Законопроект 3316: розпочалося клонування

В останні дні спостерігається висока активність навколо законопроекту 3316, що передбачав 8 років тюрми за мітинги проти гейпараду та колективну критику ЛГБТ. Судячи з усього, лобісти даного закону готують платформу, аби за будь- яку ціну реалізувати свій задум.

Якщо не вдасться прийняти закон в повному обсязі, то для торгів із залом  подано декілька м’якших варіантів законопроекту 3316, але майже всі варіанти об’єднує одне – створити юридичний механізм аби назавжди закрити рот всім, хто хоче критикувати ЛГБТ.

Отже, на сьогодні зареєстровано 3 законопроекти, що спрямовані проти всіх, хто критикує гейпаради, ЛГБТ, чи називає це гріховним.

Законопроектом №3316 пропонується встановити кримінальне покарання у вигляді штрафів та тюремного покарання за нетерпимість, публічні заклики, приниження гідності за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності.

Даний законопроект передбачає внесення «сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності» як обтяжуючої обставини мало не у всі статті Кримінального кодексу, які стосуються насильства (Ст. 67, 115, 120,121,122, 126,127,129, 293, 294). За нетерпимість або публічне приниження за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності — штраф або 8 років тюрми.

Варто зазначити, що всі віруючі та релігійні організації виступають категорично проти будь-якого насилля та засуджують насилля щодо будь-якої особи в Україні однак церкви також проти прийняття законопроекту 3316 .

3316-2 встановлює обов’язкове посилене покарання за негативне ставлення до ЛГБТ

Новий варіант законопроекту №3316-2 від 24.04.2020 щодо впорядкування відповідальності за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості.

Даний проект закону подано нардепом Ладою Булах, авторкою скандального законопроекту 2684, що пропонував дати можливість підліткам одноосібно укладати договори з лікарями, що могло закласти підстави, аби з 14 років міняти стать без згоди батьків.

Окрім неї, у співавторах є ще ряд нардепів, зокрема, Лубінець Дмитро,  Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях, який свого часу хотів протиснути прийняття законопроекту 0931, що так само встановлював жорстке покарання за критику ЛГБТ та обмежував свободу віросповідання.

Законопроект №3316-2 пропонує видалити з статті 67 Кримінального кодексу, пункт 3 –  «вчинення злочину на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті статевої приналежності» та замінити це все на «вчинення злочину з мотиву нетерпимості».

Найцікавішим є розшифровка, що таке мотив нетерпимості:

У цьому Кодексі під нетерпимістю слід розуміти засноване на упередженнях, забобонах, стереотипних поглядах, ірраціональному страху чи огиді відкрите негативне ставлення до людей (соціальної групи) за дійсною чи уявною ознакою (ознаками) раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності, національності, етнічного, соціального або іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, сімейного та майнового стану, сімейних прав та обов’язків, місця проживання, мови, роду занять або за іншими ознаками приналежності до певної соціальної групи.

Таким чином ми бачимо, що визначення нетерпимості є вельми розмитим, що дасть можливість  каральним органам легко притягувати віруючих чи священнослужителів за будь-яку критику чи осуд ЛГБТ.

Адже легко будь-яку критику чи осуд гріха визначити як:

упередження (тобто будь-яка критична позиція),

забобони (мабуть мається на увазі релігійна думка, що гомосексуалізм гріх),

стереотипні погляди (наприклад, що шлюб це союз чоловіка та жінки, або що є лише дві статі),

ірраціональному страху (цікаве визначення цього явища в інтернеті: Ірраціональний чи нездоровий страх виникає тоді, коли людина боїться того, що ще не сталося, але може статися. Тобто, це коли ви скажете, що гендерна ідеологія шкідлива, або що узаконення одностатевих шлюбів приведе до таких то наслідків)

огиді (коли ви скажете гомосексуалізм це огидно або скривитеся),

відкрите негативне ставлення до людей (соціальної групи) за дійсною чи уявною ознакою (ознаками) – будь-який протест, осуд, критика, назва чогось гріховним – і ви потрапляєте під цю статтю.

А тепер увага! Для чого внесено ці зміни? Самі автори в пояснювальній записці дають відповідь – аби зобов’язати суди в обов’язковому порядку карати всіх, хто критикує ЛГБТ та відстоює сімейні цінності.

Ось, що пише авторка в пояснювальній записці: “….Принциповою новацією законопроєкту є запровадження обов’язковості врахування такої обставини як «вчинення злочину з мотиву нетерпимості» при визначенні покарання: якщо зараз суд має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати обставину «вчинення злочину з мотивів расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або з мотивів статевої приналежності» такою, що обтяжує покарання, то проєктом закону пропонується додати обставину «вчинення злочину з мотиву нетерпимості» до числа тих, які мають ураховуватися судом в обов’язковому порядку.”

Спершу заборона на критику гейпарадів та ЛГБТ, а потім легалізація одностатевих шлюбів, усиновлення дітей і т.д.

Розглядаючи законопроект №3316-2 ми бачимо, що автори підтверджують чому були праві християни, коли виступали проти внесення до законодавства термінів «сексуальна орієнтація « та «гендерна ідентичність», бо потім це стане платформою для зміни інших законів.

Так от у пояснювальній записці авторка законопроекту каже прямим текстом: “…Переважну більшість обтяжуючих ознак запозичено з антидискримінаційної норми чинного Кодексу законів про працю України, яка встановлює, що «забороняється будь-яка дискримінація […] залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації…

…. Оскільки ознаки «сексуальна орієнтація» та «ґендерна ідентичність» уже інкорпоровано до численних законодавчих та інших нормативно-правових актів, що є частиною національної правової системи, вбачається доцільним внести їх у запропоноване проєктом закону визначення нетерпимості. У зв’язку цим суб’єктами розроблення законопроєкту взято до уваги дефініцію гомофобії, ухвалену Резолюцією Європейського Парламенту від 18 січня 2006 р. «Про гомофобію у Європі»: «гомофобію може бути визначено як ірраціональний страх і огиду до гомосексуальності та до лесбійок, геїв, бісексуалів і трансґендерів (ЛГБТ), засновані на забобонах і схожі з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом і сексизмом».”

