Модуль «Інтеграція і синергетичний ефект командної кооперації» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»

Модуль 3.2.2.

«Інтеграція і синергетичний ефект командної кооперації»

із циклу модулів підтеми 3.2.

«Лідерство-служіння як основа ефективного управління»

теми 3.

«Лідерство-служіння в забезпеченні успішного розвитку громад»

загального курсу

«Основи соціального лідерства-служіння».

«Зусилля кожного з вас, взятого окремо, не приносять результату. – А коли вас об’єднає Любов Христова, ви будете вражені плодами.»

(«Шлях», 847 – Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

«В апостольських справах правильним – і обов’язковим – є розраховувати на свої земні засоби (2+2=4), однак не забувай – ніколи! – що, на щастя, треба покладатися на ще одну складову: Бог+2+2…»

(«Шлях», 471 – Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

Автор: Галина Канафоцька, координатор Центру стратегічних комунікацій та моделювання ХСП, тренер-викладач.

Цільова аудиторія: Різні фокус-групи від старшокласників до дорослого населення різного роду діяльності, релігійних, політичних та ідеологічних вподобань, різного рівня знань та компетентностей, різного рівня свідомості з високою мотивацією до власного зростання та бажанням відкриття свого потенціалу/талантів на шляху досягнення особистого і колективного розвитку та спільного блага і руху до відкриття та формування власного лідерства на засадах лідерства-служіння.

Вид: Майстер-клас.

Контекст модуля: Модуль «Інтеграція і синергетичний ефект командної кооперації» подається з метою ознайомлення і наповнення змістом поняття синергії та зі складовими забезпечення синергетичного ефекту командної кооперації, з умовами виходу структур на рівень самоорганізуючих відкритих систем та особливим місцем творчості й спільних цінностей в цьому процесі,  а також в процесах забезпечення інтеграції.

Дещо з презентаційних слайдів і матеріалів модуля:

Синергетика

 • як спільна дія (від грецького “син” – спільне, “ергос” – дія) виникає в організації, яка сформувала відданий колектив однодумців  шляхом органічного об’єднання особистостей, здатних продукувати нові ідеї та втілювати у життя необхідні зміни у процесі інтеграції задля досягнення стратегій.

Організація –це:

 • органічне об’єднання людей, соціальний організм;
 • цілісна група людей, що взаємодіють одне з одним і навколишнім оточенням для досягнення спільної мети.

 Організаціяце:

 • соціальна категорія і одночасно – засіб досягнення цілей;
 • місце, де люди будують стосунки і взаємодіють.

 Комунікація

 • це механізм координації планів суб’єктів у процесі їх взаємодії.
 • Communicate –  латинський корінь, який також присутній у словах «communication» – спілкування і «community»  – громада.  Його значення – «зробити спільним для багатьох, ділитися чимось».

Cинергетика – це:

 • теорія принципово нерівноважних систем;
 • спільна дія.

Ключові поняття синергетики:

 • біфуркація;
 • хаос;
 • порядок;
 • нелінійність;
 • самоорганізація.

Точки біфуркації

 • особливо критичні точки, в межах яких поведінка системи стає нестійкою (що призводить до хаосу);

при яких навіть незначний вплив може різко змінити стан усієї системи загалом (що призводить до виникнення порядку з хаосу).

Хаос

 • відносний чинник відновлення складних самоорганізуючих відкритих систем зі збереженням їх цілісності та виходом на самоуправління шляхом внутрішньої інтеграції у процесі їх розвитку.

Інтеграція

 • процес досягнення єдності зусиль усіх членів колективу та підрозділів організації для реалізації її задач і цілей.

Хаос – порядок

 • Творчість як результат відкриття внутрішньої мотивації та потенціалу членів колективу у процесі відновлення самоорганізуючих відкритих систем стає основою динаміки оновлення реальної дійсності  в діючих системах з існуючими параметрами порядку і управління.

Саме час змін сприяв формуванню нової парадигми менеджментуменеджменту творчості, що в основі своїй ґрунтується на:

 • новому баченні процесу змін;
 • розумінні та усвідомленні дару кожного;
 • створенні та забезпеченні умов для прояву творчих природних дарів особистості.

Нова парадигма сприяє:

 • співтворчості;
 • відкритості;
 • довірі до якісного досвіду кожного;
 • визнанні дару і цінності внеску кожного у загальну справу;
 • бажанню служити ближнім;
 • єдності громади;
 • забезпеченню благополуччя завдяки росту і зміні свідомості;
 • переходу до лідерства-служіння.

