Відповіді партій на запитання Всеукраїнської Ради Церков

Напередодні позачергових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня 2019 року, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до учасників парламентських виборів з проханням дати відповідь на 6 запитань, які стосуються релігійної свободи, сімейних цінностей і суспільної моралі.

Оскільки не всі партії надали свої відповіді публічно, вбачаємо за доцільним поінформувати українських виборців про позиції політичних партій з цих питань. Публікуємо відповіді політичних партій без жодних змін, у порядку їх надходження на адресу ВРЦіРО.

Відповідь політичної партії «Громадянська позиція»:

Головуючому у Всеукраїнській Раді Церков і

релігійних організацій

Ординарію Київсько-Житомирському

Римсько-Католицької Церкви в Україні

Єпископу Віталію Кривицькому

Шановний пане Єпископе !

За дорученням Голови Координаційної Ради політичної партії «Громадянська позиція» А.С. Гриценка повідомляю, що Вашого листа вих. № 20 від 28.06.2019 нами отримано і розглянуто.

Наша партія та її лідер А.С. Гриценко знають і цінують внесок Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій у формування в українському суспільстві принциців духовності, моральності, гуманізму, суспільного діалогу, розвитку міжрелігійної та міжнаціональної співпраці на партнерських засадах.

Ідеологічні та програмні засади, у тому числі у гуманітарній, соціально – культурній сферах належним чином відображені у Програмі нашої партії, яка носить назву «Від активного громадянина – до держави-лідера», а також у Передвиборній програмі, яка відповідно до вимог частини другої статті 54 Закону України «Про вибори народних депутатів України» подана до Центральної виборчої комісії.

Щодо позиції, яку займає партія у питаннях, порушених у Вашому листі, повідомляємо наступне.

1.Одним з наших програмних завдань є запровадження нової культурної політики, спрямованої на об’єднання країни. Ключовими принципами для цього є, зокрема, верховенство права, захист прав і свобод кожної людини, духовність, свобода віросповідання, релігійний плюралізм, толерантність у стосунках різних етнічних груп, рівноправність усіх релігійних конфесій.

2. У нашій партійній програмі зазначається, що українське суспільство традиційно розвивалося «знизу догори»- від громадянина, міцної родини через місцеву громаду до державних утворень. Саме це відображає уявлення наших людей про гармонійний устрій суспільного життя. Виходячи з того, що міцна родина – одна з основ будівництва успішної країни із заможними та щасливими людьми, питання захисту сімей та дітей, на наше переконання, є одним із пріоритетів.   Програма містить низку конкретних пропозицій, спрямованих на захист та матеріальну і моральну підтримку сімей та дітей, у т. ч. залучення до цього бюджетного фінансування.

3.У процесі європейської інтеграції ми маємо прагнути досягнення не лише високого рівня достатку громадян, високих стандартів життя, але й впровадження в життя суспільства загальнолюдських цінностей. При цьому наша партія робить ставку на високу моральність, притаманні для українського суспільства сімейні, духовні цінності, а також інтелект і творчу енергію людей. Нам треба насамперед забезпечити присутність у владі людей з високим рівнем моральності, відповідальності та професійності. Держава має захищати суспільство від руйнівного впливу псевдокультурної експантії, а кожен громадянин і суспільство в цілому мають відкинути насаджуваний у першу чергу в кіно, на радіо та телебаченні, а також в Інтернет-виданнях культ жорстокості, насильства, споживацтва, псевдокультури та бездуховності.

4. Наша партія, вважаючи ключовими демократичними засадами повагу до гідності людини, захист прав і свобод кожного громадянина, категорично проти дискримінації та насилля у ставленні до ЛБГТ спільнот. Вважаємо, що ці спільноти, як і будь-які інші, мають бути захищені державою від злочинних та інших неправомірних посягань.   Водночас, підтримуючи традиційні сімейні цінності, ми відмовляємося від ідеї просування державному рівні підтримки одностатевих відносин.

5.Ми виходимо з того, що відповідно до статті 35 Конституції України церква і релігійні організації відокремлені від держави. Також вважаємо, що релігійні організації та створені при них інші об’єднання громадян мають користуватися всією повнотою прав, визначених Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», іншими законами та нормативно-правовими актами, у тому числі правом брати участь у громадському житті.

