Центр Відновлення і Адаптації військовослужбовців, ветеранів війни та їх родин

Структурний підрозділ «Центр Відновлення і Адаптації військовослужбовців, ветеранів війни та їх родин»

Центр відновлення та адаптації військовослужбовців, ветеранів війни та їхніх родин  (надалі – Центр)  створений як структурний підрозділ  Християнської Служби Порятунку для надання духовної, психологічної, гуманітарної, соціальної, консультативної, освітньої, інформаційної та іншої необхідної допомоги переважно військовослужбовцям із зони проведення російсько-української війни, ветеранам війни та членам їхніх родин. За потреби діяльність Центру може бути також спрямована на надання зазначеної  вище допомоги іншим категоріям людей, які постраждали внаслідок війни, окупації, епідемії, стихійного лиха, техногенної катастрофи, екологічного катаклізму, гуманітарної кризи, релігійного переслідування, етнічної чистки, іншої надзвичайної ситуації чи екстремальних обставин.

Центр здійснює свою діяльність щодо відповідних цільових груп переважно на мирних територіях України в якості опорної тилової бази. При цьому, основними завданнями Центру щодо таких цільових груп, зокрема,  є:

– забезпечення пастирської опіки та надання необхідної моральної підтримки;

– здійснення євангелізації та приведення до сповідування християнської віри;

– сприяння духовній, психологічній та фізіологічній реабілітації;

– надання гуманітарної допомоги та сприяння соціальній адаптації;

– проведення тренінгової, культурологічної та просвітницької діяльності;

– здійснення юридичного консультування та сприяння захисту прав.