою Сторони періодично проводять планування спільної діяльності в рамках виконання цієї Угоди. Такі програми, проекти чи акції можуть носити постійний чи тимчасовий характер. З метою їх запровадження Сторонами можуть підписуватися окремі протоколи, плани заходів чи технічні завдання.

З метою забезпечення поточної координації та оперативної взаємодії між Сторонами при реалізації положень цієї Угоди, Сторони утворюють постійно діючу координаційну групу. До складу Координаційної групи входять повноважні представники, делеговані з цією метою кожною із Сторін.

 

 

Be the first to comment on "Карітас–Спес і ХСП: співпраця в ім’я милосердя"

Залишити відповідь