6. Принагідно запевняємо Вас особисто та Всеукраїнську Раду Церков та релігійних організацій у своїй глибокій повазі.

З повагою,

Голова Центрального виконавчого комітету

політичної партії «Громадянська позиція»   М.І. Нещадим

_______________________

Відповідь політичної партії «Об`єднання «САМОПОМІЧ»:

https://samopomich.ua/derzhava-i-tserkva-vidpovidi-samopomochi-vseukrayinskij-radi-tserkov/

Головуючому

у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій

єпископу В. Кривицькому

Політична партія «Об`єднання «Самопоміч» висловлює Вам свою глибоку повагу та вдячність за можливість надати відповіді на вкрай важливі питання щодо релігійної свободи, сімейних цінностей і суспільної моралі, які мають ґрунтовне значення для України та всього українського народу.

Усвідомлюючи запит багатьох віруючих різних конфесій дізнатися позицію політичної партії «Об`єднання «Самопоміч» щодо суспільно важливих питань, надаємо на них відповіді.

1.   Чи вбачає Ваша політична партія важливим утверджувати в Україні свободу віросповідання та релігійний плюралізм, розвиваючи діалог та взаємодію з релігійною спільнотою на партнерських засадах, зокрема під час законотворчого процесу?

«Об`єднання «САМОПОМІЧ» ставиться до свободи віросповідання як до однієї з найголовніших свобод у демократичному суспільстві. У нашій партії є представники різних релігійних напрямків, та це не заважає нам працювати разом заради розквіту нашої країни. На наше щире переконання, в Україні не має бути однієї домінуючої релігії, яка контролювала би справи інших релігійних організацій або втручалась у них. Усі релігійні організації мають бути рівними перед законом. Наше Об’єднання вважає, що розробка та обговорення законопроектів, які стосуються релігійних громад, віруючих, християнських цінностей, мають проходити у тісній співпраці з релігійною спільнотою через відкритий і розвинутий діалог. Ми також підтримуємо ідею створення додаткових майданчиків на усіх рівнях для діалогу з представниками різних релігійних організацій та для обговорення різних гострих питань. Водночас вважаємо недопустимим використання понять та категорій релігійної толеранції та плюралізму з метою виправдання антидержавної, антиконституційної чи антисуспільної діяльності певних груп та організацій.

2.   Чи вбачає Ваша політична партія пріоритетом державної політики питання захисту сімей та дітей: зокрема, ініціювання розробки та прийняття державної програми щодо підтримки сімей з відповідним фінансуванням та підвищення рівня державної сімейної політики до рівня центрального органу виконавчої влади?

«Об`єднання «САМОПОМІЧ» має глибоке переконання, що сім’я – це основа міцної держави. Наша офіційна позиція щодо соціальних пільг і допомоги молоді та батькам коротко викладена у зверненні лідера партії. «100 тисяч гривень мають отримувати батьки за кожну народжену дитину. А після народження – пільги. Слід враховувати також досвід сусідніх центральноєвропейських держав – наприклад, у Польщі передбачені щомісячні доплати на дітей. Тому, якщо не створимо конкурентних умов в Україні, ми просто не матимемо майбутнього. І окреме питання – здешевлення кредитів на житло. Держава має повернутися обличчям до молоді!» – наголошує Андрій Садовий.

Також ми переконані і зробимо усе, щоб у центральній виконавчій владі був створений орган, який опікуватиметься державною сімейною політикою.

3.   Чи буде Ваша політична партія в процесі європейської інтеграції України, незважаючи на тиск з боку західних партнерів, відстоювати національні інтереси та притаманні для українського суспільства сімейні, духовні та моральні цінності?

Одним із пунктів маніфесту нашої політичної партії є: «Об’єднання «Самопоміч» впроваджує в українську політику принципи християнської моралі та здорового глузду». А сім’я – це одна з основ християнської моралі. Саме тому ми завжди послідовно відстоювали та будемо відстоювати національні інтереси українського суспільства, української сім’ї, наші духовні та моральні цінності, незважаючи на будь-який тиск ззовні.

