Модуль «Стратегія і цінності» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»

Модуль 3.3.5.

«Стратегія і цінності»

із циклу модулів підтеми 3.3.

«Лідер успішної громади»

теми 3.

«Лідерство-служіння в забезпеченні успішного розвитку громад»

загального курсу

«Основи соціального лідерства-служіння».

«Спільні цінноcті народжують спільні результати та забезпечують успіх своїх організацій, в якому «саме нематеріальні цінності мають вирішальний вплив. Багато спостерігачів не усвідомлюють, що без цінностей неможливо побудувати справді ефективної команди… чи стати справді ефективним лідером

(Пол Дж. Мейер, Рекс К. Гауз, Ренді Слетч «Побудова мосту лідерства»).

Автор: Галина Канафоцька, координатор Центру стратегічних комунікацій та моделювання ХСП, тренер-викладач.

Цільова аудиторія: Різні фокус-групи від старшокласників до дорослого населення різного роду діяльності, релігійних, політичних та ідеологічних вподобань, різного рівня знань та компетентностей, різного рівня свідомості з високою мотивацією до власного зростання та бажанням відкриття свого потенціалу/талантів на шляху досягнення особистого і колективного розвитку та спільного блага і руху до відкриття та формування власного лідерства на засадах лідерства-служіння.

Вид: Творчий диспут-тренінг.

Контекст модуля: Модуль «Стратегія і цінності» подається з метою усвідомлення і розуміння взаємозв’язку і взаємозалежності між процесом досягнення стратегії і формуванням спільних організаційних цінностей, що і стане орієнтиром для прийняття управлінських рішень та дозволить проявитися керівникові як лідеру, здатному створювати та формувати візію, місію та цінності організації, яку веде, та забезпечити умови переходу від обмежених ресурсів менеджменту до необмежених ресурсів істинного лідерства – лідерства-служіння.

Дещо з презентаційних слайдів і матеріалів модуля:

Лідерство, місія, цінності

«Для того, щоб люди відчули, що ви їх ведете, – будьте лідером, здатним сформувати візію, місію та спільні організаційні цінності своїх структур.»

(Ентоні Д’СузаСьогоднішні лідери  – надія на завтра»)

 Цінності

 • все те, що володіє потенціалом блага і тим самим дає поштовх до дії, спрямованої на здійснення цього блага,
 • основні елементи світогляду людини,
 • певний ідеал особистості,
 • міра значущості речей, явищ, подій,
 • це те, що визначає стандарти нашої поведінки,
 • це те, на базі чого ми приймаємо рішення.

Основна загальна мета організації – чітко виражена причина її існування

 • визначається як її місія,

формулювання якої передбачає визначення задач організації з точки зору її

 • основних послуг,
 • основних ринків,
 • технологій,
 • зовнішнього середовища по відношенню до організації,

яке визначає її

 • робочі принципи,
 • культуру організації,
 • робочий клімат всередині організації,
 • тип людей, яких залучає цей клімат.

Без визначення місії, як орієнтира, керівники мали б в якості основи для прийняття рішення лише свої особисті цінності.

Менеджмент і лідерство. Організаційна культура й спільні цінності

У менеджменті, що скерований всередину організації, завжди є обмежені ресурси, особливо внутрішні, включаючи людський фактор, а от у лідерстві, який скерований зовні, є необмежений ресурс у плані людського потенціалу, відкриття якого потребує забезпечення певних умов в організації, в яких визначальну роль відіграє саме організаційна культура.

Невід’ємною складовою нової управлінської парадигми – менеджменту творчості є організаційна культура

 • як механізм,в якому через процес спілкування формується  відповідний стан членів коллективу:
 • ціннісний,
 • світоглядний
 • поведінковий,

що обмежує сприйняття явищ з одного боку, а з іншого, полегшує їх осмислення та створює своєрідну атмосферу або соціальний клімат організації, в якому працюють спільні цінності, що поділяються більшістю співробітників.

Професіоналізм менеджменту саме і полягає у спроможності здійснювати управління спільно випрацюваними організаційними цінностями, культивування, підтримка  і використання яких сприяє інтеграції всіх категорій працівників на основі прихильності нормам і правилам, що підтримують дані цінності, завдяки чому забезпечується успіх та формується позитивний імідж у зовнішньому середовищі.

Динамічність організаційної культури

Швидкозростаючі організації орієнтовані на успішне досягнення поставлених задач. Пріоритетами організаційної культури таких організацій є:

 • професійна компетентність,
 • прагнення вдосконалюватися,
 • високі вимоги до якості.

Адаптивність організаційної культури

 • полягає в її здатності залишатися стійкою та протистояти негативним впливам, з одного боку,
 • а також органічно включатися до позитивних змін, не втрачаючи своєї ефективності, з іншого боку.

 Сильна організаційна культура

 • викликає гордість у співробітників,
 • є відкритою, живою, беззаперечною, легко пізнаваною.
 • Приналежність до такої культури сама по собі стає потужним інструментом мотивації персоналу.