Таким чином ми бачим тактику дій ЛГБТ в дії, спершу під будь-яким приводом внести в який-небудь закон терміни «гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації», а потім змінювати всі інші закони під приводом того, що так як в одному законі є ці терміни, то тепер треба все законодавство скорегувати під ці норми.

Отож, спершу введуть заборону на критику гейпарадів та ЛГБТ, а потім будуть робити по тому ж сценарію, що в інших країнах: протестувати не можна, тож будуть  приймати закони про легалізацію одностатевих шлюбів, усиновлення дітей одностатевими парами, викладання в школах відкритими представниками ЛГБТ, зобов’язання партій мати в свої лавах обов’язкову квоту представників ЛГБТ та інше.

До речі, питання про усиновлення одностатевими парами дітей починає активно підніматися через інтернет, зокрема сайт https://familyforum.com.ua/olyatasasha маскуючись під просімейний ресурс активно просуває питання легалізації одностатевих шлюбів та усиновлення дітей одностатевими парами.

Законопроект 3316-3 – спрощена версія 3316-2

Законопроект 3316-3 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за вчинення злочинів з мотивів нетерпимості, авторства Бакумова Олександра є спрощеною версією 3316-2, різниця лише в більш загальному визначенні терміну “нетерпимість”.

Під нетерпимістю слід розуміти відкрите, упереджене, негативне ставлення на основі стереотипних поглядів стосовно категорії осіб, відмінних за такими ознаками як раса, стать, колір шкіри, інвалідність, сексуальна орієнтація, національність, мова, релігійні переконання.

Хоча дане визначення простіше, однак воно є також небезпечним інструментом для покарання тих хто захоче критикувати гейпаради чи ЛГБТ.

Законопроект 3316-1 – на захист сімейних цінностей?

Проект Закону 3316-1 про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за публічні заклики та/або пропаганду відмови від народження дітей, руйнування інституту сім’ї, позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти) авторства Волошина Олега із Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”.

В даному законі автор пропонує все повернути в зворотній бік, замість захисту сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності встановити покарання за нетерпимість до інституту сім’ї або сімейних цінностей.

Зокрема, добавити статтю такого змісту:

Стаття 1611. Публічні заклики та/або пропаганда відмови від народження дітей, руйнування інституту сім’ї, позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти

  1. Публічні заклики та/або пропаганда відмови від народження дітей, руйнування інституту сім’ї, позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти, –

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

  1. Ті самі дії, вчинені посадовою (службовою) особою, –

караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

  1. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

З одного боку цікава ініціатива, однак законотворча практика показує, що треба блокувати всі версії законопроекту 3316, бо навіть, якщо добитися прийняття варіанту 3316-1, який ніби на захист сім’ї, то його проголосують скоріше за все лише в першому читанні, а потім коли він потрапить в комітет, то через лобістів його можуть переписати на друге читання повністю у зворотній бік та внесуть туди норми, що будуть карати за критику ЛГБТ і т.д.

Враховуючи викладене, закликаємо активно писати до Верховної Ради України та зустрічатися з вашими депутатами мажоритарниками, закликаючи їх блокувати будь-яку версію законопроекту 3316 та інші небезпечні закони.

Проект листа тут.

Інструкція як підписувати та надсилати листи тут.

Список електроних адрес депутатів-мажоритарників.

А тим часом Великобританія відступає від трансгендерних експериментів на молоді. Міністр з питань рівності Ліз Трасс заявила, що її уряд може прийняти юридичні рішення для захисту неповнолітніх від рішень, наслідків яких не можна виправити, таких як зміна статі.

Трасс оголосила, що урядова реформа британського закону, який дозволяє особам з розладом статевої ідентичності змінювати юридичну стать, відбудеться цього літа. «Я вважаю, що дорослі мають мати свободу жити так, як вважають це доцільне, але коли ще формуються здібності людини до прийняття рішень, їх треба захищати від прийняття незворотних рішень, про які згодом вони можуть пошкодувати», – сказала Ліз Трасс.

Британські pro-life організації із задоволенням сприйняли слова представниці уряду. «Це ознака зміни в сторону здорового глузду і відходу від крайності та фанатизму кабінету Терези Мей», – сказав доктор Том Роджерс, британський pro-life активіст, керівник у справах освіти Товариства захисту ненароджених дітей (SPUC).

Однак він додав, що зміни повинні продовжуватися. «Треба захищати молодь також від шкідливої ​​ЛГБТ-пропаганди, спонсорованої урядом». Він закликав відновити право батьків вирішувати, чи будуть їхні діти брати участь у загальноосвітніх заняттях з сексуальної освіти, які зараз насичені «ЛГБТ-екстремізмом», що у багатьох школах «пронизав майже всю навчальну програму».

На думку Роджерса, закон також повинен краще захищати дорослих. «Багато людей шкодують про рішення, які прийняли під упливом пропаганди, що спричинило незворотні зміни в їхніх тілах. Що стосується осіб з психологічними проблемами щодо їхньої сексуальної ідентичності, то, перш за все, варто акцентувати на наданні допомоги таким особам, щоб могли повернутися до повного прийняття біологічної статі», – вважає доктор Роджерс.

Джерела: Всеукраїнський собор та Католицький оглядач

Be the first to comment on "Законопроект 3316: розпочалося клонування"

Залишити відповідь