Центр соціального лідерства-служіння

Центр соціального лідерства-служіння

Основу програми «Центр соціального лідерства-служіння» з розвитку лідерських якостей для ефективної діяльності та здійснення впливу на соціум з боку християн складає базовий курс з християнського лідерства-служіння. Зазначений курс включено до Світоглядного ядра Українського Католицького Університету.

Курс скерований на формування знань та навичок, які дозволяють відкрити внутрішню мотивацію до власного росту і розвитку, організувати свою діяльність на шляху руху до своєї зрілості, незалежності, усвідомленої взаємозалежності та лідерства-служіння. Під час курсу розглянемо чинники впливу на наше становлення як особистостей, складові та інструменти парадигми змін, процес формування цінностей та рівнів нашої свідомості у відповідних рівнях буття, поняття синергії та процес забезпечення синергетичного ефекту командної кооперації, послідовність кроків на шляху до особистої і колективної відповідальності у процесі формування й досягнення стратегій, методики четвертого покоління тайм-менеджменту та процес руху до лідерства-служіння.

Результати навчання:

 • Усвідомлення впливу чинників зовнішнього середовища на наше становлення;
 • Розуміння існуючої парадигми, в якій знаходимося і з якої діємо, поняття синергії, взаємозв’язку й взаємозалежності між процесом досягнення стратегій і формуванням спільних цінностей, суті лідерства-служіння;
 • Засвоєння послідовності кроків на шляху до особистої і колективної відповідальності, складових і чинників забезпечення інтеграції та синергетичного ефекту командної кооперації, методик четвертого покоління тайм-менеджменту, філософії лідерства-служіння.
 • Отримання знань і навичок з організації своєї діяльності на шляху руху до своєї цілісності та формування позитивних взаємовідносин з іншими в спосіб, що веде до спільного росту і розвитку, в контексті лідерства-служіння.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Я і зовнішнє середовище як фактор впливу на моє становлення.
 • Нове бачення процесу змін.
 • Рух до власної зрілості та цілісності.
 • Щаблі руху до повної відповідальності.
 • Стратегія і поле перспектив.
 • Інтеграція й синергетичний ефект командної кооперації.
 • Тайм-менеджмент четвертого покоління.
 • Лідерство-служіння.