Модуль «Стратегія й інновації» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»

Модуль 3.3.2.

«Стратегія й інновації»

із циклу модулів підтеми 3.3.

«Лідер успішної громади»

теми 3.

«Лідерство-служіння в забезпеченні успішного розвитку громад»

загального курсу

«Основи соціального лідерства-служіння».

«Якщо хочемо збирати врожай, то необхідно не стільки сіяти, скільки старатися про те, щоб сіяти зерно  на родючому ґрунті. А коли зерно проросте, пильнуймо, щоб кукіль не заглушив ніжні рослинки.»

(Розважання Св.о.Піо на щодень/24 січня)

Автор: Галина Канафоцька, координатор Центру стратегічних комунікацій та моделювання ХСП, тренер-викладач.

Цільова аудиторія: Різні фокус-групи від старшокласників до дорослого населення різного роду діяльності, релігійних, політичних та ідеологічних вподобань, різного рівня знань та компетентностей, різного рівня свідомості з високою мотивацією до власного зростання та бажанням відкриття свого потенціалу/талантів на шляху досягнення особистого і колективного розвитку та спільного блага і руху до відкриття та формування власного лідерства на засадах лідерства-служіння.

Вид: Майстер-клас.

Контекст модуля: Модуль «Стратегія й інновації» подається з метою розуміння і усвідомлення творчої складової менеджменту,  яка вирішує і забезпечує основну задачу стратегічного планування – впровадження інновацій, що і дозволяє досягти намічених результатів у процесі формування позитивних взаємовідносин в умовах суспільних трансформацій та парадигми змін в контексті переходу до лідерства-служіння.

Дещо з презентаційних слайдів і матеріалів модуля:

Високий темп життя – це не тільки нестабільність, це й нові можливості,
що безперервно з’являються.

«Це в нас така швидка країна. Просто, щоб залишатися на місці, треба швидко бігти. А щоб кудись дістатися, треба бігти ще вдвічі швидше!»

(Відповідь Чорної королеви Алісі. «Аліса у задзеркаллі»)

Ми живемо у часовому вимірі, де зміни постійні. А це означає, що вміння діяти в умовах змін має стати життєвим навиком.

Саме час змін сприяв формуванню нової парадигми менеджментуменеджменту творчості, що в основі своїй ґрунтується на:

 • новому баченні процесу змін;
 • розумінні та усвідомленні дару кожного;
 • створенні та забезпеченні умов для прояву творчих начал особистості.

Усе більше керівництво усвідомлює той факт, що найкраще місце для пошуку нових ідей по підвищенню ефективності діяльності організації – це рівень первинних трудових колективів.

Згідно з новою парадигмою менеджменту, в основі якої стоїть духовна складова розвитку особистості, що і забезпечує можливість прояву  її творчих начал, сучасним лідерам доведеться

 • переосмислити майбутнє,
 • змінити саму концепцію своєї роботи,
 • змінити взаємодію одне з одним, з організацією та оточуючим її середовищем.

Зміни та інновації – взаємозалежні та взаємопов’язані.

Саме інноваційні процеси у парадигму змін

 • сприяють інтеграції,
 • формують відданість організації,
 • забезпечують досягнення стратегій.

Згадуємо!

Задача стратегічного плануваннязабезпечити нововведення і зміни в організації в достатній мірі.

Нові ідеї – результат творчої діяльності людини.

Результат змін – синергетичний ефект розвитку організації.

Основа результату – зміна свідомості у новій парадигмі змін.

Що дозволяє організації наблизитися до мети – діяти як єдиний живий організм?

 • Наявність зрозумілого для всіх спільного поля перспектив.
 • Наявність спільних організаційних цінностей.
 • Взаємовідносини в колективі, які дозволяють відкрити творчий потенціал.
 • Позитивна взаємодія у результаті досягнення спільних результатів діяльності.

Ознаки позитивної взаємодії в організації:

 • Наявність самоорганізації.
 • Наявність інтеграції.
 • Наявність синергії.
 • Готовність до змін.

Керувати такою організацією можуть лише лідери, здатні здійснити перехід до нового лідерства – лідерства-служіння. 

Перехід до лідерства-служіння передбачає не лише наявний зріз відповідних лідерських компетенцій, а й:

 • зміну способу мислення,
 • зміну світогляду,
 • формування відповідного рівня свідомості,
 • формування відповідних цінностей і чеснот,
 • відкриття внутрішньої мотивації до переходу.

Позитивні взаємовідносини – шлях до інновацій

Взаємовідносини – це все, що у нас є

 • Ми не знаємо, хто ми є, доки не починаємо взаємодіяти з іншими людьми, ідеями, подіями.
 • Зіштовхуючись у конкретному просторі з новими ідеями, ми пробуджуємо свій потенціал.
 • Взаємовідносини – це команда.
 • Ми не можемо досягти прогресу самі.