4.   Чи може Ваша політична партія гарантувати відмову від ідеї просування на державному рівні одностатевих відносин, одностатевих партнерств та гендерної ідеології, яка викривлює розуміння понять “стать”, “подружжя”, “сім’я” (у тому числі відмовитися від ратифікації Стамбульської Конвенції, а також не сприяти публічній пропаганді одностатевих відносин і трансгендерного руху)?

Як ми зазначили у відповіді на попереднє питання, «Об`єднання «САМОПОМІЧ» запроваджує державну політику на принципах християнської моралі, які щодо цього питання чітко відображені у Біблії: «І сотворив Бог … чоловіка та жінку…»

Наша християнська позиція також не суперечить 51 статті Конституції України, де сказано: «Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.

Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою».

Ми поважаємо вибір та цінності наших європейських партнерів і так само закликаємо їх поважати наш вибір сімейних, духовних та моральних цінностей.

5.   Чи вбачає Ваша політична партія за необхідне залучати церкви і релігійні організації України як повноправних учасників громадянського суспільства до розробки та подальших громадських обговорень змін до Конституції України?

Згідно із Конституцією України, церква відділена від держави заради того, щоб гарантувати свободу віросповідань та невтручання держави у справи церкви.

Але якщо ми сприймаємо церкву як зібрання людей, котрі живуть за принципами християнської моралі, керуються у своєму житті вченням Ісуса Христа та схожі на людей з Біблії – «людей здатних, богобоязних, людей надійних, некористолюбних» (Книга Вихід 18:21), – то політична партія «Об`єднання «САМОПОМІЧ» вважає за вкрай необхідне під час розгляду та розробки суспільно важливих змін до Конституції залучати таку церкву до співпраці. А також ми хотіли б бачити саме таких людей на всякому важливому місці в країні, а саме: серед вчителів, лікарів, поліції, армії, також у фіскальній службі, пенітенціарній службі, у виконавчій владі, серед суддів, депутатів – і цей перелік важко закінчити.

Та ми також маємо питання до вас, релігійні лідери та діячі! Де ці люди? Чому така байдужість? Чому в Україні за останні десятиріччя піднялося так мало публічних людей, дивлячись на життя і сім’ї яких хотілось би давати славу Богові? Ми могли б зробити набагато більше, якби бачили навколо себе або відчували за собою підтримку мільйонів віруючих українців у боротьбі за сім’ю, проти корупції та на багатьох інших фронтах.

6.   Чи вбачає Ваша політична партія за доцільне покращення правового механізму практичної реалізації Закону України «Про захист суспільної моралі» з метою запобігання розбещенню неповнолітніх, розпалюванню міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі у медіа та засобами реклами?

«Об`єднання «САМОПОМІЧ» вважає за свій обов’язок захищати дітей від сексуального насильства та розбещення, саме тому в повному складі проголосували за прийняття Законів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості, запровадження хімічної кастрації педофілів та введення відкритого Єдиного Державного Реєстру педофілів.

На жаль, падіння моральних засад та знецінення духовних принципів призвели до жахливих наслідків, з якими зіткнулось українське суспільство. Серед них: розбещення неповнолітніх, ґвалтування та вбивство дітей, а також розпалювання міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі. Тому «Об`єднання «САМОПОМІЧ» також вбачає за життєво необхідне у найкоротші терміни зробити якісним і правовий механізм практичної реалізації Закону України «Про захист суспільної моралі».

«Об`єднання «САМОПОМІЧ»

_______________________

Відповідь політичної партії «Українська стратегія Гройсмана»:

Головуючому у Всеукраїнській Раді Церков і

релігійних організацій

Єпископу Римсько-Католицької Церкви в Україні,

Ординарію Київсько-Житомирському

Віталію Кривицькому

Ваша Екселенціє!

Цим листом Партія «Українська стратегія Гройсмана» реагує на заклик Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій до політичних сил, які балотуються до Верховної Ради України дев’ятого скликання, прояснити свою позицію стосовно свободи віросповідання та релігійного плюралізму, готовності розвивати діалог та взаємодію з релігійною спільнотою на партнерських засадах, у тому числі під час законотворчого процесу.

