Центр соціального лідерства ХСП

Мета: Створення освітньо-ресурсного простору, у якому учасники через ефективні комунікації формують нову філософію та вміння поєднувати існуючі та нові інструменти забезпечення індивідуальної й колективної діяльності, в основі якої лежать християнські чесноти та природні закони побудови відкритих самоорганізуючих систем, задля розбудови успішного високодуховного свідомого громадянського суспільства, готового до лідерства-служіння.

 

Актуальність і контекст діяльності Центру.

 Ми живемо у час еволюційного переходу розвитку людини від такого, що базується на цінностях, до такого, що базується на смислах, і який поєднується зі зміщенням світоглядних акцентів та наукових досліджень з людини на суспільство, а тому існує велика потреба у новому просвітництві, що об’єднує науку і релігію, де кожна людина буде здатна бачити себе невід’ємною складовою свідомого духовно-морального відповідального громадянського суспільства.

У період сучасних суспільних трансформацій віднайти відповіді на питання щодо ефективних механізмів, здатних відкрити внутрішню мотивацію особистості до власного росту та розвитку, повинні допомогти освітньо-просвітницькі програми.

Такі програми сприятимуть формуванню нового рівня свідомості та можливостей для змін способу мислення, цінностей, а відтак, і життя людини в соціумі. Вони роблять людину здатною скористатися наявними можливостями для гідної самореалізації, а також забезпечити індивідуальну і групову ефективність її діяльності, допомагають відкрити потенціал/талант/природні нахили особистості задля досягнення власного та колективного розвитку і спільного блага.

І все це задля формування соціального лідерства, базованого на засадах етичного лідерства та лідерства-служіння.

Потребою часу також стає необхідність поширення перевірених практикою успішних та формування нових методик тренерів-викладачів, спеціально відібраних Центром. На сьогодні в українській освітній сфері реально бракує відповідних методик для роботи з різноплановими та різновіковими аудиторіями слухачів. Запропоновані методики скеровані на забезпечення вирішення вище означених проблем і пошуку можливостей для забезпечення відповідних індивідуальних та колективних потреб.

 

Освітньо-просвітницький та консультаційно-консалтинговий напрямок передбачає такі види діяльності:

  • надання комплексу освітньо-просвітницьких послуг;
  • формування та надання комплексу навчально-методичних, консультаційних, консалтингових послуг;
  • розробка та супровід стратегічних планів розвитку освітньо-просвітницького напрямку діяльності.

Ресурсно-інформаційно-аналітичний напрямок діяльності передбачає створення ресурсного банку даних та підтримку ефективно діючої системи інформаційно-аналітичного  забезпечення основної діяльності та проектів Центру.

Філософія діяльності Центру опирається на Соціальне вчення Церкви, викладене в Компендіумі Соціальної Доктрини Церкви, яке засвідчує, «що різнобічна діяльність громадянського суспільства – насамперед волонтерських організацій і кооперативних об’єднань у приватно-соціальному секторі (який скорочено називається «третім сектором», аби відрізнити його від держави і ринку) – становить найадекватніший шлях розвитку соціального виміру людської особи, яка знаходить у таких видах діяльності необхідний простір для цілковитого самовираження.

 Щоб стимулювати розвиток громад та різнобічну діяльність громадянського суспільства шляхом освітньо-просвітницької діяльності, Центр має намір брати участь у процесах забезпечення усіх проектних напрямків діяльності ГО ХСП: відбір людей і організацій, діючих не лише в центрі, а й у регіонах, які бажають брати участь у реалізації спільних проектів та налагоджувати партнерські стосунки з місцевими органами влади, освітніми закладами, громадськими організаціями, релігійними громадами, взаємодіяти з іншими проектами, програмами, фондами, розвивати волонтерство, корпоративне та інше партнерство і випрацьовувати механізми їх ресурсного забезпечення.

 

Координатор Центру

Галина Канафоцька  g_kan@ukr.net