Чітко означені та підтримувані членами колективу організаційні цінності свідчать про

 • наявність зрозумілого усім поля перспектив (стратегій)
 • відповідно сформованої організаційної культури для досягнення відповідних стратегій.

Згадуємо!

 • Задача стратегічного планування – забезпечити нововведення і зміни в організації в достатній мірі.
 • Зміни та інновації – взаємозалежні та взаємопов’язані.

Саме інноваційні процеси у парадигму змін

 • сприяють інтеграції,
 • формують відданість організації,
 • забезпечують досягнення стратегій.

Інноваційна функція організаційної культури

 • зовнішня функція, яка допомагає організації вижити в умовах конкуренції та в умовах змін і суспільних та ринкових трансформацій.

Основу інноваційної функції складають:

 • система цінностей, орієнтована на потреби клієнта;
 • готовність до ризику та впровадження інновацій;
 • соціальна відповідальність.

Результат інноваційної функції

 • створення позитивного іміджу організації
 • здобуття високого авторитету серед клієнтів, партнерів.

Спільні цінності і норми поведінки

Створенню і підтримці стосунків та громади сприяють норми з відповідно випрацюваними:

 • груповим кодексом поведінки,
 • принципами поведінки,
 • стандартом поведінки,

відносно якого визначається її правильність.

Норми:

 • відображають головні цінності громади;
 • сприяють розквіту громади;
 • забезпечують пізнаваність громади в оточуючому середовищі, при якій вона стає відомою.

«Цінності замінюють силу-силенну директив та інструкцій. Причому, якщо “вказівки” можна обійти, а інструкції часто виконують лише на папері, то ціннісні орієнтири є внутрішніми чинниками, які неодмінно забезпечують бажану для організації поведінку»

(В. Громовий)

При цьому у членів колективу формується відданість своїй організації, яка при зміні парадигм у часовому проміжку падає, якщо не впроваджуються інновації.

Відданість будується на:

 • відчутті належності (з’являється особистий моральний дух);
 • почутті ентузіазму (з’являється професійний моральний дух – гордість, захоплення);
 • упевненості у лідерстві.

(за Ентоні Д’Суза. «Сьогоднішні лідери  – надія на завтра»)

«…життєздатними виявляться лише ті інституції, у яких головну роль відіграють лідери-слуги.”

( Роберт Грінліф)

Лідер-слуга у дії має:

 • мати ясне бачення місії;
 • бути доступним і широко спілкуватися зі своїми послідовниками, передаючи їм почуття відповідальності і відчуття себе господарем;
 • давати можливість людині проявити себе;

при необхідності бути авторитарним і приймати коректуючи дії, коли потрібно підтримувати конкретні принципи і цінності, тому що лідерство-служіння не є абсолютною демократією.

Система лідерства-служіння сприяє привнесенню основозасадничих змін у наші організації, для яких характерні:

 • спільна відповідальність;
 • довір’я і партнерство;
 • щире спілкування;
 • співпраця;
 • радість навчання;
 • наділення повноваженнями інших;
 • взяття на себе ризику;
 • відданість;
 • мотивація;
 • фундаментальні рішення;
 • цілісне мислення;
 • новаторське вирішення проблем;
 • благородні цілі.

Цінності і візія

«Візія спрямовує нас у майбутнє, але мислиться в сучасному.

Візія має апелювати до потреб інших членів організації, їхніх прагнень та надій.

Коли це резонує, то візія має силу.» 

(Ентоні Д’СузаСьогоднішні лідери  – надія на завтра»)

«Зосередивши увагу на візії, лідер працює з емоційними та духовними ресурсами, її цінностями, зобов’язаннями та устремліннями. На противагу цьому, менеджер працює з фізичними ресурсами організації, її капіталом людських навичок, сировиною та технологією… І саме ефективний лідер зобов’язаний допомогти працівникам пізнати гордість та задоволення від своєї роботи. Це емоційне апелювання до однієї з найбільш фундаментальних людських потреб – потреб мати вагу, почуватися корисним, бути частиною успішної та доброї справи

(Ворен Бенніс і Бурт Нанус .«Лідери:  стратегія управління»).

«Участь, взаємодія і  мобілізація – це ключі до перетворення мрій та візій на справжню реальність.»

(Ентоні Д’СузаСьогоднішні лідери  – надія на завтра»)

Більше інформації з питань модуля в матеріалах Галини Канафоцької

Якщо Вас зацікавив модуль і Ви маєте намір поглибити свої знання з питань формування спільних організаційних цінностей в контексті досягнення стратегій та ефективного розвитку організацій, тоді слідкуйте за нашими анонсами, приєднуйтеся до нашої групи дописувачів, а в подальшому слухачів і учасників курсу «Основи соціального лідерства-служіння».

Ваші відгуки і коментарі важливі для нас і ми заздалегідь вдячні за них.

Курс уже на старті. Інформацію про час і місце проведення модуля буде розміщено на сайті ХСП. Тож слідкуйте за інформацією і долучайтеся до нашого курсу.

Далі буде…

Be the first to comment on "Модуль «Стратегія і цінності» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»"

Напишіть відгук