Передусім запевняємо Вас, що партія «Українська стратегія Гройсмана» послідовно виступає за зміцнення основ свободи совісті та сімейних цінностей, розширення прав і свобод релігійних організацій, надання можливостей для гідного виразу своїх релігійних почуттів усім в Україні. Нашою командою упродовж останніх років були реалізовані усі ті запити, які Церкви і релігійні організації висували до Парламенту, Президентів та Урядів України впродовж чверті століття і які весь цей час не вирішувалися.

Так, зокрема, нами було запроваджено військове капеланство на рівні урядових і відомчих актів, а також на рівні закону – капеланство у слідчих ізоляторах та у місцях позбавлення волі. Створено необхідні умови для заснування релігійними організаціями власних навчальних закладів – як шкіл і дошкільних закладів, так і університетів. Прийнято законодавчі і підзаконні акти для державного визнання дипломів духовних навчальних закладів, що вже дало змогу багатьом випускникам семінарій посісти гідне місце у світській системі вищої освіти.

Нашими зусиллями ліквідовано ганебний радянський рудимент, і Богослов’я повернулося до системи академічних дисциплін – на сьогодні значна кількість православних, католицьких і протестантських теологів здобули вчені ступені у світських університетах України. Також для осіб, які через свої релігійні переконання не можуть воювати, Уряд передбачив можливість звільнення від мобілізації, підтверджуючи їх право на альтернативну (невійськову) службу.

Варто також згадати, що так само завдяки нашій праці в умовах війни і спричиненої нею кризи, релігійні організації зберегли знижку на газ, а також Урядом було скасовано вимогу облаштування модемів для дистанційної передачі даних із вузлів обліку природного газу.

Члени нашої команди завжди вважали за необхідне максимально спростити життя релігійних організацій. Ми запровадили систему “єдиного вікна” для державної реєстрації релігійних організацій, яка спрощує бюрократичні процедури і фактично ліквідує необхідність подвійної реєстрації релігійних організацій, яка тривала з 2004 року.

Водночас хочемо запевнити Вас, що зміцнення сімей в Україні, розвиток відповідального батьківства та всебічний соціальний захист дітей є нашим безумовним пріоритетом. Зусиллями нашої команди з вересня 2018 року кожній жінці, в якої народилася дитина, видається безкоштовний «Пакунок малюка». З початку року Уряд запровадив компенсацію вартості послуги няні. Зросла допомога багатодітним сім’ям – на кожну третю і наступну дитину щомісяця до п’яти років виплачується соціальна допомога у розмірі 1700 гривень. На третину скорочено черги в дитячі садочки, а до 2020 року вони зникнуть взагалі. Варто додати, що близько 1 мільйона дітей отримали понад 7,6 млрд. гривень заборгованих за попередні роки аліментів, що стало можливим завдяки реалізації ініціативи членів нашої команди «Чужих дітей не буває».

Серед подальших першочергових конкретних кроків, які ми плануємо здійснити у сфері захисту свободи совісті і зміцнення сім’ї, буде ухвалення у другому читанні проекту Закону України «Про військове капеланство», який розроблений членами нашої команди разом з представниками релігійних організацій, а також запровадження медичного капеланства, добудова другої черги Охматдиту, збільшення виплат породіллям, реалізація програм «Квартири для дітей-сиріт», «Міста, дружні до дітей», «Безпека дітей на дорогах» та інші. І, звісно, питання релігійної свободи і надання можливостей релігійним організаціям гідно виконувати свою місію завжди залишатимуться у центрі нашої уваги.

Переконаний, що співпраця нашої команди з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій надалі сприятиме гармонізації відносин між Церквою і державою, перетворенню їх на партнерські відносини, що матиме результатом подальше зміцнення релігійних прав і свобод, а також утвердження цінностей родини і людського життя.

З повагою                                                               Володимир ГРОЙСМАН

Прем’єр-міністр України,

кандидат у народні депутати України

від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана»

_______________________

Відповідь політичної партії «Соціальна справедливість»:

http://sjp.org.ua/vidpovid-partiyi-sotsialna-spravedlivist-na-list-zapit-vseukrayinskoyi-radi-tserkov-i-religiynih-organizatsiy/

Чи вважає ваша політична партія важливим утверджувати в Україні свободу віросповідання та релігійний плюралізм, розвиваючи діалог з релігійною спільнотою на партнерських засадах, у тому числі під час законотворчого процесу?