 Порядок може зявитися із хаосу

 • Чи можна розглядати перехід до лідерства-служіння як втрату контролю?
 • Основний стиль прийняття рішень старої парадигми – пристосувати людей до власної точки зору. Результат  – втрата творчого внеску кожного.
 • Що нам потрібно зробити, щоб досягти згоди в оперуванні спільними ціннісними орієнтаціями?
 • Чи можна навчитися працювати з творчими силами як з частиною процесу, за допомогою якого життя створює нові рівні порядку і його розуміння?

 «Нове світло! – Як ти зрадів, що Бог відкрив тобі новий континент!

Скористайся такими моментами: зараз час заспівати подячний гімн, а також вичистити закамарки своєї душі, позбутися рутини, діяти більш надприродним способом, не давати, по змозі, поганого прикладу ближньому…

Одним словом: нехай твоя вдячність виразиться в конкретному намірі.»

(«Шлях», 298 – Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

Бачення, або  перспектива, – невидиме поле

 • Як розвинути поле перспективи, яке наділяє команди відчуттям правильності обраного напрямку і цілі?

 • Жоден гуру менеджменту, консультант чи експерт не опише і не дасть відповіді на питання, якою повинна бути ваша організація.
 • Знаходження рішень і перевірка їх на дієздатність – це більше процес взаємодії одне з одним, спільне експериментування, спільна гра з новими ідеями – творчою складовою управління.

«Розважитись. – Тобі потрібно розважитись!… розплющуючи широко очі, щоби впустити образи багатьох речей, або примружуючи їх через свою короткозорість…

Заплющ їх зовсім! Живи внутрішнім життям – і тоді побачиш, у рельєфі й кольорах, які тобі й не снилися, дива кращого світу: і тоді наблизишся до Бога…, і пізнаєш свою вбогість…, і уподібнишся до Бога, а завдяки цьому уподібненню, наближаючись до свого Отця, станеш кращим братом для своїх братів – людей.»

(«Шлях», 283 – Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

«Твоє внутрішнє життя має бути саме таким: починати …і починати знову.

Щодо внутрішнього життя: чи ти розмірковував – без поспіху – про красу «служіння» у постійній готовності?.»

(«Шлях», 292 -293 – Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

У природі є все, що ми створюємо в наших організаціях – неймовірне розмаїття і складність процесів

Самоорганізуючі системи

 • Організація – живий організм.
 • Ріст живих організмів відбувається за природними етапами. Це може бути недоступно нашому розумінню. Усвідомлюючи це, ми здатні прийняти зміни як природний процес.
 • Наділені здатністю постійно змінюватися, що сприяє створенню нових структур і процесів, здатних задовольняти нагальні потреби.

«Не відкладай роботу через відсутність інструментів: починай як можеш. Потім сама функція створить необхідні органи. Ті, що були непотрібні, стануть корисними. На решту чекає хірургічна операція, можливо, болісна, – святі були чудовими «хірургами»! – і робота триватиме далі.»

(«Шлях», 488 – Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

Тенденції наступних років:

 • орієнтація на роботу з проектами;
 • командна кооперація;
 • введення в основну бюрократичну структуру органічних структур.

Органічні структури:

 • Проектна організація – тимчасова структура, створена для вирішення конкретної задачі.
 • Матрична організація – члени проектної групи підпорядковуються як керівнику проекту, так і керівникам тих функціональних підрозділів, в яких вони працюють постійно.
 • Згідно з новою парадигмою менеджменту- менеджментом творчості, в основі якої стоїть духовна складова розвитку особистості, що і забезпечує можливість прояву її творчих начал, сучасним лідерам доведеться переосмислити майбутнє, змінити саму концепцію своєї роботи, взаємодію одне з одним, з організацією та оточуючим її середовищем.

Парадокси лідерства: Люди в організації: Що? Хто?

Люди –  гвинтики у машинному механізмі?

«Не будь… глупим: насправді ти – щонайбільше – маленький гвинтик у великому починанні Христа.

Але знаєш, що трапиться, коли гвинтик недокручений або випаде зі свого місця? Розхитаються більші частини, відпадуть зубчасті колеса. Зупиниться робота. – Можливо, цілий механізм стане непридатним.

Яка серйозна справа – бути маленьким гвинтиком!»

(«Шлях», 830 – Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

 • Люди – не гвинтики у машинному механізмі?

Небажання людини поступитися всім задля кар’єри росте, через що підвищується попит на роботу, яка, перш за все, задовольняє морально.

«Вимірювальна жердина» з 12 запитань

Рівень 1: Що я отримаю?

 1. Чи знаю я, чого від мене чекають на роботі?
 2. Чи маю я усе необхідне для того, щоб виконувати роботу добре?

Рівень 2: Що я пропоную?

 1. Чи маю я можливість на роботі щодня робити те, що мені вдається найкраще?
 2. Чи було належно відзначено мою наполегливу працю протягом семи останніх днів (похвала чи визнання)?
 3. Чи цікавив я як особистість мого безпосереднього керівника або ще когось на роботі?
 4. Чи є хтось на роботі, хто заохочує мій розвиток?
 5. Чи зважають на роботі на мою думку?