Ідея-новація-інновація

 • Ідея -ще не інновація.
 • Ідея – основа інновації.
 • Ідея – новація – інновація.
 • Інновація – результат.

Природні та штучно створені структури як результат людської взаємодії (за Андреєм Шептицьким)

Природні організації-організми:

 • сім’ї,
 • громади.
 • Більш віддаленими від природних є різні спільноти громадян.
 • Ще більш віддаленими від природних є держави, «але все-таки ще спертими на природні сили».

Штучні утворення:

 • різні інституції державного та комунального підпорядкування,
 • ринкові інституції різних форм власності,
 • самі держави.

Саме штучні інституції потребують відповідних управлінських інновацій, які дозволять наблизити їх до природних та створити таке середовище позитивної взаємодії, в якому в результаті взаємовідносин між членами колективу найкраще відкривається людський потенціал.

Створення і підтримку взаємовідносин в організації вдосконалюють процеси, що ведуть до громади-організації, тобто – до

 • розуміння,
 • зближення,
 • уміння цінувати одне одного,

при яких власне зростання і розвиток означає не лише прагнення наповнювати власне життя змістом з його реалізацією, а й означає прагнення до взаємодії при цьому з іншими людьми.

Взаємовідносини: мінімум, максимум

Взаємовідносини, як мінімум,

 • формуються на рівні команди в організації чи в організації в цілому, що сприяє привнесенню змін в їх внутрішнє середовище.

Взаємовідносини, як максимум,

 • формуються на рівні громад і соціуму як зовнішньому середовищі зі своїми змінними.

Зовнішнє і внутрішнє середовища

 • взаємнопов’язані,
 • взаємнодоповнювальні.

Доки ми не починаємо взаємодіяти у цих середовищах з іншими людьми, ідеями, подіями, доти ми не пробуджуємо свій потенціал.

Справді досконале управління визнає людський творчий потенціал найважливішим критерієм успіху організації.

Відкриття власного творчого  потенціалу дозволяє людині

 • скористатися свободою вибору змінити світ на краще, якщо це можливо,
 • змінити себе на краще, якщо це необхідно,
 • піднятися над і вийти за межі існуючого становища,
 • змінити відношення до складних обставин на привід для нових досягнень,
 • відчувати свою унікальну значущість у процесах, які відбуваються в організації.

Організація розглядається як:

 • соціальна категорія,
 • засіб досягнення цілей,
 • місце, де люди будують стосунки і взаємодіють,
 • місце, де люди усвідомлюють і відкриваюють свій творчий потенціал,
 • місце, де людина забезпечує свій ріст і розвиток.

Інновації – організаційні зміни

Організаційні зміни досить часто наштовхуються на їх несприйняття та протидію, за чим стоять конфлікти, які при позитивному вирішенні дозволять ефективно впроваджувати інновації та забезпечити спільний процес навчання чомусь новому та освоєнню потрібних на конкретному етапі розвитку своїх громад та організацій навичок, необхідних для досягнення стратегічних цілей.

Потрібно завжди пам’ятати про те, що ніхто інший, як лише люди творять успіх організацій, відкриваючи свій творчий потенціал та зростаючи в них професійно, чим сприяють зміцненню позицій організації у зовнішньому середовищі.

«Ти не станеш лідером, якщо люди для тебе – лише трамплін для власного звеличення. – Станеш лідером, коли прагнеш урятувати всі душі.

Ти не маєш відвертатися від людей: у цьому служінні ти повинен зробити їх щасливими.»

(Св. Хосемарія Ескріва де Балагер. «Шлях», 32)

Більше інформації з питань модуля в матеріалах Галини Канафоцької «Взаємовідносини як чинник відкриття власного потенціалу та основа забезпечення перспектив спільного зростання».

Якщо Вас зацікавив модуль і Ви маєте намір більше дізнатися про механізми формування умов для відкриття творчого потенціалу свого і своїх співробітників, в результаті чого народжуються нові ідеї, які при позитивних взаємовідносинах здатні виходити на рівень інновацій у процесах забезпечення стратегій, тоді слідкуйте за нашими анонсами, приєднуйтеся до нашої групи дописувачів, а в подальшому слухачів і учасників курсу «Основи соціального лідерства-служіння».

Ваші відгуки і коментарі важливі для нас і ми заздалегідь вдячні за них.

Курс уже на старті. Інформацію про час і місце проведення модуля буде розміщено на сайті ХСП. Тож слідкуйте за інформацією і долучайтеся до нашого курсу.

Далі буде…

Be the first to comment on "Модуль «Стратегія й інновації» курсу «Основи соціального лідерства-служіння»"

Залишити відповідь