Безумовно, партія «Соціальна справедливість» всіляко сприятиме утвердженню в Україні свободи віросповідання та релігійного плюралізму. Ми охоче виступаємо за розвиток діалогу з релігійною спільнотою на партнерських засадах, у тому числі під час законотворчого процесу. Наша позиція проста та відкрита – релігійна спільнота відіграє надзвичайно важливе значення у житті громадян України, тому думка релігійної спільноти, а також її пропозиції щодо покращення українського законодавства у різних сферах обов’язково повинні бути почутими та врахованими. Адже ми разом прагнемо побудувати в Україні соціальну, справедливу, людяну державу, де інтереси та гідне життя кожної людини будуть найвищим пріоритетом. І лише об’єднавшись, у тому числі з релігійною спільнотою, нам вдасться це зробити якомога швидше.

Чи вважає ваша політична партія пріоритетом державної політики питання захисту сімей і дітей, зокрема ініціювання розробки та прийняття державної програми щодо підтримки сімей з наданням відповідного фінансування і підвищенням рівня державної сімейної політики до рівня центрального органу виконавчої влади?

Наша партія переконана, що сімейна політика – питання захисту сімей і дітей – повинна бути пріоритетним напрямком державної політики, зважаючи на демографічну кризу, що загрожує національній безпеці та майбутньому України, яка була спричинена скороченням рівня народжуваності, старінням нації та трудовою міграцією. «Соціальна справедливість» пропонує підвищення соціальних гарантій молодим родинам, особливо з низьким рівнем доходів, надання кредитування та пільг. Також важливо підтримувати неповні сім’ї. Слід створити в Україні спеціалізовані органи, що відповідатимуть за сімейну політику.

Чи буде ваша політична партія в процесі європейської інтеграції України, незважаючи на тиск з боку західних партнерів, відстоювати національні інтереси, притаманні українському суспільству – сімейні, духовні та моральні принципи?

Для нашої політичної сили відстоювання національних інтересів – це завдання номер один. Ми нікому, навіть під тиском, не дозволимо зазіхати на притаманні українському суспільству сімейні, духовні та моральні принципи. Не знаючи своєї історії, свого коріння, свого генетичного коду, який закладений у духовних, сімейних і моральних принципах, ми не матимемо майбутнього.

Чи ваша політична партія може гарантувати відмову від ідеї просування на державному рівні одностатевих відносин, одностатевих партнерств і гендерної ідеології, яка викривлює розуміння понять «сім’я», «стать», «подружжя» (також це стосується питань ратифікації Стамбульської конвенції та сприяння публічній пропаганді одностатевих відносин і трансгендерного руху)?

Будь-яке рішення щодо питань національної значущості повинно вирішуватися волею більшості українського народу. «Соціальна справедливість» у Парламенті нового скликання докладе максимум зусиль, аби колегіально прийняті рішення відповідали волі українців.

Чи вважає ваша політична партія за необхідне залучати церкви та релігійні організації України, що є повноправними учасниками громадянського суспільства, до розробки та подальших громадських обговорень змін до Конституції України?

Церковна спільнота – це люди, а люди – це громадяни України. У нас демократична країна, у якій кожен громадянин України має право брати участь у громадських обговореннях тих чи інших питань. Тому партія «Соціальна справедливість» не заперечує проти участі церков і релігійних організації України як повноправних учасників громадянського суспільства у розробці та подальших громадських обговореннях змін до Конституції України.

Чи вважає ваша політична партія за доцільне покращувати правовий механізм практичної реалізації Закону України «Про захист суспільної моралі» з метою запобігання розбещенню неповнолітніх, розпалюванню міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі у медіа та через засоби реклами?

Наша політична партія підтримує загальнонаціональну тенденцію щодо покращення правового механізму практичної реалізації зазначених питань.

_______________________

Відповідь політичної партії ВО «Свобода»:

Головуючому у Всеукраїнській Раді Церков

і релігійних організацій

Ординарію Київсько-Житомирському

Римсько-Католицької Церкви в Україні

Єпископу Віталію Кривицькому

Ваша Екселенціє!

Об’єднані сили націоналістів В О “Свобода” вважають християнство та сімейні цінності основою української культури та державності. Переконані, що немає підстав для перегляду їх ролі у суспільстві.