Рівень 3: Чи разом зі мною на роботі моя душа?

 1. Чи здатна місія/стратегічна мета компанії дати мені відчуття важливості роботи, яку я виконую?
 2. Чи ціпком мої колеги задоволені якістю виконуваної ними роботи?
 3. Чи маю я доброго друга серед моїх колег по роботі?

Рівень 4: Як ми можемо зростати всі разом?

 1. Чи говорив хто-небудь на роботі зі мною про мій прогрес за останні шість місяців?
 2. Чи мав я можливість навчатися і підвищувати свій кваліфікаційний рівень на роботі за останній рік?

Поняття самоорганізації в контексті освіти

 • означає самоосвіту, яка передбачає:
 • Швидку орієнтацію в інформаційному просторі.
 • Оволодіння новими методиками отримання знань.
 • Наявність умов для відкриття внутрішньої мотивації щодо отримання і створення нових знань.
 • Вихід на нелінійне цілісне мислення.
 • Наявність ефективних комунікацій.
 • Командну кооперацію.
 • Інтеграцію.

Нелінійність

«Люди умудряються існувати тільки у двох вимірах – на площині, не підводячи очей від землі. – Коли отримаєш життя в благодаті, Бог дасть тобі третій вимір: висоту, щоб відчути рельєф, вагу і об’єм.

Якщо втратиш надприродний вимір свого життя, твоє милосердя стане філантропією; твоя чистота – благопристойністю; твоє умертвіння – безглуздям; твоя дисципліна – бичем; а всі твої вчинки – безплідними.»

(«Шлях», 279-280 – Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

Організаціяце:

 • місце, де люди завдяки відповідно сформованим стосункам в позитивній взаємодії усвідомлюють і відкривають власний творчий потенціал.

Взаємовідносини – це все, що у нас є:

 • Ми не знаємо, хто ми є, доки не починаємо взаємодіяти з іншими людьми, ідеями, подіями.
 • Зіштовхуючись у конкретному просторі з новими ідеями, ми пробуджуємо свій потенціал.
 • Взаємовідносини – це команда.
 • Ми не можемо досягти прогресу самі.

Типологія  груп в залежності від індивідуального росту та синергії від участі у групі:

 • «Подорожні»;
 • «Сузір’я»;
 • «Однодумці»;
 • «Співлідери».

«Якщо відчуваєш поштовхи бути лідером, твої прагнення мають бути такими: серед братів – бути останнім, серед інших – першим.»

(«Шлях», 365 – Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

Характеристики ефективної команди:

 • Наявність загальної мети;
 • Спільне поле перспектив;
 • Узгоджений розподіл ролей і завдань;
 • Створення умов для реалізації розподіленого лідерства (при необхідності – перехід до члена команди).

«Єдність і різноманітність. – Ви повинні бути настільки різними, як різняться святі  в небі, бо кожен має власні особисті риси. – Але також бути подібними один до одного, як святі, які не були б святими, якби кожен з них не ототожнював себе з Христом.»

(«Шлях», 947 – Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

«- Корисні всі: у кожного своя місія. Так само у земних справах: хто наважиться сказати, що пила теслі менш корисна за пінцет хірурга?

– Твій обов’язок – бути інструментом.»

(«Шлях», 484 – Св. Хосемарія Ескріва де Балагер)

Рекомендації по створенню успішних команд:

 • Чітко вималюйте поле перспектив.
 • Окресліть важливі термінові задачі.
 • Будьте вимогливі в роботі.
 • Формуйте впевненість.
 • Заохочуйте наполегливість.
 • Обирайте членів команди, керуючись їх компетентностями та потенціалом (природними нахилами), а не суб’єктивними даними.
 • Формуйте команди, які володіють необхідними професійними знаннями.

Відмінність команд від інших форм робочих груп:

 • В досягнутих результатах.
 • Команда прагне більшого, окрім особистих досягнень.
 • Ефективна команда завжди має результат, більший суми його складових.
 • Команда здатна забезпечити ефект синергії.
 • В кінцевому варіанті усвідомлення синергетичного ефекту командої кооперації стає найвищою формою винагороди.

При формуванні команди, окрім професійних вимог, необхідно враховувати наступні якості:

 • Уміння працювати в команді
 • Самостійність, ініціативність
 • Здатність до освіти та самоосвіти
 • Здатність до інноваційного типу мислення, що компенсує відсутність спеціальної освіти та досвіду роботи
 • Бажання брати відповідальність за рішення, що приймаються
 • Уміння приймати ризикові рішення, працювати в умовах невизначеності
 • Комунікативність
 • Стресостійкість
 • Низький рівень конфліктності та уміння розглядати конфлікт як позитивну силу змін;
 • Відповідність особистих цінностей цінностям організаційним.

