Польська Провінція Ордену Йоанна Павла ІІ включається у служіння Молитовного Щита ХСП

Як відомо, місяць тому в римсько-католицькій Парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви у Києві було засновано першу на теренах України хоругву чоловічого мирянського Ордену Йоанна Павла ІІ. І ось тепер за ініціативи братів- українців близько восьмисот Лицарів Польської Провінції Ордену включаються у спільне духовне служіння в рамках Молитовного Щита Християнської Служби Порятунку. Відповідне звернення сьогодні отримали члени Ордену зі всіх польських командорій.

Нижче наводтимо текст відповідного заклику українською та польською мовами.

Достойні брати!

Як вам відомо, нещодавно була утворена перша в Україні хоругва нашого Закону. Нею стала Хоругва Пресвятої Діви Марії Матері Церкви в Києві. Особливістю цієї хоругви є те, що всі сім чоловіків, які увійшли до її складу, є діючими служителями Християнської Служби Порятунку (ХСП), основна діяльність якої пов’язана з допомогою військовим і цивільним людям у зоні війни на Донбасі. А наші брат Володимир Корчинський, який став провінціалом Закону в Україні, представляє ХСП на теренах Польщі. Короткий ролик про служіння ХСП на лінії фронту війни з Росією можна переглянути ТУТ.

Одним із напрямів служіння ХСП є також провадження міжнародного Молитовного Щита. На цей момент у Щиті разом моляться групи і спільноти з України, Польщі, Литви, Німеччини, Великобританії та Ізраїлю. Молитовний Щит – це спільний духовний простір, де християни, які небайдужі до сучасних проблем і викликів як в тілі Церкви, так і у світі, вносять свій вклад в Божу справу через молитву. Зараз настав час, коли всі віруючі люди покликані до активної участі у духовній війні, слідуючи за словами, виголошеними у свій час апостолом Павлом: «Нам бо треба боротися не проти тіла й крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах» (Ефесянам 6:12). Отож наші брати з Києва просять нас всіх доєднатися до спільного молитовного служіння, разом творячи Молитовний Щит, який буде духовно захищати наші народи і всю Європу. Це може стати ще одним духовним ділом нашого Закону під патронатом святого Йоанна Павла Великого.

Конкретна ідея полягає в тому, щоби Лицарі нашого Закону на початку кожного місяця отримували через електронну пошту перелік інтенцій, за які було би прохання регулярно молитися у хоругвах та індивідуально. Пропонується розпочати з квітня цього року. Інтенції, центром молитви за які покликаний стати наш Орден, матимуть два основних спрямування. Перше – це молитва за народи Міжмор’я та духовний союз між ними, в першу чергу Польщу, Україну та Литву. Друге – за навернення до Бога Росії згідно Фатімських Об’явлень. Обидві зазначені цілі – це те, чого прагнув, за що молився і про що проповідував святий Йоанн Павло Великий.

Отож закликаємо вас всіх, достойні брати, підтримати цю ініціативу і активно долучитися до справи її втілення на Славу Божу та за заступництвом нашого Святого Патрона.

VIVAT IESUS!

Брати Провінції України Ордену Йоанна Павла ІІ

Zacni Bracia,

Poniżej list jaki skierowali do Rycerzy z Prowincji Polskiej Rycerze z Prowincji Ukraińskiej. Zachęcają nas w nim do przyłączenia się do inicjatywy modlitewnej, którą nazwali “Tarczą Modlitewną”. W skrócie zasada jest taka, że ludzie z wielu krajów, a zwłaszcza z “Międzymorza” (Polski, Ukrainy, Litwy) modlą się zgodnie w podanych przez siebie intencjach. Za zgodą Zacnego Brata Generała Krzysztofa Wąsowskiego przyłączymy się do tej akcji, której koordynacją zajmę się ja wspólnie z Prowincjałem Ukrainy Zacnym Bratem Włodzimierzem Korczyńskim.

Przeczytajcie proszę poniższy list. Do akcji dołączymy do kwietnia.

“Dostojni Bracia!

Jak wiecie, niedawno została erygowana pierwsza Chorągiew na Ukrainie przy partafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kijowie. Osobliwością tego rycerskiego oddziału jest fakt, że wszyscy Bracia, którzy są jego częścią, są aktywnymi duchownymi pracownikami Chrześcijańskiej Służby Ratunku (ChSR). Główna działalność terj organizacji to pomoc wojskowym i cywilom w strefie wojennej Donbasu. Nasz brat Włodzimierz Korczyński, który został powołany na funkcję Prowincjała Zakonu na Ukrainie reprezentuje ChSR w Polsce. Krótki klip o służbie ChSR na pierwszej linii frontu wojny z Rosją można obejrzeć tutaj.

Jednym z obszarów działalności ChSR jest prowadzenie Międzynarodowej Tarczy Modlitwy. W tej chwili grupy i społeczności z Ukrainy, Polski, Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Izraela wspólnie modlą się w ramach “Tarczy”. Tarcza modlitewna jest wspólną przestrzenią duchową, w której chrześcijanie nieobojętni na współczesne problemy i wyzwania, zarówno w ciele Kościoła, jak i na świecie, przyczyniają się do sprawy Boga poprzez modlitwę. Teraz jest czas, kiedy wszyscy wierzący ludzie są wezwani do aktywnego uczestnictwa w wojnie duchowej poprzez podążanie za słowami wypowiedzianymi w odpowiednim czasie przez apostoła Pawła: «Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba» (Efezjan 6:12). Tak więc nasi bracia z Kijowa proszą nas wszystkich o wspólną modlitwę, tworząc razem Tarczę Modlitwy, która duchowo ochroni nasze narody i całą Europę. To może stać się kolejnym duchowym dziełem naszego Zakonu pod patronatem Świętego Jana Pawła II.

Konkretnym pomysłem jest aby Rycerze naszego Zakonu otrzymywali pocztą elektroniczną na początku każdego miesiąca listę intencji, za które należy regularnie się modlić wspólnie i indywidualnie. Proponujemy, aby rozpocząć od kwietnia bieżącego roku. Intencje dla centrum modlitwy którym ma stać się nasz Zakon, będzie miał dwa główne kierunki. Pierwszy to modlitwa za ludzi „międzymorza” i duchowa jedność między nimi, przede wszystkim za Polaków, Ukraińców i Litwinów. Drugi dotyczy nawrócenia Rosji do Boga, zgodnie z zapowiedzią Matki Boskiej Fatimskiej. Te cele są tym czego szukał, o co modlił się i co głosił św. Jan Paweł Wielki.

Wzywamy więc was wszystkich Zacni Bracia, do wsparcia tej inicjatywy i aktywnego zaangażowania się dla Chwały Bóga za wstawiennictwem naszego Świętego Patrona.

VIVAT JEZUS!

Bracia Rycerze Jana Pawła II Prowincji Ukraińskiej”

Be the first to comment on "Польська Провінція Ордену Йоанна Павла ІІ включається у служіння Молитовного Щита ХСП"

Залишити відповідь