Курс «Основи соціального лідерства-служіння»: прикінцеві коментарі

Курс «Основи соціального лідерства-служіння» на цьому етапі має свій унікальний контекст, формат і різновиди модулів, цільову аудиторію і структуру, а також короткий опис модулів. Його автором є досвідчений тренер-методолог, координатор Центру стратегічних комунікацій та моделювання при Християнській Службі Порятунку Галина Канафоцька.

Основне призначення курсу – пробудження та базова підготовка християнських лідерів до практичної участі у суспільних і соціальних процесах на основі відповідного вчення Церкви та з врахуванням існуючих викликів, які постали перед християнами у сучасному секуляризованому світі.

Суттєвим має бути розуміння того, що цей курс є цільною новою парадигмою, працюючи з якою його учасники мають можливість отримати інтегрований комплекс знань і навичок для їх подальшого якісного примінення у своїй особистій, громадській і професійній діяльності в існуючих умовах суспільних змін і трансформацій.

Щоб вийти на цілісне свідоме розуміння і практикування лідерства-служіння, бажано пройти усі модулі курсу у відповідно поданій послідовності, щоб зрозуміти їх взаємозв’язок і взаємозалежність в контексті отримання відповідних знань та навичок по їх закріпленню. Корисним в плані отримання якісних знань і навичок може бути долучення і до окремих модулів курсу, створених як довершений для цього продукт.

Саме тому ми подаємо таблицю «Структура курсу», скориставшись якою ви швидко, без зайвої трати часу, зможете відкрити будь-який анонс, що вас цікавить, щоби ознайомитись з його змістовним наповненням та стати його замовником чи учасником згідно особистої мотивації та потреби в ньому.

Усе вище означене стосується і всього курсу в цілому, який може бути адаптованим і стати інтегрованою частиною різного роду професійних бакалаврських і магістерських програм, сертифікованих програм і курсів підвищення кваліфікації акредитованих закладів освіти, бізнес-шкіл та шкіл лідерства з напрямку управлінської, організаційної, адміністративної діяльності та менеджменту, оскільки в курсі закладений механізм переходу до лідерства-служіння як найефективнішої форми управління.

 Структура курсу

Теми, підтеми, модулі
1.Тема: Шлях до усвідомленого соціального лідерства-служіння
1.1.Підтема: Соціальне вчення Церкви як основа усвідомленого руху до соціального лідерства-служіння
1.1.1. Модуль: Лідерство-служіння в контексті соціального вчення Церкви
1.1.2.Модуль: Католицька Акція як приклад соціального лідерства-служіння
1.2.Підтема: Пізнай себе і послужи громаді
1.2.1.Модуль: Я і зовнішнє середовище як фактор впливу на моє становлення
1.2.2.Модуль: Пізнання власних меж
2.Тема: Переосмислення лідерства у період змін як можливість руху до лідерства-служіння
2.1.Підтема: Нове бачення процесу змін
2.1.1.Модуль: Парадигма змін
2.1.2.Модуль: Конфлікт як позитивна сила змін
2.2.Підтема: В майбутнє через минуле
2.2.1.Модуль: Переосмислення майбутнього у період змін
2.2.2.Модуль:Морально-етичне лідерство
2.2.3.Модуль:Лідерство-служіння як найвищий рівень ієрархії лідерства
3.Тема: Лідерство-служіння в забезпеченні успішного розвитку громад
3.1.Підтема: Прийняття рішень в контексті відповідальності
3.1.1.Модуль: Об’єктивні і суб’єктивні фактори впливу на прийняття рішень
3.1.2.Модуль: Щаблі руху до повної відповідальності
3.2.Підтема:  Лідерство-служіння як основа ефективного управління
3.2.1.Модуль: Лідерство і менеджмент
3.2.2.Модуль: Інтеграція і синергетичний ефект командної кооперації
3.3.Підтема: Лідер успішної громади
3.3.1.Модуль: Стратегія і поле перспектив
3.3.2.Модуль: Стратегія й інновації
3.3.3.Модуль: Стратегія і комунікації
3.3.4.Модуль: Стратегія і мотивації
3.3.5.Модуль: Стратегія і цінності

Ми відкриті  й готові до співпраці з усіма зацікавленими учасниками як в контексті впровадження і поширення особистого лідерства-служіння, так і лідерства-служіння у локальних громадах чи соціумі в цілому. При  цьому, ви можете стати замовниками як цілого курсу, так і його окремих модулів.

 Свої коментарі та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: g_kan@ukr.net

Заздалегідь вдячні за проявлений інтерес до нашої діяльності!

Продовжуйте слідкувати за нашими анонсами на сайті ХСП  та на інших пов’язаних інформаційних ресурсах.

Be the first to comment on "Курс «Основи соціального лідерства-служіння»: прикінцеві коментарі"

Напишіть відгук