Реальна команда:

 • невелика група людей із взаємодоповнюючими навичками і досвідом;
 • усвідомлення і дотримання спільної мети;
 • спільні підходи до виконання завдань задля отримання конкретних результатів.

Високоефективна команда:

 • причетність до випрацьовування спільної мети, завдань, норм, правил, цінностей;
 • характеризується високою зацікавленістю кожного члена команди в загальному успіху і особистому зростанні один одного;
 • створює синергетичний ефект співпраці.

Синергетичний ефект командної кооперації створюється завдяки:

 • Формуванню зрозумілого усім членам команди поля перспектив, що дозволяє кожному створювати простір для розкриття власних можливостей і досягнення спільного результату без додаткового стороннього контролю.
 • Забезпеченню умов для прояву творчості, чому передує визначення природних нахилів та ціннісних орієнтацій і власних мотивацій особистості.
 • Визначення місця в організаційній структурі у відповідності з природними нахилами та кваліфікацією членів команди з наміром ефективного забезпечення функціональних зон.
 • Формуванню спільних організаційних цінностей та норм і правил, що їх підтримують, задля досягнення цілей організації.

Організаційні цінності

 • Чітко означені та підтримувані членами колективу організаційні цінності свідчать про наявність зрозумілого усім поля перспектив (стратегій) та відповідно сформованої організаційної культури для досягнення відповідних стратегій.

Функції організаційної культури:

 • Пізнавальна;
 • Ціннісно-формуюча;
 • Комунікаційна;
 • Нормативно-регулююча;
 • Мотиваційна;
 • Інноваційна;
 • Стабілізаційна.

З-поміж усіх функцій організаційної культури особливий інтерес викликає

 • інноваційназовнішня функція, яка допомагає організації вижити в умовах змін.

Основу інноваційної функції складають:

 • система цінностей, орієнтована на потреби клієнта;
 • готовність до ризику та впровадження інновацій;
 • соціальна відповідальність.

Результат інноваційної функції:

 • створення позитивного іміджу організації;
 • здобуття високого авторитету серед клієнтів, партнерів;
 • довіри до організації.

Синергетичний ефект командної кооперації створюється завдяки:

 • Формуванню і створенню довіри між членами команди;
 • Формуванню ефективних комунікацій зі зворотнім зв’язком;
 • Формуванню можливостей долучення членів колективу до випрацьовування та прийняття важливих управлінських рішень.

Довіра – дія

«Довіра стає дією, коли ви доносите до людей їхню цінність і потенціал так ясно, що це надихає їх на розпізнання в собі потенціалу і цінності.»

(Стівен Кові)

У менеджменті, що скерований всередину організації, завжди є обмежені ресурси, особливо внутрішні, включаючи людський фактор, а от у лідерстві, який скерований зовні, є необмежений ресурс у плані людського потенціалу, відкриття якого потребує забезпечення певних умов в організації.

Синергетичний ефект командної кооперації створюється завдяки:

 • Забезпеченню умов для взаємодії між членами команди, у результаті чого пробуджується їх потенціал.
 • Активному впровадженню змін та інновацій у процес досягнення стратегічних цілей, завдяки чому формується відданість членів своїй команді і організації.

Задача стратегічного планування

 • забезпечити нововведення і зміни в організації в достатній мірі.

Спільні цінності – спільні результати

Спільні цінноcті народжують спільні результати та забезпечують успіх своїх організацій, в якому «саме нематеріальні цінності мають вирішальний вплив. Багато спостерігачів не усвідомлюють, що без цінностей неможливо побудувати справді ефективної команди… чи стати справді ефективним лідером.»

( за: Пол Дж. Мейер, Рекс К. Гауз, Ренді Слетча «Побудова мосту лідерства»).

Більше про синергетичний ефект командної кооперації, інтеграцію та роль цінностей й організаційної культури в забезпеченні даних процесів читайте в матеріалах Галини Канафоцької:

Якщо Вас зацікавив модуль, тоді слідкуйте за нашими анонсами, приєднуйтеся до нашої групи дописувачів, а в подальшому слухачів і учасників курсу «Основи соціального лідерства-служіння».

Ваші відгуки і коментарі важливі для нас і ми заздалегідь вдячні за них.

Курс уже на старті. Інформацію про час і місце проведення модуля буде розміщено на сайті ХСП. Тож слідкуйте за інформацією і долучайтеся до нашого курсу.

Далі буде…

 

Be the first to comment on "Модуль «Інтеграція і синергетичний ефект командної кооперації» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»"

Напишіть відгук