Визначальна роль цінностей у світоглядних трансформаціях

Галина Канафоцька,

координатор Центру соціального лідерства ХСП

Цінності завжди були і будуть найважливішою складовою формування світогляду людини. Цінності визначають стандарти нашої поведінки та свідчать про наш рівень свідомості, який проектується на площину відповідальності за результати прийнятих нами рішень. І хоча цінності не підлягають чіткому раціональному логічному науковому визначенню, але це те, що лежить у площині руху до певного ідеалу і володіє потенціалом блага, та те, що спонукає до дій, спрямованих на досягнення цього блага. І цей рух стосується діяльності усіх учасників будь-яких соціально-економічних систем: сімей, організацій, держав. Практика свідчить про те, і Україна не є виключенням з цього, що саме формування і сповідування в соціумі відповідних цінностей в конкретний історичний момент його розвитку, здатні сформувати нову генерацію людей, які стануть ініціаторами і рушіями потужних суспільних змін і трансформацій.

Шляху до суспільних трансформацій передує шлях світоглядних трансформацій.

Зміна світогляду дозволяє рухатися шляхом цивілізаційного виробу України.

Питання цивілізаційного вибору країни як суб’єкта світової історії – це передусім вибір способу життя і цінностей, які є визначальними для її громадян на тому чи іншому етапі становлення держави.

Цивілізаційний вибір – це не вибір місця у світі, а вибір парадигми і стратегій реалізації власного розвитку у світі.

Цивілізаційний вибір країни не повинен вступати у суперечність з архетипами її культури й особливостями ментальності її народу. Кожна культура має здійснити свою, закладену в її глибинних основах місію та покликання.

Саме освітні трансформації стають ключовими майбутніх суспільних трансформацій як результат відповідного духовно-морального виховання  та формування  цінностей підростаючого покоління.

Цінності відіграють визначальну роль у світоглядних трансформаціях як окремого індивіда, окремих громад, так і соціуму та нації в цілому.

У статі «ВИЗНАЧАЛЬНА РОЛЬ ЦІННОСТЕЙ У СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ» яка вийшла у другому номері за 2018 рік журналу «Філософські аспекти управління» координатор Центру соціального лідерства ХСП Галина Канафоцька привертає увагу до визначальної ролі цінностей у світоглядних трансформаціях, що безпосередньо впливає на моральне здоров’я як окремого індивіда, так і суспільства в цілому.  Аналізує чинники впливу на формування ціннісних орієнтацій особистості в умовах суспільних трансформацій та пропонує механізми ефективного включення в них освітньої сфери.

Докладніше у повній версії статті “Визначальна роль цінностей у світоглядних трансформаціях“. 

Be the first to comment on "Визначальна роль цінностей у світоглядних трансформаціях"

Залишити відповідь