Ми підтримуємо традиційні християнські церкви України. Вважаємо, що співпраця з ними повинна вийти на вищий рівень, як з ВО “Свобода”, так і з державою. Відкидаємо будь-які спроби обмежити роль церков у політичному процесі і виступаємо за принципове залучення церков до розробки законодавства та ухвалення політичних рішень.

Просімейна політика для нас є пріоритетом. Ми не задоволені політикою Уряду у цьому напрямку, тому підтримуємо зміни до законодавства в інтересах сімей, дітей та сімейних цінностей. Фінансування та інформаційна політика – ці дві основні складові з підтримки сім’ї та народжуваності в Україні. Саме тому створення інституту Уповноваженого з питань сімейної політики повинно відбутися найближчим часом.

Ми вважаємо євроінтеграцію процесом об’єднання народів Європи з їх культурою, релігією та цінностями. Відкидаємо будь-який ідеологічний тиск на Україну з вимогою відмовитися від своєї національної та релігійної ідентичності. Націоналісти будуть захищати її у будь-яких умовах.

ВО “Свобода” у всіх місцевих радах підтримала звернення до Президента, Уряду та Верховної Ради з вимогою захищати сімейні цінності та відкинути екстремістську ідеологію тендеру. Вважаємо, що політичний рух за надання особливого статусу представникам лгбт загрожує національній безпеці та є українофобним. Ми не підтримуємо впровадження Стамбульської конвенції, виступаємо за перегляд Плану дій з прав людини у напрямку скасування всіх прогендерних позицій. Ми проти пропаганди цінностей і світогляду, який суперечить природі людини та українській культурі.

Всеукраїнське об’єднання “Свобода” підтримує Раду церков та релігійних організацій у необхідності зміни Закону України «Про захист суспільної моралі» у напрямку захисту релігійної свободи християн та культурних, духовних цінностей українців.

Сподіваємося на розширення співпраці з Радою церков та релігійних організацій у питання захисту національної та релігійної ідентичності України.

З повагою

Голова                                                         Олег ТЯГНИБОК

_______________________

Відповідь політичної партії «Сила і Честь»:

https://sylaichest.org/vidpovidi-politichnoї-partiї-sila-i-chest-na-zapitannya-vseukraїnskij-radi-czerkov/

Політична партія «Сила і Честь» вважає, що моральна основа нації є головною, навіть найважливішою складовою сили та благополуччя всієї нації. Про це йдеться у відповіді політсили на запитання Всеукраїнської Ради Церков щодо позиції партії стосовно питань віри, релігії та моралі.

— Чи вбачає Ваша політична партія важливим утверджувати в Україні свободу віросповідання та релігійний плюралізм, розвиваючи діалог та взаємодію з релігійною спільнотою на партнерських засадах, у тому числі під час законотворчого процесу?

Релігія — християнська, іудейська чи мусульманська — була фундаментальною у формуванні українського громадянина та українського суспільства. Більшість хвороб, що ми знаходимо сьогодні в Україні, можна прослідкувати за майже столітньою спадщиною страшного переслідування, здійсненого аморальним і антирелігійним органом, що протистоїть Божому правлінню. Ми ніколи більше не повинні дозволяти, щоб це сталося, і ми твердо віримо, що релігійні лідери і миряни мають істотну роль у відновленні праведного права, узгодженого з морально-етичними стандартами, що перевірені часом, і в консультації з обраними законодавцями. Ми твердо віримо, що виборні посадовці не тільки мають право, але й зобов’язані слухати їхні голоси та звертатися за їхніми порадами при розробці законів.

— Чи вбачає Ваша політична партія пріоритетом державної політики питання захисту сімей та дітей: зокрема, ініціювання розробки та прийняття державної програми щодо підтримки сімей з відповідним фінансуванням та підвищення рівня державної сімейної політики до рівня центрального органу виконавчої влади?

Націю і державу можна порівняти з будинком, що виготовлений із цегли. Цей будинок буде стояти і процвітати, і здолає всі негаразди, тільки якщо окремі цеглини будуть сильними і на місці. Якщо деякі з цих цеглин будуть послаблені або випадуть, то вся споруда ослабне і може зруйнуватися, і все інше, що законодавча влада захотіла би зробити, стало би неактуальним. Кожна цегла є сім’єю, і пріоритетом держави повинно бути зміцнення сімей. Обрані посадові особи повинні робити все можливе — для відновлення української родини до її традиційної центральної ролі в українському суспільстві.

— Чи буде Ваша політична партія в процесі європейської інтеграції України, незважаючи на тиск з боку західних партнерів, відстоювати національні інтереси та притаманні для українського суспільства сімейні, духовні та моральні цінності?

Наша партія усвідомлює і дбає про деякі «компроміси або погодження», які Україна зробила/прийняла, щоб відповідати європейським «цінностям». Ми не переконані, що всі ці «цінності» — особливо в моральній сфері — дійсно «європейські», і, як і всі конструкти, що допоки не витримали випробування часом, можуть бути нетривалими. Ряд європейських країн, особливо наші сусіди, вже відмовилися прийняти їх. Наша партія зробить те ж саме. Ми відповідаємо перед нашими співвітчизниками, а не перед Брюсселем – стосовно моральних або духовних питань, особливо тих, які можуть негативно вплинути на сім’ї.

— Чи може Ваша політична партія гарантувати відмову від ідеї просування на державному рівні одностатевих відносин, одностатевих партнерств та гендерної ідеології, яка викривлює розуміння понять «стать», «подружжя», «сім’я» (у тому числі відмовитися від ратифікації Стамбульської Конвенції, а також не сприяти публічній пропаганді одностатевих відносин і транс гендерного руху)?

Жодна політична партія не може ефективно функціонувати, якщо вона не визнає, що суспільство постійно розвивається та змінюється, а разом з цим — його звичаї, стандарти та переконання. Чи схвалюємо ми ці вірування чи ні, якщо ми не врахуємо їх, наші протилежні зусилля, хоч і добропорядні, можуть виявитися контрпродуктивними. І, звичайно, наша партія не намагалася би нав’язати протилежні переконання ні на кого іншого. Ісус Христос — найвідоміший і найефективніший моральний і духовний лідер у світі — також не намагався нав’язати Своїх поглядів або пригнітити кого-небудь. У минулому столітті, ми мали більше, аніж просто відчуття репресій. Проте, поки наш пріоритет залишається на традиційній сім’ї як тій, що найкраще відповідає потребам особистості та нації, наша увага буде зосереджена на підтримці такої родини, в рамках питання державної політики та забезпечення рівного захисту перед законом для тих, хто вибирає «альтернативний» спосіб життя. Ми, безумовно, не бачимо жодної ролі для держави у просуванні або підтримці такого способу життя або у відкритті громадських платформ, таких як школи, для їх пропаганди, або навіть публічного визнання їхньої «прийнятності» або «легітимності». Екстремістські, маргінальні та погляди меншин, завжди зберігатимуться в суспільстві, але держава не зобов’язана дозволяти, або визнавати, або підтримувати їх. І ми не маємо наміру робити це.

— Чи вбачає Ваша політична партія за необхідне залучати церкви і релігійні організації України як повноправних учасників громадянського суспільства до розробки та подальших громадських обговорень змін до Конституції України?

Як зазначено в нашій відповіді на перше запитання, ми не тільки визнаємо церкви та релігійні організації цінними «партнерами» у внесенні змін до Конституції, але й вимагатимемо їхніх рекомендацій — як «критичних» у визначенні того, що є в інтересах держави.

— Чи вбачає Ваша політична партія за доцільне покращення правового механізму практичної реалізації Закону України «Про захист суспільної моралі» з метою запобігання розбещенню неповнолітніх, розпалюванню міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі у медіа та засобами реклами?

Знову ж таки, як зазначалося у всіх наших попередніх відповідях, наша партія вважає, що моральна основа нації є — головною, навіть найважливішою складовою сили та благополуччя всієї нації. Ми вважаємо, що переважна більшість громадян України погоджуються з цим принципом, і вітають громадське заохочення і пропагування морально-етичних стандартів, якщо вони, або загалом прийнятні для переважної більшості наших громадян, або вважаються надзвичайно важливими для національного інтересу.

Політична партія «Сила і Честь»

Джерело: ВРЦіРО

Be the first to comment on "Відповіді партій на запитання Всеукраїнської Ради Церков"

Залишити відповідь